Pracownia Neurobiologii

Kierownik
prof dr hab. Joanna H. Śliwowska
email joanna.sliwowska@up.poznan.pl
telefon + 48 61-848-78-66
Adres
Pracowania Neurobiologii
Katedra Zoologii
Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Wojska Polskiego 71 C
60-625 Poznań

Mózg to fascynująca i tajemnicza struktura, która jest obiektem zainteresowania w naszej Pracowni. Jedną z niezwykłych właściwości mózgu jest jego neuroplastyczność, stanowiąca główny nurt badań naukowych. Szeroko pojęta neuroplastyczność polega na zmianach właściwości komórek zachodzących pod wpływem bodźców środowiskowych lub uszkodzenia układu nerwowego. Leży ona u podstaw zdolności układu nerwowego do zmienności, adaptacji, samonaprawy, uczenia się i pamięci.

Prowadzone badania zmierzają do poszukiwania odpowiedzi na  następujące pytania:

  • Jak dieta prowadząca do otyłości i cukrzycy zmienia funkcjonowanie układu neuroendokrynowego, a w szczególności osi podwzgórze-przysadka mózgowa-gonady ?
  • Jak otyłość, cukrzyca i wysiłek fizyczny  wpływają na procesy neurogenezy w hipokampie dorosłych osobników ?
  • Jakie są neurobiologiczne podstawy innego funkcjonowania mózgów u osobników żeńskich i męskich ?

Współpraca naukowa:

Katedra Fizjologii i Biochemii Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu

Węgierska Akademia Nauk, Budapeszt

INRA, Francja

British Columbia University, Kanada

University of Mississippi, Stany Zjednoczone

Na całokształt działalności naszej jednostki składają się badania naukowe, jak i kształcenie studentów neurobiologii, biologii i weterynarii.

ZAPRASZAMY W GŁĄB MÓZGU DO POZNANIA PIĘKNA NEUROBIOLOGII !