Pracownia Neurobiologii

  • Kierownik dr hab. Joanna Śliwowska, prof. nadzw. UP
  • tel. + 48 61 848 7866
  • email sliwowsk@up.poznan.pl

 

Mózg to fascynująca i tajemnicza struktura, która jest obiektem zainteresowania w naszej Pracowni. Jedną z niezwykłych właściwości mózgu jest jego neuroplastyczność, stanowiąca główny nurt badań naukowych. Szeroko pojęta neuroplastyczność polega na zmianach właściwości komórek zachodzących pod wpływem bodźców środowiskowych lub uszkodzenia układu nerwowego. Leży ona u podstaw zdolności układu nerwowego do zmienności, adaptacji, samonaprawy, uczenia się i pamięci.

Prowadzone badania zmierzają do poszukiwania odpowiedzi na  następujące pytania:

  • Jak dieta prowadząca do otyłości i cukrzycy zmienia funkcjonowanie układu neuroendokrynowego, a w szczególności osi podwzgórze-przysadka mózgowa-gonady ?
  • Jak otyłość, cukrzyca i wysiłek fizyczny  wpływają na procesy neurogenezy w hipokampie dorosłych osobników ?
  • Jakie są neurobiologiczne podstawy innego funkcjonowania mózgów u osobników żeńskich i męskich ?

 

Współpraca naukowa:

Katedra Fizjologii i Biochemii Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu

Węgierska Akademia Nauk, Budapeszt

INRA, Francja

British Columbia University, Kanada

University of Mississippi, Stany Zjednoczone

 

Na całokształt działalności naszej jednostki składają się badania naukowe, jak i kształcenie studentów neurobiologii, biologii i weterynarii.

 

ZAPRASZAMY W GŁĄB MÓZGU DO POZNANIA PIĘKNA NEUROBIOLOGII !