Zielona i niebieska infrastruktura miast: znaczenie dla bioróżnorodności i zdrowia mieszkańców

Akronim projektu: BIOVEINS

Organizacja grantowa: BIODIVERSA w ramach dofinansowania z Programu Ramowego Horyzont 2020

Czas trwania: 01.03.2017-29.02.2020

Kierownik polskiego zespołu: prof. Piotr Tryjanowski

Zespół badawczy: dr Anna Maria Kubicka (adiunkt), lek. wet. Patrycja K. Kwiatkowska

Inne grupy badawcze: Uniwersytet Lizboński (Portugalia), Narodowy Instytut Badań Rolniczych (Francja), Université de Paris XI Paris-Sud (Francja), Estoński Uniwersytet Nauk o Życiu (Estonia), Szwajcarski Federalny Instytut Badawczy (Szwajcaria)

Cel projektu: 1) znalezienie wzorców rozmieszczenia różnych organizmów w przestrzeni miejskiej, a następnie skonfrontowanie tych wzorców z właściwościami środowiska; 2) zbadanie wpływu urbanizacji na świat roślin i zwierząt.

Wyniki badań oprócz wartości poznawczej będą mieć zastosowanie aplikacyjne, ponieważ zostaną stworzone zalecenia dla urbanistów zajmujących się planowaniem i przekształcaniem zieleni miejskiej tak aby była ona przyjazna mieszkańcom miast.