Pracownia Zoologii

  • Kierownik prof. dr hab. Piotr Tryjanowski
  • tel. + 48 61 848 7656
  • fax + 48 61 848 7650
  • email whibz.kz@up.poznan.pl

Nasze prace badawcze koncentrują się na ekologii, zachowaniu, ewolucji i biologii konserwatorskiej. Używając zwierząt jako modeli, próbujemy odpowiadać na pytania o znaczeniu ogólnobiologicznym. Zajmujemy się głównie ptakami i ssakami, a zatem chcemy poznawać specyficzne cechy biologiczne, charakterystyczne właśnie dla tych grup zwierząt.

Zatem prowadzimy obserwacje terenowe, ale nie stronimy od eksperymentów, a także doceniamy znaczenie prostych prac opisowych. Badamy relacje pomiędzy różnymi grupami organizmów; interesują nas kwestie wykorzystywania zasobów pokarmowych, konkurencji, drapieżnictwa i pasożytnictwa. Uzyskaną wiedzę wykorzystujemy dla działań na rzecz ochrony ptaków i ich siedlisk.

Kształcimy studentów biologii, zootechniki i ochrony środowiska w zakresie ekologii, behawioru i biologii konserwatorskiej. Zapraszamy!

Jeśli naprawdę interesujesz się zoologią to nasz zakład jest miejscem dla Ciebie!