lek. wet. Patrycja K. Woszczyło (Kwiatkowska)


pkf.kwiatkowska@gmail.com,
tel. +48 61 848-76-48, pokój nr 224
ORCID ID: 0000-0001-8135-7623
Research gate

Zainteresowania badawcze

Miasta jako ekosystemy, parazytologia, One Health, zdrowie w relacjach człowiek-zwierzęta-środowisko.

Projekty

2017-2020. BIOVEINS – Zielona i niebieska infrastruktura miast: znaczenie dla bioróżnorodności i zdrowia mieszkańców; projekt finansowany z funduszu sieci BiodivERsA.

CV

2011-2017 – Weterynaria – lekarz weterynarii

Doświadczenie i zatrudnienie

Lipiec-sierpień 2016 r. à Tierärztliche Klinik in Starnberg, Niemcy – praktyki kliniczne w klinice prof. dr. Michaela Röckena (Justus-Liebig-Universität Gießen).

Nagrody i wyróżnienia

17.12.2014 r. – Nagroda JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu za dobre wyniki w nauce i szczególne zaangażowanie na rzecz Uczelni.