Strona główna

Facebook Social Icon Twitter Social Icon

Dyrektor Instytutu Prof. dr hab. Piotr Tryjanowski

Sekretariat mgr inż. Elżbieta Jędrzychowska

e-mail: whibz.iz@up.poznan.pl, tel. 61 848 76 49

Instytut Zoologii – film promocyjny

Film promocyjny naszego Instytutu, zapraszamy do oglądania i udostępniania!

Opublikowany przez Instytut Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Wtorek, 4 grudnia 2018