dr Anna Maria Kubicka

Adiunkt
amkkubicka@gmail.com,
61 848-7648, pokój: 224
ORCID ID:0000-0002-7844-9225
Research Gate
Google Scholar

Zainteresowania badawcze

Ewolucja człowieka, interakcje człowieka ze zwierzętami, morfometria geometryczna

Projekty

2017-2020: Zielona i niebieska infrastruktura miast: znaczenie dla bioróżnorodności i zdrowia mieszkańców (BIOVEINS), BiodivERsA3, wykonawca.

2016-2018: Analiza strukturalna kości udowej: rekonstrukcja ludzkiej mobilności od Paleolitu do czasów współczesnych. NCN, Preludium, kierownik projektu

2014-2015: Analiza porównawcza dymorfizmu płciowego i asymetrii stawu ramiennego w populacji średniowiecznej i współczesnej, Grant Dziekana Wydziału Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierownik projektu.

CV

2012-2016 – doktor nauk biologicznych, Instytut Antropologii, Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

2009- 2011 – magister biologii, specjalność biologia człowieka, Instytut Antropologii, Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

2006-2009 – licencjat z biologii, specjalność biologia człowieka, Instytut Antropologii, Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Doświadczenie i zatrudnienie

2017 – adiunkt w Instytucie Zoologii.

Nagrody i wyróżnienia

2013/2014 – stypendium dla doktorantów z Europejskiego Funduszu Społecznego

Publikacje

2017

Kubicka AM, Rosin Z, Tryjanowski P, Nelson E. A systematic review of natural processes in creating pierced shells: implications for the archaeological record of the Old World. PeerJ, 5:e2903.

2016

Kubicka AM, Stefaniak J, Lubiatowski P, Długosz J, Dzianach M, Redman M, Piontek J, Romanowski L. Reliability of measurements performed on 2-Dimensional and 3-Dimensional Computed Tomography in glenoid assessment for instability. International Orthopaedics, 40:2581-2588.

Kubicka AM, Lubiatowski P, Dlugosz JD, Romanowski L, Piontek J. Directional Asymmetry of Upper Limbs in a Medieval Population from Poland: a Combination of Linear and Geometric Morphometrics. American Journal of Human Biology, 28:817-824.

Kubicka AM, Piontek J. Sex estimation from measurements of the first rib in a contemporary Polish population. International Journal of Legal Medicine, 130:265-272.

Kubicka AM. Nagi umysł. Dlaczego jesteśmy, jacy jesteśmy. Ludzka natura bez złudzeń (recenzja książki). Kosmos 65:469-470 (in Polish).

Kubicka AM. The Invaders. How Humans and Their Dogs Drove Neanderthals to Extinction (recenzja książki). Anthropological Review 79:217-220.

2015 i wcześniej

Kubicka AM, Myszka A, Piontek J. Geometric Morphometrics: Does the Appearance of the Septal Aperture Depend on the Shape of Ulnar Processes? The Anatomical Record, 298:2030-238.

Morelli F, Kubicka AM, Tryjanowski P, Nelson E. The vulture in the sky and the hominin on the land: three million years of human-vulture interaction. Anthrozoos, 28:449-468.

Kaczmarski M, Kubicka AM, Tryjanowski P, Hromada M. Females have larger ratio of second-to-fourth digits than males in four species of Salamandridae, Caudata. The Anatomical Record, 298:1424-1430.

Kubicka AM. Recording and analyzing digital data in Anthropology (recenzja książki). Anthropologica Integra 6:3-4.