Neurobiologia

Członkowie zespołu: Joanna Śliwowska, Kamil Ziarniak, Julia Matuszewska

Istotą życia, oprócz wielu innych ważnych aspektów pozabiologicznych, jest przekazywanie genów potomstwu w procesie rozmnażania. Choć rozród kojarzy się nam z narządami płciowymi takimi jak jajniki, macica, czy jądra, to mózg zawiaduje tymi ważnymi procesami.

W Pracowni Neurobiologii próbujemy znaleźć odpowiedzi na następujące pytania:

  • Jak mózg steruje procesami dojrzewania płciowego ?
  • Jak czynniki środowiskowe, takie jak niewłaściwa dieta przyczyniająca się do rozwoju epidemii światowej – otyłości, wpływają na mózg i zaburzają procesy rozmnażania ?
  • Jak alkohol, zwłaszcza we wczesnych okresach rozwojowych, np. w okresie ciąży, czy dojrzewania wpływa na późniejsze funkcjonalnie organizmu ?
  • Co możemy zrobić aby usprawnić funkcjonowanie naszego mózgu ?

To co pozostawimy potomności jako naukowcy to wiedza, którą staramy się rzetelnie przekazywać młodszemu pokoleniu w czasie wykładów, ćwiczeń, czy seminariów. Prowadzimy również badania naukowe, a ich jej syntezę staramy się gromadzić w postaci artykułów przeglądowych, książek, czy podręczników. Jednak w tych pozycjach często używamy języka naukowego, który nie jest łatwy dla zrozumienia przez ludzi spoza naszych dyscyplin, czy dziedzin naukowych. Dlatego też prowadzimy wiele akcji popularyzatorskich takich jak Festiwale Nauki i Sztuki i Tydzień Mózgu oraz wykłady dla uczniów szkół podstawowych i średnich. Ponadto przekazujemy informacje naukowe w formie artykułów popularno-naukowych. Przykłady kilku takich działań można znaleźć poniżej.

Nasze motto brzmi: Otrzymujemy dwa dary na ziemi: czas i mózg. My postanowiliśmy wykorzystać nasz czas aby poznać tajniki mózgu.

 

Przykłady naszych publikacji popularyzujących naukę

  1. Śliwowska J.H. Uwaga! Nastolatek dojrzewa. Charaktery. 1/2020
  2. Śliwowska J.H. W zdrowym ciele zdrowy DUCH. Charaktery. 9/2020
  3. Śliwowska J.H. Kiedy życie jest słodkie i toczy się na kanapie, czyli jak powstaje i do czego prowadzi otyłość. Biologia w szkole 27/ 2018, str.
  4. Sliwowska J.H. Konik morski w mózgu, czyli o budowie i funkcjach hipokampa. Biologia w szkole, maj/czerwiec, 2017, str. 22-24
  5. Sliwowska J.H. Nie wszystko musi zależeć od genów. Jak czynniki środowiskowe mogą zmieniać nasz mózg i nasze zachowanie. Biologia w Szkole 1/2017, str. 50-54
  6. Gawałek M., Sliwowska J.H. Kisspeptyna: czy dojrzewanie płciowe rozpoczyna się w mózgu wraz z pierwszym pocałunkiem ? Biologia w Szkole 3/2015, str.6-8

Więcej szczegółów można znaleźć pod następującymi linkami

https://charaktery.eu/autor/joanna-sliwowska

https://www.czasopismobiologia.pl/autor/dr-hab-joanna-h-sliwowska

https://wtk.pl/news/59972-covid-19-bardziej-atakuje-otylych

https://www.newsweek.pl/wiedza/nauka/koronawirus-glodujace-szczury-staly-sie-agresywne-walka-bedzie-trudna/38r6qz5

Zapraszamy do poznawania pięknego świata neurobiologii !