Prof. dr hab. Piotr Tryjanowski – kierownik

piotr.tryjanowski@gmail.com
tel: + 48 61 848 7656
ORCID ID: 0000-0002-8358-0797
Google Scholar
Research Gate
pokój: 220

Zainteresowania badawcze

ekologia behawioralna, wpływ klimatu, ptaki krajobrazu rolniczego, ekologia miast

Prowadzone zajęcia

Biologia dla kierunku weterynaria
Etologia
Parazytologia

Projekty

Zielona i niebieska infrastruktura miast: znaczenie dla bioróżnorodności i zdrowia mieszkańców – BIOVEINS UE/NCN (2017-2020)

Pasożyty i patogeny bociana białego Ciconia ciconia – UAM/AM – PU – II/17 512 00 003 – kierownik projektu

Ocena metod teledetekcji w wykrywaniu obecności gatunków i wybiórczości siedliskowej – KBN – 6PO4F 053 25 – główny wykonawca

Czy pasożyty jaszczurek wpływają na presję drapieżniczą i ich prawdopodobieństwo przeżycia? – MNSW Nr N N303317433 – główny wykonawca

Synchronizacja lokalnych populacji bociana białego w przestrzeni i czasie: tekst efektu Morana – MNiSW: N N304 078035 – kierownik projektu

Koewolucja morfologii, cech behawioralnych i fizjologii: analiza genetycznych korelacji u nornicy rudej – MNiSW: N N304 375238 – główny wykonawca

EU Liberation – http://www.fp7liberation.eu/

CV

2007 – profesor nauk biologicznych, Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej

2003 – doktor habilitowany, Wydział Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

1998 – doktor nauk biologicznych: Wydział Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

1995 – magister, Wydział Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Doświadczenie i zatrudnienie

2009 – obecnie – dyrektor Instytutu Zoologii, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

2008-2009 – profesor – Zakład Ochrony Przyrody, Uniwersytet Zielonogórski

2004-2010 – adiunkt/profesor – Zakład Ekologii Behavioralnej, UAM Poznań

1995-2003 – adiunkt – Zakład Biologii i Ekologii Ptaków, UAM Poznań

IX 2000 – Niemcy – Technical University of Munchen – kurs metod szeregów czasowych

X-XI 2000 – Izrael – Department of Biological Sciences, University of Negew, IBRC –shrikes’ study, study on bird migration, analysis of World Shrike Bibliography

XII 1999, II 2000 i X 2006 – Szariskie Muzeum Przyrodnicze, Bardejov, Słowacja; osteological laboratory – analysis of skulls and skeletal of selected birds and mammals

II 2001 and III 2002 – Uniwersytet Południowczeski, ordination methods in ecology, CANOCO – bilateral co-operation on „Biology of Shrikes”

2003-2004 – Wielka Brytania – Cambridge, CEH NERC Monks Wood –post-doc

2006 – Norwegia – Trondheim University – time series modeling – cooperating and preparing a publication (B.-E. Seather, S. Engen)

2009 – Niemcy – Technical University of Munchen – use of advanced technologies in understanding reaction of plants and animals on habitat (from the genotype to population level)

Nagrody i wyróżnienia

Nagroda dla Młodych Naukowców Fundacji na rzecz Nauki Polskiej – 1998

Nagroda Miasta Poznania – 1999

Nagroda dla Młodych Naukowców Fundacji na rzecz Nauki Polskiej – Międzynarodowy Program post-doc – 2003

Nagroda Tygodnika POLITYKA – „Zostańcie z nami” – 2004

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Nagroda JM Rektora – 2000, 2006, 2007

Członek Panelu IPPC (Pokojowa Nagroda Nobla) – 2007

Nagroda „Wielka Pieczęć Miasta Poznania” – 2008

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, nagroda JM Rektora – 2010, 2011, 2013, 2014

Publikacje

Książki i rozdziały w książkach

Tryjanowski P., Osiejuk T.S., Kupczyk M. (eds.) 2001. Bunting studies in Europe. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, pp. 127.

Kuźniak, S. & Tryjanowski, P. 2003. Gąsiorek Lanius collurio. Monografia przyrodnicza. Wydawnictwo KP, Świebodzin.

Jerzak L., Kavanagh B.P., Tryjanowski P. (red./eds.) 2006. Ptaki krukowate Polski./Corvids of Poland. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.

Nowakowski J.J., Tryjanowski P., Indykiewicz P. (red.) 2006. Ornitologia polska na progu XXI stulecia – dokonania i perspektywy. SO PTZool., KEiOŚ UWM, Olsztyn.

Tryjanowski P., Sparks T.H., Jerzak L. (eds.) 2006. The White Stork in Poland: studies in biology, ecology and conservation. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.

Rosenzweig, C., G. Casassa, D.J. Karoly, A. Imeson, C. Liu, A. Menzel, S. Rawlins, T.L. Root, B. Seguin, P. Tryjanowski, 2007: Assessment of observed changes and responses in natural and managed systems. Climate Change 2007: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, M.L. Parry, O.F. Canziani, J.P. Palutikof, P.J. van der Linden and C.E. Hanson, Eds., Cambridge University Press, Cambridge, UK, 79-131.

Smith, B., Aasa, A., Ahas, R., Blenckner, T., Callaghan, T., de Chazal, J., Humborg, C., Jönsson, A.M., Kellomäki, S., Kull, A., Lehikoinen, E., Mander, Ü., Nõges, P., Nõges, T., Rounsevell, M., Sofiev, M., Tryjanowski, P. & Wolf, A. 2008. Climate-related change in terrestrial and freshwater ecosystems. In: BACC Author Group, Assessment of Climate Change for the Baltic Sea Basin. Springer-Verlag, Berlin, pp 221-308.

Tryjanowski P., Kuźniak S., Kujawa K., Jerzak L. 2009. Ekologia ptaków krajobrazu rolniczego. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.

Sparks T., Tryjanowski P. 2010. Regression and Causality. In: Hudson, I.L.; Keatley, M.R. (Eds.) Phenological Research. Methods for Environmental and Climate Change Analysis, pp. 123-145

Sparks T.H., Menzel A., Peńuelas J., Tryjanowski P. 2011. Species response to contemporary climate change. In: Millington A., Blumler M., Schickhoff U. (eds.) The SAGE Handbook of Biogeography. SAGE, Los Angeles, pp. 231-242.

Figarski T., Tryjanowski P., Szymański P. 2013. Gąsiorek Lanius collurio. ss. 107-113
Figarski T., Szymański P., Tryjanowski P. 2013. Lerka Lululla arborea. ss. 158-163.
[W:] Zawadzka D., Ciach M., Figarski T., Kajtoch Ł., Rejt Ł. Materiały do wyznaczania i określania stanu zachowania siedlisk ptasich w obszarach specjalnej ochrony ptaków Natura 2000. GDOŚ, Warszawa.

Rózsa L., Tryjanowski P., Vas Z. 2015. Under the changing climate: how shifting geographic distributions and sexual selection shape parasite diversification. In: Morand S., Krasnov B., Littlewood T. (eds.) Parasite diversity and diversification. Evolutionary ecology meets phylogenetics. Cambridge University Press, Cambridge UK, ss. 58-76.

Dudek K., Jerzak L., Tryjanowski P. 2016. Zwierzęta konfliktowe w miastach. RDOS Gorzów Wlkp.

Morelli F, Tryjanowski P. (eds.) Birds as Useful Indicators of High Nature Value Farmlands. Using Species Distribution Models as a Tool for Monitoring the Health of Agro-ecosystems. Springer. Berlin.

Publikacje w czasopismach indeksowanych w „Current Contens”

Tryjanowski P. , Bernacki Z. 1996. Übergroße Eizahl in Gelege beim Rebhuhn (Perdix perdix). Z. Jagdwiss. 42: 73-74.

Tryjanowski P. 1997. Impact of predation on the evolution of European bird life histories. Trends Ecol. Evol. 12: 33.

Tryjanowski P. 1997. Food of the Stone marten (Martes foina) in Nietoperek Bat Reserve. Z. Sägetierkunde 62: 318-320.

Tryjanowski P., Kuźniak S. 1999. Effect of research activity on the success of Red-backed Shrike Lanius collurio nests. Ornis Fennica 76: 41-43.

Tryjanowski P., Kuczyński L. 1999. Shifting from outdoor to indoor breeding: house martin’s (Delichon urbica) defence against house sparrow (Passer domesticus). Folia Zool. 48: 101-106.

Osiejuk T., Kuczyński L., Jermaczek A., Tryjanowski P. 1999. The effect of water conditions on breeding bird communities of pastures, meadows, and shrub habitats in the Słońsk reserve, NW Poland. Biologia, Bratislava 54: 207-214.

Tryjanowski P., Koralewska – Batura E. 2000. Inter-habitat shell morphometric differentation of the snail Helix lutescens Rossm. (Gastropoda: Pulmonata). Ekologia (Bratislava) 19: 111-116.

Kujawa K., Tryjanowski P. 2000. Relationships between the structure of agricultural landscape and the abundance of breeding birds in western Poland. Acta zool. hung. 46: 103-114.

Tryjanowski P., Kuźniak S., Diehl B. 2000. Breeding success of the Red-backed Shrike (Lanius collurio) in relation to nest site. Ornis Fennica 77: 137-141.

Kosiński Z., Tryjanowski P. 2000. Habitat selection of breeding seed-eating passerines on farmland in Western Poland. Ekologia (Bratislava) 19: 307-316.

Tryjanowski P. 2000. Changes in breeding populations of some farmland birds in W Poland in relation to changes in crop structure, weather conditions and number of predators. Folia zool. 49: 305-315.

Skoracki, M. , Hromada, M., Tryjanowski P. 2001. Description of a new species of quill mite Syringophiloidus weiszii sp.n. (Acari: Prostigmata: Syringophilidae) from Great Grey Shrike Lanius excubitor. Acta Parasitol.. 46: 30-34.

Tryjanowski, P. 2001. Does the European hare Lepus europaeus avoid raven Corvus corax nests in farmland? Z. Jagwiss. 47: 63-66.

Tryjanowski, P., Baraniak, E., Bajaczyk, R., Gwiazdowicz, D. J., Konwerski, S., Olszanowski, Z. & Szymkowiak, P., 2001. Arthropods in nests of the red-backed shrike (Lanius collurio) in Poland. Belg. J. Zool. 131: 69-74.

Tryjanowski, P., Kuczyński, L., Antczak, M., Skoracki, M., Hromada, M. 2001. Within-clutch repeatability of egg dimensions in the jackdaw Corvus monedula: a study based on a museum collection. Biologia, Bratislava 56: 211-215.

Tryjanowski, P. 2001. Proximity of raven (Corvus corax) nest modifies breeding bird community in an intensively used farmland. Ann. Zool. Fennici 38: 131-138.

Meyrom, K., Yosef, R., Tryjanowski, P. 2001. Phenology and biometrics of the migratory reed bunting (Emberiza schoeniclus) in Israel. Israel J. Zool. 47: 161-165.

Tryjanowski P., Sparks T. 2001. Is the detection of the first arrival date of migrating birds influenced by population size? A case study of the red-backed shrike Lanius collurio. Int. J. Biometeorol. 45: 217-219.

Tryjanowski P. 2001. Stability parameters of breeding bird communities in an intensively used farmland. Ekologia (Bratislava) 20: 379-389.

Tryjanowski, P., Kuźniak, S., Sparks, T. 2002. Earlier arrival of some farmland migrants in western Poland. Ibis 144: 62-68.

Skoracki M., Tryjanowski P., Hromada M. 2002. Two new species of the genus Syringophilopsis Kethley, 1970 (Acari: Syringophilidae) paraziting quills of true shrikes (Aves: Laniidae). Parasite 9: 11-16.

Tryjanowski P., Antczak M., Hromada M., Kuczyński L., Skoracki M. 2002. Winter feeding ecology of male and female European wildcats Felis silvestris in Slovakia. Z. Jagdwiis. 48: 49-54.

Hromada M., Tryjanowski P., Antczak M. 2002. Presence of the great grey shrike Lanius excubitor affects breeding passerine assemblage. Ann. Zool. Fennici 39: 125-130.

Tryjanowski P., Gołdyn B., Surmacki A. 2002. Influence of the red fox (Vulpes vulpes) on distribution and number of breeding birds in an intensively used farmland. Ecological Research 17: 395-399.

Tryjanowski, P. 2002. A long-term comparison of laying date and clutch size in the red-backed shrike (Lanius collurio) in Silesia, southern Poland. Acta zool. hung. 48: 101-106.

Yosef R., Tryjanowski P., Bildstein K. 2002. Spring migration of adult and immature Buzzards (Buteo buteo) through Eilat, Israel: timing and body size. J. Raptor Res. 36: 115-120.

Tryjanowski P., Kuźniak S. 2002. Population size and productivity of the White Stork Ciconia ciconia in relation to Common Vole Microtus arvalis density. Ardea 90(2): 213-217.

Yosef, R., Tryjanowski P. 2002. Spring migration ecology of the Cretzschmar’s Bunting (Emberiza caesia) through Eilat, Israel. Israel J. Zool. 48: 149-153.

Antczak, M., Konwerski, S., Grobelny S., Tryjanowski, P. 2002. The food composition of immature and non-breeding White Storks in Poland. Waterbirds 25: 424-428.

Yosef R., Tryjanowski P. 2002. Differential spring migration of Ortolan Bunting Emberiza hortulana by sex and age at Eilat, Israel. Ornis Fennica 79: 173-180.

Yosef R., Tryjanowski P. 2002. Migratory Masked Shrike, Lanius nubicus staging at the desert edge: phenology, and sex and age-related differences in body mass. Ostrich: 73: 162-165.

Skoracki M., Møller A.P., Tryjanowski P. 2003. A new species of parasitic mites of the genus Syringophiloidus Kethley 1970 (Acari: Syringophilidae) from the Barn Swallow Hirundo rustica Linnaeus, 1758. Parasite 10: 17-20.

Yosef R., Fornasari L., Tryjanowski P., Bechard M.J., Kaltenecker G.S., Bildstein K. 2003. Differential spring migration of adult and juvenile Levant Sparrowhawks (Accipiter brevipes) through Eilat, Israel. J. Raptor Res. 37: 31-36.

Ptaszyk J., Kosicki J., Sparks T.H., Tryjanowski P. 2003. Changes in the arrival pattern of the White Stork Ciconia ciconia in western Poland. J. Ornithol. 144: 323-329.

Tryjanowski P., Karg M.K., Karg J. 2003. Diet composition and prey choice by the red-backed shrike Lanius collurio in western Poland. Belg. J. Zool. 133: 157-162.

Gołdyn, B., Hromada, M. Surmacki, A. Tryjanowski, P. 2003. Habitat use and diet of the red fox Vulpes vulpes in an agricultural landscape in Poland. Z. Jagdwiss. 49: 191-200.

Tryjanowski P., Karg M.K., Karg J. 2003. Food of the Red-backed Shrike Lanius collurio: a comparison of three methods of diet analysis. Acta ornithol. 38: 59-64.

Hromada M., Kuczyński L., Kriśtin A., Tryjanowski P. 2003. Animals of different phenotype differentially utylise foraging niche – the Great Grey Shrike case study. Ornis Fennica 80: 71-78.

Tryjanowski P., Rybacki M., Sparks T. 2003. Changes in the first spawning dates of common frogs and common toads in western Poland in 1978-2002. Ann. Zool. Fennici 40: 459-464.

Votypka J., Simek J., Tryjanowski P. 2003. Blood parasites, reproduction and sexual selection in the Red-backed Shrike (Lanius collurio). Ann. Zool. Fennicii 40: 431-439.

Profus P., Tryjanowski P., Tworek S., Zduniak P. 2004. Intrapopulation variation of egg size in the White Stork (Ciconia ciconia) in Southern Poland. Pol. J. Ecol. 52: 75-78.

Tryjanowski P., Goławski A. 2004. Sex differences in nest defence by the red-backed shrike Lanius collurio: effects of offspring age, brood size, and stage of breeding season. J. Ethol. 22: 13-16.

Antczak M., Hromada M., Grzybek J., Tryjanowski P. 2004. Breeding biology of the Great Grey Shrike Lanius excubitor in W Poland. Acta orn. 39: 9-14.

Andrzejewska I, Tryjanowski P, Zduniak P, Dolata PT, Ptaszyk J, Ćwiertnia P. 2004. Toxoplasma gondii antibodies in the white stork Ciconia ciconia. Berl. Münch. Tierärztl. Wschr. 117: 274-275.

Tryjanowski P, Sparks TH, Kuczyński L, Kuźniak S. 2004. Should avian egg increase as a result of global warming? A case study using the red-backed shrike (Lanius collurio). J. Ornithol. 145: 264-268.

Kosicki J, Sparks T, Tryjanowski P. 2004. Does arrival date influence autumn departure of the White Stork Ciconia ciconia. Ornis Fennica 81: 91-95.

Kanuscak P, Hromada M, Sparks TH, Tryjanowski P 2004. Does climate at different scales influence the phenology and phenotype of the River Warbler Locustella fluviatilis? Oecologia 141: 158-163.

Tryjanowski, P. Sparks, T.H., Ptaszyk, J., Kosicki, J. 2004. Do White Storks Ciconia ciconia always profit from an early return to their breeding grounds? Bird Study 51: 222-227.

Andrzejewska I., Dolata P.T., Jerzak L., Ptaszyk J., Tryjanowski P., Zduniak P. 2004. Prevalence of agglutinating antibodies against Listeria monocytogenes in chicks of the white storks (Ciconia ciconia Linnaeus, 1758) in Poland. Eur. J. Wild. Res. 50: 218-220.

Baraniak E., Walczak U., Tryjanowski P. Zduniak P. 2004. Effect of distance between host trees and leaf litter removal on population density of Cameraria ohridella Deschka & Dimic, 1986 (Lepidoptera, Gracillariidae), the pest of chestnut (Aesculus sp.) trees. Pol. J. Ecol. 52: 569-574.

Yosef R., Zduniak P. & Tryjanowski P. 2004. Age, sex and season related biometrics of Dead Sea Sparrow Passer moabiticus. Ardeola 51: 297-302.

Tryjanowski P., Bednorz J, Surmacki A, 2004. Effect of prior nesting success on the site fidelity in the raven Corvus corax: a casual experiment. Ardea 92: 251-254.

Tryjanowski P., Hromada M. 2005. Do males of the great grey shrike, Lanius excubitor, trade food for extrapair copulations? Animal Behav. 69: 529-533.

Sparks T.H., Tryjanowski P. 2005. The detection of climate impacts: some methodological considerations. Int. J. Climatol. 25: 271-277.

Mitrus C, Sparks T., Tryjanowski P., 2005. First evidence of phenological change in a transcontinental migrant overwintering in the Indian sub-continent: the Red-breasted Flycatcher Ficedula parva. Ornis Fennica 82: 13-19.

Antczak M., Hromada M., Tryjanowski P. 2005. Research activity induces change in nest position of the Great Grey Shrike Lanius excubitor. Ornis Fennica 82: 20-25.

Surmacki A., Gołdyn B., Tryjanowski P. 2005. Location and habitat characteristic of the breeding nests of the harvest mouse (Micromys minutus) in the reed beds of an intensively used farmland. Mammalia 69: 5-9.

Tryjanowski P, Sparks T, Profus P. 2005. Uphill shifts in the distribution of the white stork Ciconia ciconia in southern Poland: the importance of nest quality. Diversity Distrib. 11: 219-223.

Gwiazdowicz, D.J., Błoszyk J., Mizera T., Tryjanowski P. 2005. Mesostigmatic mites (Acari: Mesostigmata) in White-tailed Sea Eagle nests (Haliaeetus albicilla). J Raptor Res. 39: 60-65.

Sæther, B. E., R. Lande, S. Engen, H. Weimerskirch, M. Lillegaard, R. Altwegg, P. H. Becker, T. Bregnballe, J. E. Brommer, R. McCleery, J. Merila, E. Nyholm, W. Rendell, R. R. Robertson, P. Tryjanowski, and M. E. Visser 2005. Generation time and temporal scaling of bird population dynamics. Nature 436: 99-102.

Antczak M., Hromada M., Tryjanowski P. 2005. Frogs and toads in the food of the Great Grey Shrike (Lanius excubitor): using larders and skinning as two ways to consume dangerous prey. Animal Biology 55: 227-233.

Tryjanowski P., Kuźniak S., Sparks T. 2005. What affects the magnitude of change in first arrival dates of migrant birds? J. Ornithol. 146: 200-205.

Tryjanowski P., Šimek J. 2005. Sexual size dimorphism and positive assortative mating in red-backed shrike Lanius collurio: an adaptive value? J. Ethol. 23: 161-165

Tryjanowski P., Sparks T.H., Jakubiec Z., Jerzak L., Kosicki J.Z., Kuzniak S., Profus P., Ptaszyk J., Wuczynski A. 2005. The relationship between population means and variance in reproductive success differs between local populations of White Stork (Ciconia ciconia). Popul. Ecol. 47: 119-125.

Szymkowiak P., Tryjanowski P., Winiecki A., Grobelny S., Konwerski Sz. 2005. Habitat differences in the food composition of the wasplike spider Argiope bruennichi (Scop.) (Aranei: Araneidae) in Poland. Belgian J. Zool. 135: 33-37.

Antczak M., Hromada M., Tryjanowski P. 2005. Spatio-temporal changes in Great Grey Shrike (Lanius excubitor) impaling behaviour: from food caching to communication signs. Ardea 93: 101-107.

Tryjanowski P., Jerzak L., Radkiewicz J. (2005). Effect of water level and livestock on the productivity and numbers of breeding White Storks. Waterbirds 28: 378-382.

Yosef R., Markovets M., Mitchell L., Tryjanowski P. (2006) Body condition as a determinant for stopover in bee-eaters (Merops apiaster) on spring migration in the Arava valley, southern Israel. Journal of Arid Environments 64: 401-411.

Sæther B-E, Grøtan V., Tryjanowski P, Barbraud C, Engen S, Fulin M (2006) Climate and spatio-temporal variation in the population dynamics of a long distance migrant, the white stork. J. Animal Ecol. 75: 80-90.

Tryjanowski P, Sparks T, Rybacki M, Berger L (2006) Is body size of the water frog Rana esculenta complex responding to climate change? Naturwissenschaften 93: 110-113.

Szczykutowicz A, Adamski Z, Hromada M & Tryjanowski P (2006) Patterns in the distribution of avian lice (Phthiraptera: Amblycera, Ischnocera) living on the great grey shrike Lanius excubitor. Parasitol. Res. 98: 507-510.

Tryjanowski P., Sparks T.H., Kosicki J.Z. (2006). The relationship between means and variances in avian reproductive success between local populations of white stork (Ciconia ciconia): reply to Moreno and Polo. Population Ecology 48: 174.

Pinowski J., Pinowska B., Barkowska M., Jerzak L., Zduniak P., Tryjanowski P. (2006) Significance of the breeding season for autumnal nest-site selection by Tree Sparrows Passer montanus. Acta orn. 41: 83-87.

Tryjanowski P., Flux J.E.C., Sparks T.H. (2006) Date of breeding of the starling Sturnus vulgaris in New Zealand is related to El Nińo Southern Oscillation. Austral Ecol. 31: 634-637.

Tryjanowski P., Panek M., Sparks T.H. (2006). Phenological response of plants to temperature varies at the same latitude: a case study of dog violet and horse chestnut in England and Poland. Climate Research 32: 89-93.

Chernetsov N., Chromik W., Dolata P.T., Profus P., Tryjanowski P. (2006) Sex-related natal dispersal of White Storks (Ciconia ciconia) in Poland: how far and where to? Auk 123: 1103-1109.

Mysterud, A., Tryjanowski, P., Panek, M. (2006) Selectivity of harvesting differs between local and foreign roe deer hunters: trophy stalkers have the first shot at the right place. Biology Letters 2: 632-635.

Surmacki A., Kuczyński L., Tryjanowski P. (2006) Eggshell patterning in Red backed shrike Lanius collurio: relation to egg size and potential function. Acta ornithol. 41: 145-151.

Tryjanowski P., Sparks T.H., Crick H.Q.P. (2006) Red-backed Shrike (Lanius collurio) nest performance in a declining British population: a comparison with a stable population in Poland. Ornis Fennica 83: 181-186.

Tryjanowski P, Antczak M, Hromada M. (2007) More secluded places for extra-pair copulations in the great grey shrike Lanius excubitor. Behaviour 144: 23-31.

Mysterud, A., Tryjanowski, P., Panek, M., Pettorelli, N., and Stenseth, N.C. 2007. Inter-specific synchrony of two contrasting ungulates: wild boar (Sus scrofa) and roe deer (Capreolus capreolus). Oecologia 151: 232-239.

Kosicki J.Z., Sparks T.H., Tryjanowski P. (2007) House Sparrows benefit from the conservation of White Storks. Naturwissenschaften 94: 412-415.

Askeyev O.V., Sparks T.H., Askeyev I.V., Tryjanowski P. (2007) Is earlier spring migration of Tatarstan warblers expected under climate warming? Int. J. Biomet. 51: 459-463.

Sparks T., Tryjanowski P., Cooke A., Crick H., Kuźniak S. (2007) Vertebrate phenology at similar latitudes: temperature responses differ between Poland and the United Kingdom. Clim. Res. 34: 93-98.

Tryjanowski P., Adamski Z. (2007) Sex differences in fluctuating asymmetry of body traits in chewing lice Docophorulus coarctatus (Phthiraptera: Ischnocera). Parasitol. Res. 101: 1289-1294.

Tryjanowski P, Szywilewska – Szczykutowicz A, Adamski Z (2007) Size variation in chewing lice Docophorulus coarctatus: how host size and lice population density play together? Evol. Ecol. 21: 739-749.

Sparks T.H., Huber K., Bland R.L., Crick H.Q.P., Croxton P.J., Flood J., Loxton R.G., Mason C.F., Newnham J.A., Tryjanowski P. (2007) How consistent are trends in arrival (and departure) dates of migrant birds in the UK? J. Ornithol. 148: 503-511.

Tryjanowski P., Goławski A., Kuźniak S., Mokwa T., Antczak M. (2007) Disperse or stay? Exceptionally high breeding-site infidelity in the Red-backed Shrike Lanius collurio. Ardea 95: 316-320.

Sparks T., Tryjanowski P. (2007) Patterns of spring arrival dates differ in two hirundines. Clim. Res. 35: 159-164.

Osiejuk T.S., Grzybek J., Tryjanowski P. (2007) Song structure and repertoire sharing of the Tawny Pipit Anthus campestris in Poland. Acta Ornithol. 42: 157-165.

Tryjanowski P., Sparks T.H. 2008. The relationships between phenological traits and brood size of the white stork Ciconia ciconia in western Poland. Acta oecol. 33: 203-206.

Rosenzweig C., Karoly D., Vicarelli M., Neofotis P., Wu Q., Casassa G., Menzel A., Root T.L., Estrella N., Seguin B., Tryjanowski P. , Liu C., Rawlins S., Imeson A. (2008) Attributing physical and biological impacts to anthropogenic climate change. Nature 453: 353-358.

Hubálek Z. Wegner E., Halouzka J., Tryjanowski P., Jerzak L., Šikutová S., Rudolf I., Kruszewicz A.G., Jaworski Z., & Włodarczyk R. (2008) Serologic survey of potential vertebrate hosts for West Nile virus (Flaviviridae) in Poland. Viral Immunology 21: 247-254.

Sparks T.H., Huber K., Tryjanowski P. (2008). Something for the weekend? Examining the bias in avian phenological recording. Int. J. Biometeorol. 52: 505-510.

Ekner A., Tryjanowski P. 2008. Do small hole nesting passerines detect cues left by a predator? A test on winter roosting sites. Acta Ornithol. 43: 107–111.

Ekner A., Majlath I., Majlathova V., Hromada M., Bona M., Antczak M., Bogaczyk M., Tryjanowski P. (2008). Densities and morphology of two co-existing lizard species (Lacerta agilis and Zootoca vivipara) in an extensively used farmland in Poland. Folia biol. (Krakow) 56: 165-171.

Majláthová V., Majláth I., Hromada M., Tryjanowski P., Bona M., Antczak M., Víchová B., Dzimko S., Mihalca A., Peťko B. (2008) The role of sand lizard (Lacerta agilis) in transmission cycle of Borrelia burgdorferi sensu lato. International Journal of Medical Microbiology 298, S1: 161-167.

Sæther B.-E., Engen S., Grøtan V., Bregnballe T., Both C., Tryjanowski P., Leivits A., Wright J., Møller A.P., Visser M.E., Winkel W. (2008) Form of density regulation and (quasi-) stationary distribution of sizes of some bird populations. Oikos 117: 1197-1208.

Grzybek J., Michalak I., Osiejuk T. S., Tryjanowski P. (2008) Densities and habitats of the Tawny Pipit Anthus campestris in the Wielkopolska region (W Poland). Acta Ornithol. 43: 221–225.

Schwarzová L., Šimek J., Coppack T., Tryjanowski P. (2008) Male-biased sex of extra pair young in the socially monogamous Red-backed Shrike Lanius collurio. Acta Ornithol. 43: 235–239.

Jankowiak L., Antczak M. & Tryjanowski P. (2008) Habitat use, food and the importance of poultry in the diet of the red fox Vulpes vulpes in extensive farmland in Poland. World Applied Science Journal 4: 886-890.

Tryjanowski P., Kosicki J.Z., Kuźniak S., Sparks T.H. (2009). Long-term changes in, and breeding success in relation to, nesting structures used by the white stork Ciconia ciconia. Ann. Zool. Fenn. 46: 34-38.

Tryjanowski P., Sparks T.H., Kamieniarz R., Panek M. (2009) The relationship between hunting methods and sex, age and body weight in a non-trophy animal, the red fox. Wildlife Research 36: 106-109.

Fulin M., Jerzak L., Sparks T.H., Tryjanowski O. 2009. Relationship between arrival date, hatching date and breeding success of the white stork (Ciconia ciconia) in Slovakia. Biologia 64: 361-364.

Nawrot R., Barylski J., Tomaszewski Ł., Jerzak L., Goździcka-Józefiak, A., Jędrzejewski, S., Tryjanowski P. 2009. Identification of bacterial species in white stork chicks in Poland using PCR method and sequencing of bacterial 16SrRNA. Pol. J. Environ. Stud. 18: 301-304.

Pinowski J., Pinowska B., Zduniak P., Tryjanowski P., Jerzak L., Romanowski J. (2009) Autumn sexual display in Tree Sparrows [Passer montanus (L.)] as a component of the winter survival strategy. Pol. J. Ecol. 57: 159-169.

Tryjanowski P., Profus P., Sparks T.H. (2009). Severe flooding causes a crash in production of white stork (Ciconia ciconia) chicks across Central and Eastern Europe. Basic Appl. Ecol. 10: 387-392.

Demuth J., Hromada M., Krawczyk A.J., Malecha A.W., Tobolka M. & Tryjanowski P. (2009) Cranial helminth parasites and morphological traits in the European polecat Mustela putorius. Helminthologia 46: 85-89.

Kwiecinski Z., Tryjanowski P. (2009) Sex differences in digestive efficiency of the white stork Ciconia ciconia under experimental conditions. Folia biol. (Krakow) 57: 193-198.

Takacs V., Zduniak P., Panek M., Tryjanowski P. 2009. Do handling affect the winter body mass of the brown hare Lepus europaeus? Cent. Eur. J. Biol. 43: 427-433.

Flux J.E.C., Bull P.C., Zduniak P., Tryjanowski P.(2009) Lack of synchrony between breeding in two neighbouring starling Sturnus vulgaris populations in New Zealand: evidence of no regional effect of the ENSO? Pol. J. Ecol. 57: 363-369.

Sparks T.H., Jaroszewicz B., Krawczyk M., Tryjanowski P. (2009) Advancing phenology in Europe’s last lowland primeval forest: non-linear temperature response. Clim. Res. 39: 221–226.

Husek J., Adamik P., Cepak J., Tryjanowski P. (2009) The influence of climate and population size on the distribution of breeding dates and brood sizes in the red-backed shrike Lanius collurio. Ann. Zool. Fenn. 46: 439-450.

Antczak M., Goławski A., Kuźniak S., Tryjanowski P. (2009) Costly replacement: how do different stages of nest failure affect clutch replacement in the red-backed shrikes Lanius collurio? Ecol. Ethol. Evol. 21: 127-136.

Zduniak P., Yosef R., Tryjanowski P. (2009) Effect of flood on Palearctic migrant birds at the Eilat stopover site in Israel. Ekologia (Bratislava) 28: 291-299.

Askeyev O.V., Sparks T.H., Askeyev I.V., Tryjanowski P. (2009) Spring migration timing of Sylvia warblers in Tatarstan (Russia) 1957-2008. Central European Journal of Biology 4: 595-602.

Tryjanowski P., Adamski Z., Dylewska M., Bulkai L., Rózsa L. 2009. Demographic correlates of sexual size dimorphism and male genital size in the lice Philopterus coarctatus. J. Parasitol. 95: 1120-1124.

Kuczyński L., Rzępała M., Goławski A., Tryjanowski P. (2009) The wintering distribution of Great Grey Shrike Lanius excubitor in Poland: predictions from a large-scale historical survey. Acta ornithol. 44: 159-166.

Kuczyński L., Antczak M., Czechowski P., Grzybek J., Jerzak L., Zabłocki P., Tryjanowski P. (2010) A large scale survey of the Great Grey Shrike Lanius excubitor in Poland: breeding densities, habitat use and population trends. Ann. Zool. Fenn. 47: 67-78.

Tryjanowski P., Pawlikowski T., Pawlikowski K., Banaszak-Cibicka W., Sparks T.H. (2010) Does climate influence phenological trends in social wasps (Hymenoptera: Vespinae) in Poland? European Journal of Entomology 107: 203–208.

Skórka P., Lenda M., Tryjanowski P. (2010) Invasive alien goldenrods may negatively affect European grassland bird community. Biol. Conserv. 143: 856–861.

Jerzak L., Sparks T.H., Kasprzak M., Bochenski M., Kaminski P., Wiśniewska E., Mroczkowski S., Tryjanowski P. (2010) Blood chemistry in White Stork Ciconia ciconia chicks varies by sex and age. Comp. Biochem. Physiol. 156 B: 144–147

Lambrechts M. M., Adriaensen F., Ardia D. R., Artemyev A. V., Atiénzar F., Bańbura J., Barba E., Bouvier J.-C., Camprodon J., Cooper C. B., Dawson R. D., Eens M., Eeva T., Faivre B., Garamszegi L. Z., Goodenough A. E., Gosler, A. G., Grégoire A., Griffith S. C., Gustafsson L., Johnson L. S., Kania W., Keišs O., Llambias P. E., Mainwaring M. C., Mänd R., Massa B., Mazgajski T. D., Mrller A. P., Moreno J., Naef-Daenzer B., Nilsson J.- Ĺ., Norte A. C., Orell M., Otter K. A., Park Ch. R., Perrins Ch. M., Pinowski J., Porkert J., Potti J., Remes V., Richner H., Rytkönen S., Shiao M.-T., Silverin B., Slagsvold T., Smith H. G., Sorace A., Stenning M. J., Stewart I., Thompson Ch. F., Török J., Tryjanowski P., van Noordwijk A. J., Winkler D. W., Ziane N. 2010. The design of artificial nestboxes for the study of secondary hole-nesting birds: a review of methodological inconsistencies and potential biases. Acta Ornithol. 45: 1–26.

Langowska A., Ekner A., Skórka P., Tobolka M., Tryjanowski P. (2010) Nest-Site tenacity and dispersal patterns of Vespa crabro colonies located in bird nest-boxes. Sociobiology 56: 375-382.

Majláthová V., Majláth I., Haklová B., Hromada M., Ekner A., Antczak M. & Tryjanowski P. (2010) Blood parasites in two co-existing species of lizards (Zootoca vivipara and Lacerta agilis). Parasitol Res (2010) 107: 1121–1127.

Askeyev, O., Sparks, T., Askeyev, I., Tishin, D., Tryjanowski, P. (2010) East versus West: contrasts in phenological patterns? Global Ecology and Biogeography 19: 783–793

Zduniak P., Yosef R., Sparks T.H., Smit H., Tryjanowski P. (2010) Rapid advances in the spring passage migration timing of the Steppe Eagle Aquila nipalensis through Israel. Clim. Res. 42: 217–222.

Antczak M., Hromada M., Czechowski P., Tabor J., Zabłocki P., Grzybek J., Tryjanowski P. (2010) A new material for old solutions – the case of plastic string used in Great Grey Shrike nests. Acta ethol. 13:87–91

Sparks T.H., Langowska A., Głazaczow A., Wilkaniec Z., Bieńkowska M., Tryjanowski P. (2010) Advances in the timing of spring cleaning by the Honeybee Apis mellifera in Poland. Ecological Entomology 35: 788-791.

Rosin Z., Skórka P., Lenda M., Moron D., Sparks T.H., Tryjanowski P. (2011) Patch area and human settlements positively affect presence and abundance of habitat specialist Chalk-hill Blue Polyommatus coridon in fragmented calcareous meadows. European Jorunal of Entomology 108: 99-106.

Pasinelli G., Schaub M., Häfliger G., Frey M., Jakober H., Müller M., Stauber W., Tryjanowski P., Zollinger J.-L., Jenni L. (2011) Explaining variation in population size in the red-backed shrike: density dependence, environmental factors and spatial synchrony. J. Anim. Ecol. 80, 225–234.

Tryjanowski P., Sparks T.H., Bochenski M., Dabert M., Kasprzak M., Kaminski P., Mroczkowski S., Wisniewska E., Jerzak L. (2011) Sex imbalance in White Stork Ciconia ciconia chicks: males hatch first and dominate sex ratios. J. Ornithol. 152: 213–218.

Sparks, T., Górska-Zajączkowska, M., Wójtowicz, W., Tryjanowski, P. (2011) Phenological changes and reduced seasonal synchrony as a consequence of a warming climate. Int. J. Biometeorol. 55: 447-453.

Krawczyk A.J., Skierczyński M., Tryjanowski P. 2011. Diet of the Eurasian otter Lutra lutra on small watercourses in Western Poland. Mammalia 75: 207-210.

Hetmański T., Bocheński M., Tryjanowski P., Skórka P. (2011) The effect of habitat and number of inhabitants on the population size of the feral pigeon around towns in Northern Poland. Eur. J. Wildl. Res. 57: 421-428.

Rosin Z.M., Olborska P., Surmacki A., Tryjanowski P. (2011) Differences in predatory pressure on snails by birds and mammals. J. Biosc. 36: 691-699.

Tryjanowski P., Hartel T., Báldi A., Szymański P., Tobolka M., Herzon I., Goławski A., Konvička M., Hromada M., Jerzak L., Kujawa K., Lenda M., Orłowski M., Panek M., Skórka P., Sparks T. H., Tworek S., Wuczyński A., Żmihorski M. (2011) Conservation of farmland birds faces different challenges in Western and Central-Eastern Europe. Acta Ornithol. 46: 1–12.

Krawczyk A.J., Malecha A.W., Tryjanowski P. (2011) Is baculum size dependent on the condition of males in the polecat Mustela putorius? Folia zool. 60: 247–252.

Knudsen E., Lindén A., Both C. , Jonzen N. , Pulido F., Saino N., Sutherland W., Bach L., Coppack T., Ergon T., Gienapp P., Gill J., Gordo O., Hedenström A., Lehikoinen E., Marra P., Moller A.P., Nilsson A., Péron G., Ranta E., Rubolini D., Sparks T.H., Spina F., Studds C., Sæther S., Tryjanowski P., Stenseth N.C. (2011) Challenging claims in the study of migratory birds and climate change. Biological Reviews 86: 928-946.

Ekner A., Dudek K., Sajkowska Z., Majláthová V., Majláth I,, Tryjanowski P. (2011) Detection of Anaplasma spp. in sand lizard, Lacerta agilis and Ixodes ricinus tick. Parasites and Vectors 4: 182.

Kaługa I., Sparks T.H., Tryjanowski P. (2011). Reducing death by electrocution of the white stork Ciconia ciconia. Conserv. Lett. 4: 483-487.

Ekner A., Sajkowska Z., Dudek K., Tryjanowski P. (2011) Medical cautery units as a permanent and non-invasive method of marking lizards. Acta Herpetol. 6: 229-236.

Sparks T.H., Wójtowicz, W., Mizera T., Tryjanowski P. (2012) Synchrony in the phenology of a culturally iconic spring flower. International Journal of Biometeorology 56: 407–409.

Horev A., Yosef R., Tryjanowski P., Ovadia O.(2012) Consequences of variation in male harem size to population persistence: Modeling poaching and extinction risk of Bengal tigers (Panthera tigris). Biol. Conserv. 147: 22–31.

Lenda M., Skórka P., Moroń D., Rosin Z.M., Tryjanowski P. (2012) The importance of the gravel excavation industry for the conservation of grassland butterflies. Biol. Conserv. 148: 180–190

Zduniak P., Yosef R. Tryjanowski P. (2012) Unmasking Zorro: functional importance of the facial mask in the Masked Shrike (Lanius nubicus). Behav. Ecol. 23: 615-618.

Rosin Z.M., Myczko Ł., Skórka P., Lenda M., Moroń D., Sparks T.H., Tryjanowski P. (2012) Butterfly responses to environmental factors in fragmented calcareous grasslands. Journal of Insect Conservation 16: 321–329.

Rosin Z.M., Skórka P., Wylegała P., Krąkowski B., Tobolka M., Myczko Ł., Sparks T.H., Tryjanowski P. (2012) Landscape structure, human disturbance and crop management affect foraging ground selection by migrating geese. J. Ornithol. 153: 747-759.

Antczak M., Hromada M., Tryjanowski P. (2012) Sex differences in impaling behaviour of Great Grey Shrike Lanius excubitor: Do males have better impaling skills than females? Behav. Proc. 91: 50-53.

Przybylska K., Haidt A., Myczko L., Ekner A, Rosin Z.M., Kwiecinski Z., Tryjanowski P., Suchodolska J., Takacs V., Jankowiak L., Tobolka M., Wasielewski O., Graclik A, Krawczyk A.J., Kasprzak A., Szwajkowski P., Wylegala P., Malecha A.W., Mizera T., Skórka P. 2012. Local and landscape-level factors affecting the density and distribution of the Feral Pigeon Columba livia var. domestica in an urban environment. Acta Ornithol. 47: 37–45.

Żmihorski M., Sparks T.H., Tryjanowski P. (2012) A bias to recording rare birds at weekends – mechanisms and consequences. Acta Ornithol. 47: 87–94.

Tobolka M., Sparks T. H., Tryjanowski P. (2012) Does the White Stork Ciconia ciconia reflect farmland bird diversity? Ornis Fennica ¬89: 222-228.

Møller A. P., Diaz M., Flensted-Jensen E., Grim T., Ibáñez-Álamo J. D., Jokimäki J., Mänd R., Markó G., Tryjanowski P. (2012) High urban population density of birds reflects their timing of urbanization. Oecologia 170: 867–875.

Żmihorski M., Dziarska-Pałac J., Sparks T.H., Tryjanowski P. (2013) Life histories reflect colonization of Internet information resources by birds and butterflies. Oikos 122: 183–190.

Skórka P., Lenda M., Moron D., Kalarus K., Tryjanowski P. (2013) Factors affecting road mortality and suitability of road verges for butterflies. Biological Conservation 159: 148–157.

Żmihorski M., Sienkiewicz P., Tryjanowski P. (2013) Never ending story: a lesson in using sampling efficiency methods with ground beetles. J. Insect Conserv. 17: 333–337.

Jankowiak L., Tryjanowski P.(2013) Cooccurrence and food niche overlap of two common predators (red fox Vulpes vulpes and common buzzard Buteo buteo) in an agricultural landscape. Turk. J. Zool. 37: 157-162.

Myczko Ł., Rosin Z.M., Skórka P., Wylegała P., Tobolka M., Fliszkiewicz M., Mizera T., Tryjanowski P. (2013) Effects of management intensity and orchard features on bird communities in winter. Ecol. Res. 28: 503–512.

Tryjanowski P, Sparks TH, Kuźniak S, Czechowski P, Jerzak L (2013) Bird Migration Advances More Strongly in Urban Environments. PLoS ONE 8(5): e63482. doi:10.1371/journal.pone.0063482

Díaz M, Møller AP, Flensted-Jensen E, Grim T, Ibáñez-Álamo JD, Jokimäki J, Markó G, Tryjanowski P. (2013) The geography of fear: A latitudinal gradient in anti-predator escape distances of birds across Europe. PLoS ONE 8(5): e64634. doi:10.1371/journal.pone.0064634

Tryjanowski P, Stenseth NC, Matysioková B. (2013) The Indian Ocean Dipole as an indicator of climatic conditions affecting European birds. Clim. Res. 57: 45–49.

Gordo O., Tryjanowski P., Kosicki J.Z., Fulin M. (2013) Complex phenological changes and their consequences in the breeding success of a migratory bird, the white stork Ciconia ciconia. J. Anim. Ecol. 82: 1072-1086.

Møller A.P., Grim T., Ibáñez-Álamo J.D., Markó G., Tryjanowski P. (2013) Change in flight initiation distance between urban and rural habitats following a cold winter. Behav. Ecol. 24: 1211-1217.

Tobolka M., Kuźniak S., Zolnierowicz K.M., Sparks T.H., Tryjanowski P. (2013) New is not always better: Low breeding success and different occupancy patterns in newly built nests of a long-lived species, the white stork Ciconia ciconia. Bird Study 60: 399-403.

Rosin Z.M., Kobak J., Lesicki A., Tryjanowski P. (2013) Differential shell strength of Cepaea nemoralis colour morphs—implications for their anti-predator defence. Naturwissenschaften 100: 843–851.

Ekner-Grzyb A., Sajkowska Z., Dudek K., Gawelek M., Skorka P., Tryjanowski P. (2013) Locomotor performance of sand lizards (Lacerta agilis): effects of predatory pressure and parasite load. Acta Ethologica 16: 173-179.

Mikula P., Hromada M., Tryjanowski P. (2013) Bats and Swifts as food of the European Kestrel (Falco tinnunculus) in a small town in Slovakia. Ornis Fenn. 90: 178-185.

Skorka P., Lenda M., Moron D., Tryjanowski P. 2013. New methods of crop production and farmland birds: effects of plastic mulches on species richness and abundance. J. Appl. Ecol. 50: 1387–1396.

Shephard J.M., Ogden R., Tryjanowski P., Olsson O., Galbusera P. (2013) Is population structure in the European white stork determined by flyway permeability rather than translocation history? Ecology & Evolution 3: 4881–4895.

Fliszkiewicz M., Langowska A., Tryjanowski P. (2013) Effect of manipulated sex ratio on insemination of the red mason bee Osmia bicornis L. under net cage conditions. J. Apic. Sci. 57: 73-79.

Morelli F., Jerzak L., Tryjanowski P. (2014) Birds as useful indicators of high nature vale (HNV) farmland in Central Italy. Ecological Indicators 38: 236-242.

Czajkowski M., Giergiczny M., Kronenberg J., Tryjanowski P. (2014) The economic recreational value of a white stork nesting colony: A case of ‚stork village’ in Poland. Tourism Management 40: 352-360.

Kaminski P., Jerzak L. Sparks T.H., Johnson A., Bochenski M., Kasprzak M., Wisniewska E., Mroczkowski S., Tryjanowski P. (2014) Sex and other sources of variation in the haematological parameters of White Stork Ciconia ciconia chicks. J. Ornithol. 155: 307–314.

Tryjanowski P., Sparks T.H., Jerzak L., Rosin Z.M., Skórka P. (2014) A paradox for conservation: electricity pylons benefit avian diversity in intensively used farmland. Conserv. Lett. 7: 34–40.

Møller A.P.,Adriaensen F., Artemyev A., Bańbura J., Barba E., Biard C., Blondel J., Bouslama Z., Bouvier J-Ch., Camprodon J., Cecere F., Chaine A., Charmantier A., Charter M., Cichoń M., Cusimano C., Czeszczewik D., Doligez B., Doutrelant C., Dubiec A., Eens M., Eeva T. Faivre B., Ferns P., Forsman J., Garcia-del-Rey E., Goldshtein A., Goodenough A., Gosler A., Góźdź I., Gustafsson L., Hartley I., Heeb P., Hinsley S., Isenmann P., Jacob S., Järvinen A., Juškaitis R., Kania W., Korpimäki E., Krams I., Laaksonen T., Leclercq B., Lehikoinen E., Loukola O., Lundberg A., Mainwaring M., Mänd R., Massa B., Mazgajski T., Merino S., Mitrus C., Mönkkönen M., Morales J., Moreno J., Morin X., Nager R., Nilsson J.-A., Norte A., Orell M., Perret P., Perrins C., Pinxten R., Pimentel C., Priedniece I., Quidoz M.-C., Remeš V., Richner H., Robles Díez H., Russell A., Rytkönen S., Pascoal da Silva L., Senar J.C., Seppänen J., Slagsvold T., Solonen T., Sorace A., Stenning M., Török J., Tryjanowski P., van Noordwijk A., von Numers M., Walankiewicz W., Lambrechts M., Nilsson S.G., Gregoire A. (2014) Clutch size variation in Western Palearctic secondary hole-nesting passerine birds in relation to nest box design. Methods Ecol. Evol. 5: 353–362.

Myczko Ł, Rosin ZM, Skórka P, Tryjanowski P (2014) Urbanization level and woodland size are major drivers of woodpecker species richness and abundance. PLoS ONE 9(4): e94218. doi:10.1371/journal.pone.0094218

Morelli F., Beim M., Jerzak L., Jones D., Tryjanowski P. (2014) Can roads, railways and related structures have positive effects on birds? – A review. Transportation Research Part D 30: 21–31.

Møller A.P., Jokimaki J., Skorka P., Tryjanowski P. 2014. Loss of migration and urbanization in birds: A case study of the blackbird (Turdus merula). Oecologia 175: 1019–1027.

Mikula P., Hromada M., Albrecht T., Tryjanowski P. 2014. Nest site selection and breeding success in three Turdus thrush species coexisting in an urban environment. Acta Ornithol. 49: 83–92.

Moron D, Skorka P, Lenda M, Rozej-Pabijan E, Wantuch M, Kajzer-Bonk J, Celary W, Mielczarek LE, Tryjanowski P (2014) Railway Embankments as New Habitat for Pollinators in an Agricultural Landscape. PLoS ONE 9(7): e101297

Møller A.P., Tryjanowski P. (2014) Direction of approach by predators and flight initiation distance of urban and rural populations of birds. Behav. Ecol. 25: 960–966.

Myczko Ł. Dylewski Ł., Zduniak P., Sparks T.H., Tryjanowski P. (2014) Predation and dispersal of acorns by European Jay (Garrulus glandarius) differs between a native (Pedunculate Oak Quercus robur) and an introduced oak species (Northern Red Oak Quercus rubra) in Europe. Forest Ecology and Management 331: 35–39.

Bensusan, K. J., Nesbit, R., Perez, C. E., Tryjanowski, P., Zduniak, P. (2014). Species composition and dynamics in abundance of migrant and sedentary butterflies (Lepidoptera) at Gibraltar during the spring period. Eur. J. Entomol. 111: 555–559.

Husek J., Panek M., Tryjanowski P. (2014) Long Term Trends and Correlates of Antler Anomalies in Roe Deer. J. Wild. Manag. 78: 1486-1491.

Møller, A. P., Adriaensen, F., Artemyev, A., Bańbura, J., Barba, E., Biard, C., Blondel, J., Bouslama, Z., Bouvier, J.-C., Camprodón, J., Cecere, F., Chaine, A., Charmantier, A., Charter, M., Cichoń, M., Cusimano, C., Czeszczewik, D., Doligez, B., Doutrelant, C., Dubiec, A., Eens, M., Eeva, T., Faivre, B., Ferns, P. N., Forsman, J. T., García-del-Rey, E., Goldshtein, A., Goodenough, A. E., Gosler, A. G., Góźdź, I., Grégoire, A., Gustafsson, L., Hartley, I. R., Heeb, P., Hinsley, S. A., Isenmann, P., Jacob, S., Järvinen, A., Juškaitis, R., Kania, W., Korpimäki, E., Krams, I., Laaksonen, T., Leclercq, B., Lehikoinen, E., Loukola, O., Lundberg, A., Mainwaring, M., Mänd, R., Massa, B., Mazgajski, T. D., Merino, S., Mitrus, C., Mönkkönen, M., Morales-Fernaz, J., Moreno, J., Morin, X., Nager, R. G., Nilsson, J.-Å., Nilsson, S. G., Norte, A. C., Orell, M., Perret, P., Perrins, C. M., Pimentel, C. S., Pinxten, R., Priedniece, I., Quidoz, M.-C., Remeš, V., Richner, H., Robles-Díez, H., Russell, A., Rytkönen, S., Senar, J. C., Seppänen, J. T., da Silva, L. P., Slagsvold, T., Solonen, T., Sorace, A., Stenning, M. J., Török, J., Tryjanowski, P., van Noordwijk, A. J., von Numers, M., Walankiewicz, W. and Lambrechts, M. M. (2014) Variation in clutch size in relation to nest size in birds. Ecology and Evolution 4: 3583-3595.

Morelli F., Tryjanowski P. (2014) Associations between species can influence the goodness of fit of species distribution models: The case of two passerine birds. Ecological Complexity 20: 208–212.

Haklová-Kocíková B., Hiznanová A., Majláth I., Racka K., Harris D.J., Földvári G., Tryjanowski P., Kokosová N., Malceková B., Majláthová V. (2014) Morphological and molecular characterization of Karyolysus – a neglected but common parasite infecting some European lizards. Parasites & Vectors 7: 555.

Grzywaczewski G., Cios S., Sparks T. H., Buczek A., Tryjanowski P. 2014. Effect of habitat burning on the number of singing males of the Aquatic Warbler Acrocephalus paludicola. Acta Ornithol. 49: 175–185.

Kurek P., Sparks T.H., Tryjanowski P. 2015. Electicity pylons may be potential foci for the invasion of black cherry Prunus serotina in intensive farmland. Acta Oecol. 62: 40-44.

Morelli F., Tryjanowski P. (2015) No species is an island: testing the effects of biotic interactions on models of avian niche occupation. Ecology and Evolution 5: 759–768.

Tryjanowski, P., Morelli, F. (2015) Presence of Cuckoo reliably indicates high bird diversity: A case study in a farmland area. Ecol. Indic. 55: 52–58.

Husek J., Panek M., Tryjanowski (2015) Predation risk drives habitat specific sex ratio in a monomorphic species, the brown hare (Lepus europaeus). Ethology 121: 593–600.

Sutcliffe L.M.E., Batáry P., Kormann U., Báldi A., Dicks L.V., Herzon I., Kleijn D., Tryjanowski P., Apostolova I., Arlettaz R., Aunins A., Aviron S., Baležentienė L., Fischer C., Halada L., Hartel T., Helm A., Hristov I., Jelaska S.D., Kaligarič M., Kamp J., Klimek S., Koorberg P., Kostiuková J., Kovács-Hostyánszki A., Kuemmerle T., Leuschner C., Lindborg R., Loos J., Maccherini S., Marja R., Máthé O., Paulini I., Proença V., Rey-Benayas J., Sans F.X. Seifert C., Stalenga J., Timaeus J., Török P., van Swaay C., Viik E., Tscharntke T. (2015) Harnessing the biodiversity value of Central and Eastern European farmland. Diversity and Distribution 21: 722–730.

Myczko Ł., Banaszak-Cibicka W., Sparks T.H., Tryjanowski P. 2015. Do queens of bumblebee species differ in their choice of flower colour morphs of Corydalis cava (Fumariaceae)? Apidologie 46:337–345.

Skorka P., Lenda M., Moroń D., Martyka R., Tryjanowski P., Sutherland W.J. 2015. Biodiversity collision blackspots in Poland: separation causality from stochasticity in roadkills of butterflies. Biological Conservation 187: 154–163.

Díaz M., Cuervo J.J., Grim T., Flensted-Jensen E., Ibáñez-Álamo J., Jokimaki J., Marko, G., Tryjanowski P., Møller A.P. (2015) Interactive effects of fearfulness and geographical location on bird population trends. Behav. Ecol. 26: 716–721.

Møller A.P., Tryjanowski P., Díaz M., Kwieciński Z., Indykiewicz P., Mitrus C., Goławski A., Polakowski M. (2015) Urban habitats and feeders both contribute to flight initiation distance reduction in birds. Behav. Ecol. 26: 861–865.

Morelli F., Jiguet F., Reif J., Plexida S., Valli A.S., Indykiewicz P, Símová P., Tichit M., Moretti M., Tryjanowski P. (2015) Cuckoo and biodiversity: testing the correlation between species occurrence and bird species richness in Europe. Biol. Conserv. 190: 123–132.

Tryjanowski P., Sparks T.H., Biaduń W., Brauze T., Hetmański T., Martyka R., Skórka P., Indykiewicz P., Myczko Ł., Kunysz P., Kawa P., Czyż S., Czechowski P., Polakowski M., Zduniak P., Jerzak L., Janiszewski T., Goławski A., Duduś L., Nowakowski J.J., Wuczyński A.,Wysocki D.(2015) Winter Bird Assemblages in Rural and Urban Environments: A National Survey. PLoS ONE 10(6): e0130299.

Møller A.P., Díaz M., Flensted-Jensen E., Grim T., Ibáñez-Álamo J.D., Jokimäki J., Mänd R., Markó G., Tryjanowski P. (2015) Urbanized birds have superior establishment success in novel environments. Oecologia 178: 943–950.

Jankowiak Ł., Antczak M., Kwieciński Z., Szymański P., Tobolka M., Tryjanowski P. (2015) Diurnal raptor community wintering in an extensively used farmland. Ornis Fenn. 92: 76-86.

Tryjanowski P., Morelli F., Skorka P., Goławski A., Indykiewicz P., Møller A., Mitrus C., Wysocki D., Zduniak P. (2015) Who started first? Bird species visiting novel birdfeeders. Scientific Reports 5, 11858; doi: 10.1038/srep11858.

Kaczmarski M., Kubicka A.M., Tryjanowski P., Hromada M. (2015) Females have larger ratio of second-to-fourth digits than males in four species of Salamandridae, Caudata. Anatomical Record 298: 1424–1430.

Morelli F., Bussière R., Goławski A., Tryjanowski P., Yosef R. (2015) Saving the best for last: Differential usage of impaled prey by red-backed shrike (Lanius collurio) during the breeding season. Behavioural Processes 119: 6–13.

Jankowiak Ł., Skórka P., Ławicki Ł., Wylegała P., Polakowski M., Wuczyński A., Tryjanowski P. 2015. Patterns of occurrence and abundance of roosting geese: the role of spatial scale for site selection and consequences for conservation. Ecol. Res. 30: 833–842

Tryjanowski P., Skórka P., Sparks T.H., Biaduń W., Brauze T., Hetmański T., Martyka R., Indykiewicz P. Myczko Ł., Kunysz P., Kawa P., Czyż S., Czechowski P., Polakowski M., Zduniak P., Jerzak L., Janiszewski T., Goławski A., Duduś L., Nowakowski J.J., Wuczyński A., Wysocki D. (2015) Urban and rural habitats differ in number and type of bird feeders and in bird species consuming supplementary food. Environ Sci Pollut Res: 22: 15097–15103

Morelli F., Kubicka A.M., Tryjanowski P., Nelson E. (2015) The vulture in the sky and the hominin on the land: three million years of human-vulture interaction. Anthrozoös 28: 449-468

Myczko Ł., Skórka P., Dylewski, Sparks T.H., Tryjanowski P. (2015) Color mimicry of empty seeds influences the probability of predation by birds. Ecosphere 6(10):177. http://dx.doi.org/10.1890/ES15-00055.1

Zduniak P, Yosef R, Bensusan KJ, Perez CE, Tryjanowski P (2015) Biometry and phenology of two sibling Phylloscopus warblers on their circum-Mediterranean migrations. ZooKeys 530: 113–127.

Husek J., Panek M., Tryjanowski P. 2015. Test of precipitation, compensation and Monday effect hypotheses on group hare trapping effort. Wildlife Biology 21: 312-317.

Morelli F., Jerzak L., Pruscini F., Santolini R., Benedetti Y., Tryjanowski P. (2015) Testing bird response to roads on a rural environment: A case study from Central Italy. Acta Oecologica 69: 146-152.

Dudek K., Dudek M., Tryjanowski P. 2015. Wind turbines as overwintering sites attractive to an invasive lady beetle, Harmonia axyridis Palla (Coleoptera: Coccinellidae). Coleopt. Bull. 69: 665-669.

Møller AP, Díaz M, Grim T, Dvorská A, Flensted-Jensen E, Ibáñez-Álamo JD, Jokimäki J, Mänd R, Markó G, Szymański P, Tryjanowski P (2015) Effects of urbanization on bird phenology: a continental study of paired urban and rural populations. Climate Research 66: 185–199.

Krawczyk, A. Augustiničová, G., Gwiazdowicz, D.J., Konwerski, S., Kucharczyk, H., Olejniczak, I., Rutkowski, T. Skubała, P., Solarz, K., Zdrojewska, Z., Tryjanowski, P. (2015) Nests of the harvest mouse (Micromys minutus) as habitat for invertebrates. Biologia 70: 1637—1647.

Dudek K., Skórka P., Sajkowska Z.A., Ekner-Grzyb A., Dudek M., Tryjanowski P. (2016) Distribution pattern and number of ticks on lizards. Ticks and Tick-Borne Diseases 7: 172–179.

Kurek P., Steppa R., Grzywaczewski G., Tryjanowski P. (2016) The silence of the lambs? Plant diversity in abandoned sheep pens. Plant Soil Environ. 62: 1–8.

Møller A.P., Morelli F., Mousseau T.A., Tryjanowski P.(2016) The number of syllables in Chernobyl cuckoo calls reliably indicate habitat, soil and radiation levels. Ecol. Ind. 66: 592–597

Morelli F., Mróz E., Pruscini F., Santoloni F., Goławski A., Tryjanowski P. (2016) Habitat structure, breeding stage and sex affects hunting success of breeding Red-backed Shrike (Lanius collurio). Ethology Ecology & Evolution 28: 136–147

Śliwińska E.B., Martyka R., Tryjanowski P. (2016) Evolutionary interaction between W/Y chromosome and transposable elements. Genetica 144: 267–278

Mikula P., Morelli F., Lucan R.K., Jones D.N., Tryjanowski P. (2016) Bats as prey of diurnal birds: a global perspective. Mammal Review 46: 160-174.

Tryjanowski P., Møller A.P., Morelli F., Biaduń W., Brauze T., Ciach M., Czechowski P., Czyż S., Dulisz B., Goławski A., Hetmański T., Indykiewicz P., Mitrus C., Myczko Ł., Nowakowski J.J., Polakowski M., Takacs V., Wysocki D., Zduniak P. (2016) Urbanization affects neophilia and risk-taking at bird-feeders. Sci. Rep. 6: 28575.

Rosin ZM, Skórka P, Szymański P, Tobolka M, Luczak A, Tryjanowski P (2016) Constant and seasonal drivers of bird communities in a wind farm: implications for conservation. PeerJ: DOI 10.7717/peerj.2105

Skórka P. Sierpowska K., Haidt A., Myczko L., Ekner – Grzyb A, Rosin Z.M., Kwiecinski Z., Suchodolska J., Takacs V., Jankowiak L., Wasielewski O., Graclik A, Krawczyk A.J., Kasprzak A., Szwajkowski P., Wylegala P., Malecha A.W., Mizera T. Tryjanowski P. (2016) Habitat preferences of two sparrow species are modified by abundances of other birds in an urban environment. Current Zoology 62: 357–368.

Vaugoyeau M., Adriaensen F., Artemyev A., Bańbura J., Barba E., Biard C., Blondel J., Bouslama Z., Bouvier J.-C., Camprodon J., Cecere1 F., Charmantier A., Charter M., Cichoń M., Cusimano C., Czeszczewik D., Demeyrier V., Doligez B., Doutrelant C., Dubiec A., Eens M., Eeva T., Faivre B., Ferns P.N., Forsman J.T., García-del-Rey E., Goldshtein A., Goodenough A.E., Gosler A.G., Grégoire A., Gustafsson L., Harnist I., Hartley I.R., Heeb P., Hinsley S.A., Isenmann P., Jacob S., Juškaitis R., Korpimäki E., Krams I., Laaksonen T., Lambrechts M.M., Leclercq B., Lehikoinen E., Loukola O., Lundberg A., Mainwaring M.C., Mänd R., Massa B., Mazgajski T.D., Merino S., Mitrus C., Mönkkönen M., Morin X., Nager R.G., Nilsson J-Å., Nilsson S.G., Norte A.C., Orell M., Perret P., Perrins C.M., Pimentel C.S., Pinxten R., Richner H., Robles H., Rytkönen S., Senar J.C., Seppänen J.T., da Silva L.P., Slagsvold T., Solonen T., Sorace A., Stenning M.J., Tryjanowski P., von Numers M., Walankiewicz W., Møller A.P. (2016) Interspecific variation in the relationship between clutch size, laying date and intensity of urbanisation in four species of hole-nesting birds. Ecology and Evolution 6: 5907–5920.

Iezekiel S., Yosef R., Bakaloudis D.E., Vlachos C., Papakosta M., Tryjanowski P. (2016) Breeding ecology of the Long-legged Buzzard (Buteo rufinus) in an increasing population on Cyprus. J. Arid Environm. 135: 12-16.

Blecharczyk A., Sawinska Z., Małecka I., Sparks T.H. & Tryjanowski P. (2016) The phenology of winter rye in Poland: an analysis of long-term experimental data. International Journal of Biometeorology 60: 1341–1346.

Rosin Z.M., Skórka P., Pärt T., Żmihorski M., Ekner-Grzyb A., Kwieciński Z., Tryjanowski P. (2016) Villages and their old farmsteads are hot-spots of bird diversity in agricultural landscapes. Journal of Applied Ecology 53: 1363–1372.

Dudek K., Michlewicz M., Dudek M., Tryjanowski P. (2016) Invasive Canadian goldenrod (Solidago canadensis L.) as a preferred foraging habitat for spiders. Arthropod-Plant Interactions 10: 377-381.

Matysiak A., Dudko P., Dudek K., Dudek M., Junkuszew A., Tryjanowski P. (2016) The occurrence of pathogens in Rhipicephalus microplus ticks from cattle in Madagascar. Veterinarni Medicina 61: 516–523.

Morelli, F., Tryjanowski, P. & Benedetti, Y. (2016) Differences between niches of anthropocentric and biocentric conservationists: Wearing old clothes to look modern? Journal for Nature Conservation 34: 101–106.

Morelli F., Tryjanowski P. (2016). The dark side of the “redundancy hypothesis” and ecosystem assessment. Ecological Complexity. 28: 222–229.

Kurek P., Sparks T.H., Wiatrowska B., Rola K. & Tryjanowski P. (2016). Effect of electricity pylons on plant biodiversity in intensive farmland in Poland. Ann. Bot. Fennici 53: 415–425.

Morelli, F., Benedetti, Y., Ibáñez‐Álamo, J. D., Jokimäki, J., Mänd, R., Tryjanowski, P., & Møller, A. P. (2016). Evidence of evolutionary homogenization of bird communities in urban environments across Europe. Global Ecology and Biogeography, 25: 1284-1293.

Morelli F., Møller A.P., Nelson E., Benedetti Y., Tichit M., Símová P., Jerzak L., Moretti M., Tryjanowski P. (2017) Cuckoo as indicator of high functional diversity of bird communities: A new paradigm for biodiversity surrogacy. Ecological Indicators 72: 565–573.

Møller A.P., Morelli F., Tryjanowski P. (2017) Cuckoo folklore and human well-being: Cuckoo calls predict how long farmers live. Ecological Indicators 72: 766–768.

Myczko Ł., Dylewski Ł., Sparks T.H., Łochyński M., Tryjanowski P. (2017) Co-occurrence of birds and bats in natural nest-holes. Ibis 159: 235–237.

Zárybnická M, Sklenicka P, Tryjanowski P (2017) A Webcast of Bird Nesting as a State-of-the-Art Citizen Science. PLoS Biol 15(1): e2001132.

Kubicka AM, Rosin ZM, Tryjanowski P, Nelson E. (2017) A systematic review of animal predation creating pierced shells: implications for the archaeological record of the Old World. PeerJ 5:e2903; DOI 10.7717/peerj.2903

Publikacje w innych czasopismach o zasięgu międzynarodowym

Tryjanowski P. , Lorek G. 1995. Use of spread-wing posture by foraging Black Storks Ciconia nigra. Vogelwelt 116: 39-40.

Tryjanowski P. 1995. The composition and dynamics of a wintering bird community in an agricultural area of western Poland. Acta orn. 30: 153-160.

Tryjanowski P. 1995. Gastrolith numbers in the Skylark. Int. Stud. Spar. 20-21: 41-42.

Tryjanowski P. 1995. Is the Polish population of the Whinchat, Saxicola rubetra, stable? A view from the situation in a farmland area. Bird Census News 8: 72-74.

Chylarecki P., Kuczyński L., Vogrin M., Tryjanowski P., 1997. Geographic variation in egg measurements of the Lapwing Vanellus vanellus. Acta orn. 32: 137-148.

Tryjanowski P. 1997. Changes in population size of the Yellowhammer (Emberiza citrinella) in farmland of western Poland. Ring 19: 127-133.

Tryjanowski P. 1999. Effect of habitat diversity on breeding birds: comparison of farmland bird community in the region of Wielkopolska (W. Poland) with relevant data from other European studies. Pol. J. Ecol. 47: 153-174.

Tryjanowski P., Hromada M., Antczak M. 1999. Breeding habitat selection in the Great Grey Shrike Lanius excubitor – the importance of meadows and spring crops. Acta orn. 34: 59-63.

Tryjanowski, P. 1999. Clutch size in relation to nest size in the Red-backed Shrike (Lanius collurio). Vogelwarte 40: 149-150.

Surmacki, A., Lorek, G., Tryjanowski, P. 1999. Communal roosting of Linnets (Carduelis cannabina) and Blue-headed Wagtails (Motacilla flava) at post-breeding period in Western Poland. Vogelwarte 40: 146-148.

Tryjanowski P., Bajczyk R. 1999. Population decline of the Yellow Wagtail Motacilla flava in an intensively used farmland in western Poland. Vogelwelt 120, Suppl. 205-207.

Surmacki A., Tryjanowski P. 1999. Efficiency of the line transect and point count method in agricultural landscape of western Poland. Vogelwelt 120, Suppl. 201-203.

Tryjanowski P. 2000. Ground song of the Skylark Alauda arvensis: frequency, temporal distribution and habitat dependence. Vogelwelt 121: 49-50.

Jerzak L., Bocheński M., Kuczyński L., Tryjanowski P. 2000. Repeatability of size and shape of eggs in the urban population Magpie Pica pica (Passeriformes: Corvidae) population. Acta zool cracov. 43: 165-169.

Tryjanowski P., Osiejuk T.S. 2000: Female song in birds: moving from a temperate zone bias towards a unisexual theory of song. Biol. Bull. Poznań 37: 59-67.

Kuczyński L., Osiejuk T.S., Tryjanowski P. 2000. Bird-habitat relationships on wet meadows in the Słońsk Nature Reserve, W Poland. Biol. Bull. Poznań 37: 257-266.

Diehl B., Lorek G., Tryjanowski P. 2000. Shrikeology in Poland – a review and bibliography. Ring 22: 205-212.

Lorek G., Tryjanowski P., Lorek J. 2000. Birds as prey of the Great Grey Shrike (Lanius excubitor). Ring 22: 37-44.

Kuźniak S., Tryjanowski P. 2000. Distribution and breeding habitat of the Red-backed Shrike (Lanius collurio) in an intensively used farmland. Ring 22: 89-93.

Yosef R., Tryjanowski P. 2000. Phenology and biometric measurements of migratory Woodchat Shrike (Lanius senator) at Eilat, Israel. Ring 22: 213-217.

Kuźniak S., Bednorz J. Tryjanowski P. 2001. Spatial and temporal relations between the Barred Warbler Sylvia nisoria and the Red-backed Shrike Lanius collurio in the Wielkopolska region, W Poland. Acta ornithol. 36: 129-133.

Yosef R., Tryjanowski P., Remisiewicz M. 2002. Migration characteristics of the Wood sandpiper (Tringa glareola) at Eilat (Israel). Ring 24: 61-69.

Tryjanowski P., Yosef R. 2002. Difference between the spring and autumn migration of the Red-backed Shrike Lanius collurio: record from the Eilat stopover (Israel). Acta ornithol. 37: 85-90.

Yosef R., Tryjanowski P. 2002. Avian species saturation at a long-term ringing station – a never-ending story? J. Yamashina Inst. Ornithol. 34: 89-95.

Hromada, M., Kuczyński, L., Skoracki, M., Antczak, M., Tryjanowski, P., 2003. Importance of the bird collections and metadata in regional museums: a case of great grey shrike Lanius excubitor specimens from Sarisske Museum, Bardejov, Slovakia, pp. 226-233. [In:] Collar, N.J., Fisher, C. T. & Feare, C. J. (eds.) Why museums matter: avian archives in an age of extinction. Bull. Brit. Orn. Cl. Supplement 123A: 1-360.

Kuczyński L., Tryjanowski P., Antczak M., Skoracki M., Hromada M. 2003. Repeatability of measurements and shrinkage after skinning: the case of the Great Grey Shrike Lanius excubitor. Bonn. Zool. Beitr. 51: 127-130.

Tryjanowski P., Hromada M., Antczak M., Grzybek J., Kuźniak S., Lorek G. 2003. Which method is most suitable for census of breeding populations of shrikes, Lanius collurio and Lanius excubitor? Ornis hungarica 12-13: 223-228.

Tryjanowski, P., Reino, L.M. 2004. Post-breeding habitat selection of the Grey-backed Shrike (Lanius tephronotus) in Sichuan, China. Biological Lett. 41: 195-197.

Dróżdż, R., Hromada, M., Tryjanowski, P. 2004. Interspecific feeding of a Great Grey Shrike (Lanius excubitor) fledgling by adult Yellowhammers (Emberiza citrinella). Biological Lett. 41: 185-187.

Kristin, A., Yosef, R., Tryjanowski, P. 2004. Advances in shrikeology: the 4th International Shrike Symposium, Chemnitz, Germany. Biological Lett. 41: 59-63.

Takacs, V., Kuźniak, S., Tryjanowski, P. 2004. Predictions of changes in population size of the Red-backed Shrike (Lanius collurio) in Poland: Population Viability Analysis. Biological Lett. 41: 103-111.

Angelstam, P., Roberge, J.-M., Lõhmus, A., Bergmanis, M., Brazaitis, G., Dönz-Breuss, M., Edenius, L., Kosinski, Z., Kurlavicius, P., Lārmanis, V., Lūkins, M., Mikusiński, G., Račinskis, E., Strazds, M.,Tryjanowski, P. 2004. Habitat suitability index modelling as a conservation tool – a review of habitat parameters for forest birds in the Baltic Sea region. Ecol. Bull. 51: 427-453.

Hromada M, Antczak M, Valone TJ, Tryjanowski P (2008) Settling Decisions and Heterospecific Social Information Use in Shrikes. PLoS ONE 3(12): e3930. doi:10.1371/journal.pone.0003930

Göcek C., Citfci A., Siki M., Tryjanowski P. (2010) Breeding ecology of the White Stork Ciconia ciconia in two localities of Turkey. Sandgrouse 32: 156-162.

Myczko Ł., Rosin Z.M., Fliszkiewicz M., Tryjanowski P. (2011) Birds living in orchards – the past, the present and the future: an integrative view from Poland. Ber. Inst. Landschafts-Pflanzenökologie Univ. Hohenheim 26: 49-62.

Hromada M., Canady A., Mikula P., Townsend Peterson A., Tryjanowski P. (2015) Old natural history collections for New Millenium – birds and mammals in the collectiof Phmr. Tobor Weisz in Sarisske Museum Bardejov, Slovakia. Folia oecol. Acta Univ. Presov. 7(2): 115-141.

Tryjanowski P, Hromada M, Morelli F, Nelson E, Prokop P, Reino L, Rozsa L, Yosef R (2015) Ecology in Europe: is there an ‘empty’niche for the new journal among competitors, predators and parasites? European Journal of Ecology 1 (1), 1-4.

Hromada M, Antczak M, Tryjanowski P (2015) Females prefer extra-pair males that are older and better hunters. European Journal of Ecology 1:26-31.

Kaczmarek J.M, Tryjanowski P. (2016) Second generation energy crops and farmland birds – Central and East European perspective. Journal of Plant Protection Research. 56: 211-220.

Mikula P, Tryjanowski P. (2016) Internet searching of bird–bird associations: A case of bee-eaters hitchhiking large African birds. Biodiversity Observations 7.80: 1–6.

Kwieciński Z., Morelli F., Antczak M., Hromada M., Szymański P., Tobolka M., Jankowiak Ł., Tryjanowski P. (2016). Seasonal changes in avian communities living in an extensively used farmland of Western Poland. Eur. J. Ecol. 2 (2): 9-18.

Artykuły oryginalne i przeglądowe w języku polskim

Tryjanowski P. 1990. Znaczenie nieużytków w agroekosystemach okolic Wolsztyna. Chrońmy Przyr. 44, 4-5: 30-36.

Jermaczek D., Tryjanowski P. 1990. Ugrupowania ptaków lęgowych krajobrazu rolniczego Ziemi Lubuskiej i Zachodniej Wielkopolski ze szczególnym uwzględnieniem pól uprawnych. Lub. Przegl. Przyr. 1,3: 3-26.

Tryjanowski P , Mączkowski K., Potworowski P. 1991. Ptaki pól irygacyjnych pod Wolsztynem. Lub.Przegl. Przyr. 2, 2-3: 103-107.

Tryjanowski P. 1991. Godny ochrony fragment doliny Obry w woj. zielonogórskim. Chrońmy Przyr. 47, 5: 112-114.

Tryjanowski P., Potworowski P. 1992. Liczebność i miejsca gnieżdżenia remiza Remiz pendulinus w okolicach Wolsztyna (Wielkopolska). Lub. Przegl. Przyr. 3, 4: 11-19.

Tryjanowski P., Lorek G. 1992. Gniazdowanie dymówki (Hirundo rustica) na zewnątrz budynków w Polsce. Not. orn. 33: 257-265.

Tryjanowski P. 1993. Monogamia i trwałość więzi partnerskiej u ptaków. Przegl. Przyr. 4, 2: 77-81.

Tryjanowski P. , Lorek G. 1993. Wpływ herbicydów na ptaki. Pestycydy 2: 39-44.

Tryjanowski P., Lorek G. 1993. Pary samic wśród ptaków. Not. orn. 34: 141-156.

Tryjanowski P. 1993. Zmiany awifauny Jezior Chobienickich w latach 1978-1992. Przegl. Przyr. 4, 3: 171-180.

Tryjanowski P. 1995. Brzegówka – Riparia riparia, Pokląskwa – Saxicola rubetra, Kląskawka – Saxicola torquata. Oraz wspólnie z G. Lorkiem – Dymówka – Hirundo rustica, Oknówka – Delichon urbica, Ortolan – Emberiza hortulana. W: Jermaczek et al. Ptaki Ziemi Lubuskiej. Monografia faunistyczna. Wyd. LKP, Świebodzin.

Tryjanowski P. 1997. Homoseksulane zachowania samców u Anatidae. [W:] Puszkar, T., Puszkar, L. Współczesne kierunki ekologii. Ekologia behavioralna, Wydawnictwo UMSC, Lublin, pp. 75-80.

Tryjanowski P. , Kuźniak S., Kujawa K., Dombrowski A. 1995. Stan i zagrożenia populacji potrzeszcza (Miliaria calandra) w Polsce. Not. Orn. 36: 331-341.

Tryjanowski P. 1995. Zintegrowany monitoring populacji ptaków krajobrazu rolniczego w Polsce – propozycja badań. Przegl. Przyr. 6, 3-4: 177-184.

Tryjanowski P. 1996. Ugrupowania ptaków lęgowych odłogowanych pól uprawnych w okolicy Poznania. Bad. Fizj. Pol. Zach. 43, C: 37-45.

Tryjanowski P. 1996. Liczebność populacji lęgowej gawrona Corvus frugilegus w Agroekologicznym Parku Krajobrazowym koło Turwi w roku 1995. Przegl. Przyr. 7, 2: 55-59.

Kuźniak S., Dombrowski A., Goławski A., Tryjanowski P., 1997. Stan i zagrożenia polskiej populacji ortolana (Emberiza hortulana) na tle sytuacji gatunku w Europie. Not. Orn. 38: 45-54.

Sałata – Piłacińska B., Tryjanowski P. 1998. Skład pokarmu pustułki Falco tinnunculus L. i sowy uszatej Asio otus (L.) współwystępujących w krajobrazie rolniczym Niziny Mazowieckiej. Przegl. Przyr. 9, 3: 95-100.

Baranowski P., Tryjanowski P. 1999. Sezonowe zmiany w składzie pokarmu płomykówki Tyto alba (Scop., 1769) koło Konina. Roczn. Pol. Tow. Ochr. Przyr. Salamandra 3: 99-106.

Dombrowski A, Goławski A., Kuźniak S., Tryjanowski P., 2000. Stan i zagrożenia polskiej populacji gąsiorka Lanius collurio w Polsce. Not. Orn. 41: 139-148.

Tryjanowski P., Winiecki A. 2003. Ptaki jako wskaźnik stepowienia Wielkopolski. [W:] Banaszak J. Stepowienie Wielkopolski – pół wieku później. Wyd. Akademii Bydgoskiej, Bydgoszcz, pp. 175-184.

Tryjanowski P. 2007. Dzierlatka, gawron, kwiczoł, makolągwa, pliszka żółta, skowronek. [W:] Sikora et al. Atlas rozmieszczenia ptaków lęgowych Polski 1985-2004. Bogucki Wydawn. Nauk., Poznań.

Tryjanowski P. 2008. Niebezpieczny brak niebezpiecznej teorii. [W:] Brockman J. (ed.) Niebezpieczne idee we współczesnej nauce, Smak Słowa, Sopot – Warszawa, ss. 258-259.

Kundzewicz Z.W., Tryjanowski P. 2008. Ekstrema klimatyczne: długoterminowe zmiany i ich konsekwencje. Kosmos 57: 251-260.

Tryjanowski P., Ekner A. 2008. Zmiany klimatyczne: konsekwencje dla gatunków i ekosystemów. Kosmos 57: 261-268.

Wuczyński A., Chylarecki P., Tryjanowski P. 2009. Ptaki a rozwój energetyki wiatrowej – aktualne problemy. Chrońmy Przyr. Ojcz. 65: 323-328.

Rosin Z.M., Takacs V., Báldi A., Banaszak-Cibicka W., Dajdok Z., Dolata P.T., Kwieciński Z., Łangowska A., Moroń D., Skórka P., Tobółka M., Tryjanowski P., Wuczyński A. (2011) Koncepcja świadczeń ekosystemowych i jej skuteczność w ochronie przyrody krajobrazu rolniczego. Chronmy Przyr. Ojcz. 67(1): 3-20.

Tryjanowski P., Dajdok Z., Kujawa K., Kałuski T., Mrówczyński M. (2011) Zagrożenia różnorodności biologicznej w krajobrazie rolniczym: czy badania wykonywane w Europie Zachodniej pozwalają na poprawną diagnozę w Polsce? Pol. J. Agron. 7: 113-119.

Śliwowska J.H., Górecki M.T., Tryjanowski P. (2012) Wprowadzenie do neuroekologii – czyli jak znajomość układu nerwowego zwierząt pozwala zrozumieć ich relacje ze srodowiskiem. Kosmos 61: 195–211.

Wuczyński A., Tryjanowski P. (2013) Czy pieniądze wydane na naukę są zawsze stymulatorem naukowego postępu? Przykład biologii środowiskowej i energetyki wiatrowej. Nauka 4: 103-111.

Kronenberg J., Bocheński M., Dolata P.T., Jerzak L., Profus P., Tobółka M., Tryjanowski P., Wuczyński A. Żołnierowicz K. M. (2013). Znaczenie bociana białego Ciconia ciconia dla społeczeństwa: analiza z perspektywy koncepcji usług ekosystemów. Chrońmy Przyrodę Ojczystą, 69(3), 3-27.

Urbańska M., Gierszal H., Maciorowski G., Mizera T., Tryjanowski P. (2015). System ledzenia ptaków oparty na odbiorniku GPS i nadajniku GSM. Przegląd Telekomunikacyjny 88: 457-460, DOI: 10.15199/59.2015.4.87

Krótkie notatki

Tryjanowski P. 1989. Kilka obserwacji nad sposobem żerowania pliszki siwej. Wszechświat 90: 141-142.

Tryjanowski P. 1989. Stanowisko smużki, Sicista betulina (Pallas,1778) w Wielkopolsce. Prz. zool. 33: 275-277.

Tryjanowski P. 1990. Zbiorowe tokowisko kruków (Corvus corax). Lub. Przegl. Przyr. 1,3: 53.

Tryjanowski P. , Potworowski P. Rzadkie gatunki ptaków obserwowane w okolicach Wolsztyna. Lub. Przeg. Przyr. 1,2: 63-65.

Tryjanowski P. 1992. Nowy rodzaj tyczek dla ptaków drapieżnych. Wszechświat 93: 134-135.

Tryjanowski P. , Lorek G., Potworowski P. 1992. Kleptopasożytnictwo pokarmowe u rybołowa (Pandion haliaetus). Not. orn. 33: 329-330.

Tryjanowski P. 1993. Zimowe stwierdzenie raroga (Falco cherrug) w Wielkopolsce. Przegl. Przyr. 4, 2: 76.

Tryjanowski P., Mączkowski K. 1993. Karp (Cyprinus carpio) w pokarmie myszołowa (Buteo buteo). Przegl. Przyr. 4,2: 76.

Tryjanowski P. 1994. Muscheln in der Nahrung der Kolkraben (Corvus corax). Orn. Mitt. 46: 72.

Tryjanowski P 1994. Dzięcioł syryjski (Dendrocopus syriacus) – nowy gatunek lęgowy dla Wielkopolski. Przegl. Przyr. 5, 3-4: 297-298.

Tryjanowski P. 1994. Agresywne zachowanie sierpówki (Streptopelia decaocto) wobec turkawki (Streptopelia turtur). Przegl. Przyr. 5, 3-4: 298-299.

Tryjanowski P., Winiecki A 1995. Polyandrie bei Weihen (Circus spec.). Orn. Mitt. 47: 75.

Tryjanowski P. P 1995. Pokarm skowronka (Alauda arvensis) w okresie jesiennym. Not. orn. 36, 1-2: 176-178.

Tryjanowski P. 1995. Elsternest im Schornstein. Orn. Mitt. 47: 269.

Tryjanowski P. 1995. Sposoby zdobywania pokarmu przez skowronka (Alauda arvensis L., 1758) w okresie lęgowym. Prz. Zool. 39: 115-117.

Tryjanowski P. 1996. Soziale Verteidigung eines Elsternestes gegen die Hauskatze. Orn. Mitt. 48: 81.

Tryjanowski P. 1996. Pierwsze stwierdzenie kurhannika Buteo rufinus na Ziemi Lubuskiej. Przegl. Przyr. 7, 2: 80-81.

Tryjanowski P. 1996. Nowe stwierdzenie drozda oliwkowego (Turdus obscurus) w Polsce. Not. orn. 37: 326-327.

Grobelny S., Tryjanowski P. 1997. Długoskrzydła forma Metrioptera roeseli var. diluta (Charpentier, 1825) (Orthoptera: Tettigoniidae) na Słowińskim Wybrzeżu Bałtyku. Wiad. entomol. 16: 116.

Tryjanowski P. , Lorek G. 1998. Kestrel and Greyat Grey Shirke catch insects after sunset in the dark, lightened by an artifical light. Br. Birds 91: 327.

Artykuły w materiałach konferencyjnych

Tryjanowski P., Lorek G. 1990. Gniazdowanie dymówki (Hirundo rustica) na zewnątrz budynków: pomyłka czy adaptacja ? W: Ornitologia polska w setną rocznicę śmierci Władysława Taczanowskiego, Łódż, Streszczenia referatów: 29-30

Tryjanowski P. 1990. Zmienność struktury zgrupowań ptaków krajobrazu rolniczego w zachodniej Wielkopolsce – dane wstępne. Ibidem: 53-54.

Tryjanowski P. 1995. Homoseksualne zachowanie samców u Anatidae. Sympozjum „Współczesne kierunki ekologii – ekologia behawioralna” (streszczenia) , Lublin 25-26.11.1995. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekologicznego 4: 11.

Tryjanowski P. 1997. Is the Ortolan Bunting (Emberiza hortulana) a good indicator species for agrocenosis? [W:] von Bülow, B. (ed.) II. Ortolan-Symposium, Haltern 1996, pp. 153-159.

Tryjanowski P. 1997. Song sites of the buntings Emberiza citrinella, E. hortulana and Miliaria calandra in farmland: microhabitat differences. Ethology, Suppl. 32: 174.

Tryjanowski P. 1997. Zmiany liczebności ptaków lęgowych agrocenoz zachodniej Wielkopolski. [W:] Ptaki jako wskaźnik zmian środowiska. Słupsk, pp. 100.

Kuźniak S., Tryjanowski P., Kuczyński L. 1997. Długoterminowe zmiany wielkości jaj gąsiorka Lanius collurio w Wielkopolsce. [W:] Ptaki jako wskaźnik zmian środowiska. Słupsk, pp. 60-61.

Surmacki A., Tryjanowski P. 1998. Efficiency of the line transect and point count method in agricultural landscape of western Poland. Bird Numbers 1998: 97.

Tryjanowski P. 1998. Population decline of the Yellow Wagtail Motacilla flava in an intensively used farmland in western Poland. Bird Numbers 1998: 148.

Tryjanowski P., Kuźniak S., Kuczyński L. 1998. Long-term changes of the Red-backed Shrike Lanius collurio eggs size. Ostrich 69: 338.

Lorek G., Tryjanowski P., Lorek J. 1999. Birds as prey of the Great Grey Shrike (Lanius excubitor). Ring 21: 62.

Kuźniak S., Tryjanowski P. 1999. Distribution and breeding habitat of the Red-backed Shrike (Lanius collurio) in an intensively used farmland. Ring 21: 67.

Tryjanowski P., Baraniak E., Bajaczyk R., Gwiazdowicz D., Konwerski S., Olszanowski Z., Szymkowiak, P. 1999. Arthropods in red-backed shrike (Lanius collurio) nests. Ring 21: 70.

Surmacki A., Kosiński Z., Tryjanowski P. 1999. Habitat selection among buntings (Emberizinae) in the farmland of western Poland – a scale effect. Ring 21: 139.

Surmacki A., Kosiński Z., Tryjanowski P. 2000. Habitat selection among buntings (Emberizinae) in the farmland of western Poland – a scale effect. 3rd Ortolan Bunting Symposium, Jeziory, p. 18.

Tryjanowski P. 2000. Song sites of the buntings Emberiza citrinella, E. hortulana and Miliaria calandra in farmland: microhabitat differences. 3rd Ortolan Bunting Symposium, Jeziory, p. 23.

Tryjanowski P., Szymkowiak P., Olszanowski Z. 2000. Arthropods living in bird nests – methodological problems in analysis of various data sets. XVIIIth International Congress of Zoology, Greece, Book of abstracts, pp. 213-214.

Dudinak V., Tryjanowski P., Kasprzyk K., Petko B., Spakulova M. 2000. Intestinal helminth parasites of bats (Chiroptera) from Slovakia nad Poland. Acta Parasitol. 45: 175.

Tryjanowski P., 2000. Detection of the arrival date of migrating birds is density-dependent: a case study of the Red-backed Shrike Lanius collurio. Int. Conf. Progress in Phenology, p. 82.

Tryjanowski P., Kuźniak S., Sparks T. 2000. Recent changes in nest timing of the Red-backed Shrike Lanius collurio in Poland. Int. Conf. Progress in Phenology, p. 82.

Tryjanowski P., Hromada M., Antczak M., Grzybek J., Kuźniak S., Lorek G. 2001. What method is the most suitable for a breeding population census of red-backed and great grey shrikes, Lanius collurio and Lanius excubitor? Bird Numbers 2001, Abstracts, p. 65.

Hromada M., Kuczyński L., Skoracki M., Antczak M., Tryjanowski P., 2001. Importance of bird collections and associated data in regional museum for study of bird migration: a case study from Sarisske Museum, Bardejov, Slovakia. Avian Ecology Behaviour 6: 65.

Kepel A., Tryjanowski P. 2001. Zastosowanie programu TRIM do analizy danych z monitoringu liczebności nietoperzy. XV Ogólnopolska Konferencja Chiropterologiczna, Gdańsk 2001, p. 11.

Andrzejewska I., Tryjanowski P., Zagalska M., Ćwiertnia P., Wysocki A. 2002.Toxoplasma gondii antibodies in populations of wild and captive birds in Poland. 5. slovenske a ceske parazitologicke dni, Stara Lesna, Slovakia, pp. 12-13.

Tryjanowski, P., Kosicki, J., Surmacki, A. Zduniak, P. 2003. Wpływ globalnych zmian klimatycznych na liczebność, rozmieszczenie i parametry rozrodu ptaków w Zachodniej Polsce. [W:] Zoologia na progu XXI wieku, Toruń, p. 66.

Baraniak, E., Tryjanowski, P., Walczak, U. 2003. Dyspersja Cameraria ohridella (Lepidoptera, Gracillariidae) w warunkach małego miasta. [W:] Zoologia na progu XXI wieku, Toruń, p. 80.

Tryjanowski P. 2005. Statystyczne (i nie tylko) pułapki w analizach szeregów czasowych. [W:] Ornitologia polska na progu XXI stulecia – dokonania i perspektywy. Zjazd SO PTZool., Olsztyn, p. 113.

Coppack T., Tryjanowski P. 2005. Introduction – Environmental change and ecological traps. [In:] 5th conference of the EOU, Strasburg, p. 216.

Tryjanowski P. 2006. Phenology in Poland: a case study of the White Stork (Ciconia ciconia). [W:] Kundzewicz Z.W. & Hattermann F.F. (eds.) Natural systems and global change, pp. 101- 106.

Chylarecki P., Kuczynski L., Tryjanowski P., Mroszczak-Jawinska D. 2006. Agriculture inensity and farmland bird diversity in Poland – how useful are simple bird surves in evaluation of rural policy measures? [W:] 1st European Congress of Conservation Biology, Eger, Hungary, p. 20.

Majláthová, V., Majláth, I., Víchová, B., Hromada, M., Ekner, A., Tryjanowski, P., Bullová, E., Peťko, B. 2008. Úloha jašterice krátkohlavej (Lacerta agilis) v cirkulácii Borrelia burgdorferi sensu lato. [W:] Ekologia a veterinarna medicina VII: 89-95.

Ekner, A., Antczak M., Tryjanowski, P., Majláthová, V., Majláth, I., 2008. What is the role of the parasites and pathogens in the prey (lizards) – predators (shrikes) interaction. [W:] Prirodne ohniskove nakazy, SPS SAV, Kosice, p. 47.

Majláth, I., Majláthová, V., Hromada, M., Tryjanowski, P., Antczak, M., Ekner, A., Foldvari G. 2008.Lacertid lizards and their ticks in Europe. [W:] VI International Conference on Ticks and Tick-borne Pathogens, Buenos Aires, p. 277.

Majláthová, V., Majláth, I., Víchová, B., Hromada, M., Tryjanowski, P., Ekner, A., Foldvari G., Peťko, B. 2008. The impact of lizards on the transmission of Borelia burgdorfer sensu lato. [W:] VI International Conference on Ticks and Tick-borne Pathogens, Buenos Aires, p. 352.

Artykuły popularno-naukowe

Lorek G., Tryjanowski P. 1991. Kwaśne deszcze a ptaki. Aura 2: 22-23.

Tryjanowski P., Lorek G. 1997. Ptaki i linie energetyczne. Aura 5: 20-21.

Grobelny S., Tryjanowski P. 2002. Wśród zwierząt i roślin. Kronika miasta Poznania 3: 126-134.

Tryjanowski P., Antczak M. 2007. Życie intymne dzierzb. Nauka 3/2007: 71-81.

Tryjanowski P. 2009. Ocena oddziaływania farm wiatrowych na ptaki. I. Czysta Energia 2: 20-22.

Tryjanowski P., Wuczyński A. 2009. Ocena oddziaływania farm wiatrowych na ptaki. II. Czysta Energia 3: 20-22.

Wuczyński A., Tryjanowski P. 2009. Ocena oddziaływania farm wiatrowych na ptaki. III. Czysta Energia 4: 32-33.

Skórka P., Tryjanowski P. 2009. Kwiczoł. Ptaki 3: 14-17.

Wuczyński A., Chylarecki P., Tryjanowski P. 2009. Procedury środowiskowe w inwestycjach wiatrowych – głos środowiska krajowych ornitologów. Czysta Energia 12: 20-21.

Kaługa I., Tryjanowski P. 2012. Ochrona bocianów na urządzeniach energetycznych. Energia elektryczna 6: 22-24.

Dudek K., Tryjanowski P. 2013. Ptaki, które wybrały miasto. Nie zawsze są takie uciążliwe (cz. 1). Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Pracowników DDiD, 1 (72): 27-29.

Dudek K., Tryjanowski P. 2013. Ptaki, które wybrały miasto. Ciemne strony miejskiej awifauny (cz. 2). Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Pracowników DDiD, 2 (73): 33-36.

Dudek K., Tryjanowski P. 2013. Ssaki, które wybrały miasto. Gatunki drapieżne (cz. 1). Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Pracowników DDiD, 3 (74): 27-30.

Dudek K., Tryjanowski P. 2013. Ssaki, które wybrały miasto. Drobne, liczne i mniej lubiane (cz. 2). Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Pracowników DDiD, 4 (75): 18-20.

Dudek K., Tryjanowski P. 2014. Ssaki, które wybrały miasto. Coraz mniej dzikie dziki (cz. 3). Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Pracowników DDiD, 1 (76): 12-14.

Dudek K., Tryjanowski P. 2014. Aleksandertta obrożna. Czy egzotyczny problem dotrze do Polski? [Rose-ringed parakeet. Is the exotic reaches the Polish issue? (In Polish)]. Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Pracowników DDiD, 1 (76): 12-14.

Dudek K., Graclik A., Tryjanowski P. 2014. Nietoperze w miastach. Znani i niedoceniani przyjaciele. Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Pracowników DDiD, 3 (78): 22-24.

Kaczmarek J.M., Tryjanowski P. 2014. Uprawy roślin energetycznych i ich wpływ na populacje ptaków. Czysta Energia 10: 30-31.

Dudek K., Tryjanowski P. 2014. Gołebie w miastach – problem czy zaleta? Przegl. Komunal. 10: 66-67.

Dudek K., Tryjanowski P. 2014. Czy wiatraki są naprawdę szkodliwe dla ptaków? Czysta Energia 10: 30-31.

Graclik A., Tryjanowski P. 2014. Świat nietoperzy. Nie tylko wampiry… Biologia w Szkole 6: 12-14.

Tryjanowski P., Wysocki D. 2014. Zimowe dokarmianie ptaków – coraz więcej kontrowersji. Biologia w Szkole 6: 2-5.

Dudek K., Tryjanowski P. 2014. Egzotycznych problemów ciąg dalszy. Niebezpieczne żółwie. Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Pracowników DDiD, 4 (7): 27-28.

Szwajkowski P., Tryjanowski P. 2015. Wycieczka po Palmiarni Poznańskiej. Biologia w Szkole 2: 21-24.

Dudek K., Tryjanowski P. 2015. Termomodernizacje budynków. Koszmar dla ptaków, problem dla inwestorów. Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Pracowników DDiD, 1 (80): 19-21.

Tryjanowski P. 2015. Zwierzęta w miastach. Przegl. Komunal. 4: 45.

Indykiewicz P., Tryjanowski P. 2015. Dziekie zwierzęta w miastach – dlaczego nie dokarmiać? Przegl. Komunal. 4: 46-48.

Szwajkowski P., Tryjanowski P. 2015. Zwierzęta egzotyczne w mieście. Przegl. Komunal. 4: 49-51.

Indykiewicz P., Tryjanowski P., Gruss M., Kwiatkowska P. 2015. Ptaki w miastach – estetyka, higiena i zdrowie. Przegl. Komunal. 4: 52-56.

Tryjanowski P., Dudek K. 2015. Kret – mały dewastator trawników. Przegl. Komunal. 4: 57-58.

Tryjanowski P. 2015. Komiksowe nauczanie przyrody. Biologia w Szkole 3: 63-64.

Szwajkowski P., Tryjanowski P. 2015. Wycieczka po Palmiarni Poznańskiej. II. Rośliny ozdobne. Biologia w Szkole 3: 14-18.

Dudek K., Graclik A., Tryjanowski P. 2015. Gady w mieście. Nie tylko żmije … Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Pracowników DDiD, 2 (80): 22-25.

Dudek K., Tryjanowski P. 2015. Kolizje drogowe ze zwierzętami. Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Pracowników DDiD, 3 (82): 26-28.

Dudek K., Tryjanowski P. 2015. Kolizje zwierząt z samolotami. Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Pracowników DDiD, 4 (83): 24-25.

Lamentowicz, M., Słowińska, S., Słowiński, M., Marcisz, K., Jassey, V., Chojnicki, B.H., Reczuga, M., Zielińska, M., Błażejczyk, K., Tryjanowski, P., Buttler, A., 2015. Rezerwat przyrody Linje – unikatowe interdyscyplinarne badania ekosystemu torfowiska, in: Pająkowski, J. (Ed.), Park Krajobrazowy Doliny Dolnej Wisły.

Dudek K., Tryjanowski P. 2016. Bóbr – największy gryzoń Europy. Konfikty i kontrowersje. Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Pracowników DDiD, 1 (84): 19-21.

Dudek K., Tryjanowski P. 2016. Szop Pracz. Groźny gatunek o miłym wyglądzie. Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Pracowników DDiD, 2 (84): 29-30.

Recenzje

Tryjanowski P., Lorek G. 1990. Kolojarcev M.W. – Lastocki. (recenzja). Prz. zool. 34: 433-434.

Tryjanowski P. 1991. Pinowski J., Summers – Smith J.D. (red.) Granivorous birds in the agricultural landscape. (recenzja). Lub. Przegl. Przyr. 2, 1: 56.

Tryjanowski P. 1991. Luniak M. (red.) – Urban ecological studies in central and eastern Europe. (recenzja). Lu. Przegl. Przyr. 2,1: 56-58.

Tryjanowski P. 1992. Jonsgard P.A. – Hawks, Eagels and Falcons of North America. (recenzja). Wszechświat 93: 320.

Tryjanowski P. 1992. Ryszkowski L., Bałazy S. (red.) – Strategia ochrony przyrody w Polsce. (recenzja). Lub. Przegl. Przyr. 3,4: 43-44.

Tryjanowski P. 1992. Pinowski J., Kavanagh B.P., Górski W. (red.) – Nestling mortality of granivorus bird due to microorganism and toxic substances. (recenzja). Lub. Przegl. Przyr. 3, 2-3: 114-115.

Tryjanowski P. 1992. Ornis Svecica. (recenzja). Lub. Przegl. Przyr. 3, 2-3: 115-116.

Tryjanowski P. , 1993. Olaczek R., Tomiałojć L. (red.) – Czynna ochrona zwierząt. (recenzja). Przegl. Przyr. 4, 2: 85-87

Tryjanowski P. 1993. Górski W., Pinowski J. (red.) – Dynamika populacji ptaków i czynniki ją warunkujące. (recenzja). Przegl. Przyr. 4, 4: 77.

Tryjanowski P. 1993. Przyroda WPN (recenzja). Przegl. Przyr. 4, 4: 77-78.

Tryjanowski P. 1993. Winiecki A. (red.) – Ptaki lęgowe doliny Warty. (recenzja). Przegl. Przyr. 4, 4: 78-79.

Tryjanowski P. 1994. Klekowski R.Z., Fischer Z. (red.) – Bioenergetyka zwierząt zmiennocieplnych. (recenzja). Przegl. Przyr. 5, 1: 97-98.

Tryjanowski P. 1994. Bałazy S., Ryszkowski L. (red.) – Produkcja pierwotna, zasoby zwierząt i wymywanie materii organicznej w krajobrazie rolniczym. (recenzja). Przegl. Przryr. 5, 3-4: 309.

Tryjanowski P. 1994. Lewington I., Alström P., Colston P., 1991 (dodruk 1992). A field guide to the rare birds of Britain and Europe. (recenzja). Przegl. Przyr. 5, 3-4: 311-312.

Tryjanowski P. 1994. Berthold P., Fliege G., Heine G., Querner U., Schlenker R., 1991. Wegzug, Rastverhakten, Biometrie und Mauser von Kleinvögeln in Mitteleuropa. (recenzja). Przegl. Przyr. 5, 3-4: 314-315.

Tryjanowski P. 1995. Steiner H.M. (Red.) 1994 – I. Ortolan-Symposium Wien 1992. (recenzja). Prz. Zool. 39: 172-173.

Tryjanowski P. 1995. Gromadzki M. , Dyrcz A., Głowaciński Z., Wieloch M. 1994. – Ostoje ptaków w Polsce. (recenzja). Kosmos 44: 242.

Tryjanowski P. 1995. Moller A.P. 1994. Sexual selection and the barn swallow. (recenzja). Prz. Zool. 39: 173-175.

Tryjanowski P. 1996. Opracowanie zespołowe. 1994. Zwierzęta chronione w Polsce. (recenzja). Przegl. Przyr. 7,1: 115-116.

Tryjanowski P. 1996. Yosef R., Lohrer F.E. 1995. Shirkes (Lanidae) of the World: Biology and Conservation. (recenzja). Przegl. Przyr. 7, 2: 112-114.

Tryjanowski P. 1996. Ryszkowski L., Bałazy S. (ed.) 1994. Functional appraisal of agricultural landscape in Europe. (recenzja). Przegl. Przyr. 7, 2: 114-115.

Tryjanowski P. 1998. Pain D.J., Pienkowski M.W. (red.) 1997 – Farming and birds in Europe (recenzja). Wiad. ekol. 44: 29-31.

Tryjanowski P. 1998. Ryszkowski, L., Bałazy, S. (red.) Ekologiczne procesy na obszarach intensywnego rolnictwa [recenzja]. Przegl. Przyr. 9: 138-139.

Kosiński, Z., Surmacki, A. Tryjanowski, P. 2000. Gilbert, G., Gibbons, D.W., Evans, J. 1998. Bird Monitoring Methods [recenzja]. Not. Orn. 41: 184-186.

Tryjanowski, P. 2000. Kopij, G. (Ed.) 1995-1999. Przyroda Śląska Opolskiego [recenzja]. Przegl. Przyr. 11, 1: 102-103.

Tryjanowski, P. 2002. Sparks, T (red.) 2000. Statistics in ecotoxicology. (recenzja). Wiad. Ekol. 48: 292-293.

Tryjanowski P. 2004. Schwartz M.D. (red.) 2003. Phenology: An integrative environmental science. (recenzja). Wiad. Ekol. 50: 39-41.

Tryjanowski P. 2006. Møller A.P., Fiedler W., Berthold P. (red.) 2004. Birds and climate change. (recenzja). Wiad. Ekol. 52: 91-95.

Tryjanowski P. 2007. Imperiow wzloty i upadki – czyli wojna, pokój i znów wojna. Recenzja: P. Turchin: War and peace and war: the life cycles of imperial nations. Nauka 2/2007: 161-163.

Tryjanowski P. 2007. Deadly Cultures. Biological Weapons since 1945. (recenzja). Nauka 3/2007: 169-171.

Tryjanowski P. 2008. Acóż to jest życie? Recenzja: Meyerstein et al.: LifeTime. The quest for a definition of life. (recenzja). Nauka 1/2008: 178-179.

Tryjanowski P. 2008. Plant growth and climatic change (recenzja). Kosmos 57: 293-294.

Tryjanowski P. 2013. Balmford A. 2012. Wild Hope. On the Front Lines of Conservation Success (recenzja). Przegl. Przyr. 24,4: 89-90.

Tryjanowski P. 2014. Cocker M. 2013. Birds and People. Ornis Polonica 55: 304-305.

Tryjanowski P. 2015. Tomasz Przybyliński. Obserwowanie ptaków. Oficyna Wydawnicza MULTICO. Biologia w Szkole 1/2015: 47.

Tryjanowski P. 2015. Lennart Nilsson. Krukowaty czy sikora? Oriolus Uppsala. Biologia w Szkole 2/2015: 64.

Tryjanowski P. 2015. Bense A. R. 2014. Vom unglaublich vielfältigen Bild des Weißstorchs auf historischen Ansichtskarten. Chrońmy Przyr. Ojcz. 71:77–78.

Tryjanowski P. 2015. Urlich Schnabel, Sztuka leniuchowania. O szczęściu nicnierobienia, Wydawnictwo Muza, Warszawa. Biologia w Szkole 4/2015: 63.

Tryjanowski P. 2015. David Lindo. 2015. Tales from Concrete Jungles. Urban birding around the world. Bloomsbury Natural History, London. Przegl. Przyr. 26(3): 96-97.

Tryjanowski P. 2016. Dariusz J. Gwiazdowicz, Jerzy Wiśniewski, Estetyka lasu. OKL Gołuchów. Biologia w Szkole 1/2016: 64.

Tryjanowski P. 2016. Taguchi F. 2015. The history of the Tree Sparrow in Japan. Ornis Polonica 57: 80–81.

Tryjanowski P. 2016. Łubieński S. 2016. Dwanaście srok za ogon. Wyd. Czarne, Wołowiec. Biologia w Szkole 2/2016: 64.

Tryjanowski P. 2016. Heinrich B. 2016. Chrapiący ptak. Rodzinna podróż przez stulecie biologii. Wyd. Czarne, Wołowiec. Biologia w Szkole 3/2016: 64.

Tryjanowski P. 2016. Reedman R. 2016. Lapwings, Loons and Lousy Jacks: The How and Why of Bird Names. Pelagic Publishing. Ornis Polonica 57: 290–291.

Tryjanowski P. 2017. Piechnik Ł., Kurek P., Ssaki neotropików odkryte przez polskich naturalistów. Wyd. IB PAN. Biologia w Szkole 1/2017: 63-64.

Inne

Tryjanowski P., Mączkowski K. 1989. O działalności Sekcji Ornitologicznej Koła Biologicznego LO w Wolsztynie. Biologia w Szkole 42: 121.

Tryjanowski P. 1993. Ochrona ptaków w Wielkiej Brytanii. Wszechświat 94: 40.

Tryjanowski P 1994. Czy punktualizm jest do szczęścia koniecznie potrzebny ? W: Romanowska – Łakomy H., Czachorowski S., : Alternatywne strategie życia na różnych poziomach organizacji. PTPsychol., Olsztyn, ss. 147-151.

Szeflińska D., Tryjanowski P. 1995. Sprawozdanie z regionalnej sesji wyjazdowej Polskiego Towarzystwa Ekologicznego. Biuletyn Parków Krajobrazowych. Turew – Przemęt 1995, 2: 90-91.

Tryjanowski P. 1997. II. Ortolan-Symposium Westfalen 1996 (Dorsten k. Haltern, Niemcy, 17-18 V 1996r.). Wiad. Ekol. 43: 165-167.

Osiejuk T.S., Tryjanowski P. 1998. XXV Międzynarodowa Konferencja Etologiczna. Wiad. ekol. 44: 43-45.

Kosiński Z., Surmacki A., Tryjanowski P. 1999. XIV międzynarodowa konferencja poświęcona liczeniom ptaków (Chociebuż, Niemcy, 23-31 III 1998 r.). Wiad. ekol. 45: 69-71.

Diehl B., Tryjanowski P. 1999. 22. Międzynarodowy Kongres Ornitologiczny (Durban, RPA, 16-22 VIII 1998 r.). Wiad. ekol. 45: 167-170.

Tryjanowski P. 2004. Sympozjum na temat „Spoglądać wstecz dla przyszłości. Wykorzystanie danych długoterminowych dla przewidywania zmian ekologicznych“ (Londyn, 23-24 X 2003 r.). Wiad. Ekol. 50: 53-57.

Tryjanowski P. 2004. Konferencja British Ornithologists’ Union: Lowland farmland birds: the road to recovery. 26-28.03.2004, Leicester, Wielka Brytania. Not. Orn. 45: 128-129.

Tryjanowski P., Kania W., Profus P., Jerzak L. 2009. III spotkanie bocianiarzy polskich, Muzeum Bociana Białego, Kłopot, 5-6.09.2008. Not. Orn. 49: 202-205.

Kuźniak S., Lorek G., Tryjanowski P. (2010) Marian Lewandowski. Wspomnienie. Przegl. Przyr. 21: 87-88.

Tryjanowski. P. 2014. Nie jest ekologiem ten, kto nie zajmował się… Nauka 2/2014: 177-178