mgr Julia Matuszewska

Doktorantka

jul.matuszewska@gmail.com
julia.matuszewska@up.poznan.pl
tel. +48 61 848 7866
ORCID ID:

Zainteresowania badawcze

  • Programowanie prenatalne, a w szczególności:
  • Wpływ diety kafeteryjnej matki na wywołanie stanu zapalnego u potomstwa
  • Działanie diety kaferteryjnej matki na układ rozrodczy potomstwa, w tym na neurony KNDy (wykazujące ekspresję kisspeptyny, neurokininy B i dynorfiny) w podwzgórzu
  • Różnice płciowe w działaniu diety kaferteryjnej matki na stan zapalny, status metaboliczny i hormonalny oraz ekspresję neuropeptydów regulujących funkcje rozrodcze

CV

2018 – obecnie Studia doktoranckie na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach w Poznaniu. Promotor: prof. dr hab. Joanna H. Śliwowska

2015-2017 – interdyscyplinarne studia drugiego stopnia na kierunku Neurobiologia, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Temat pracy magisterskiej – „Wpływ otyłości i cukrzycy typu drugiego na czynność neuronów kisspeptyno-immumoreaktywnych w podwzgórzu oraz profil metaboliczny i hormonalny szczurzyc”. Promotor: dr hab. Joanna H. Śliwowska, prof. nadzw.

2013-2015 – studia licencjackie na kierunku Biologia stosowana, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

Projekty badawcze

2020 – realizacja grantu PRELUDIUM 2019/35/N/NZ9/00663 (NCN)  „Wpływ diety kafeteryjnej matki na funkcje metaboliczne i rozrodcze potomstwa szczurów: w poszukiwaniu mechanizmu”. Kierownik projektu: Julia Matuszewska

2020 – zadanie badawcze w ramach dotacji celowej na zadania służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich pt. „Wpływ diety kafeteryjnej szczurzyc na rozwój zaburzeń metabolicznych i rozkład tkanki tłuszczowej u potomstwa”

2019 – zadanie badawcze w ramach dotacji celowej na zadania służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich pt. „Wpływ diety kafeteryjnej szczurzyc na profil cytokin pro- i przeciwzapalnych w tkankach obwodowych oraz w mózgu u matek i ich potomstwa”

Publikacje

  • Sliwowska JH, Ziarniak K, Dudek M, Matuszewska J, Tena-Sempere M (2018). Dangerous liaisons for pubertal maturation: The impact of alcohol consumption and obesity on the timing of puberty. Biology of reproduction 1;100(1):25-40 .
  • Matuszewska J, Ziarniak K, Dudek M, Kołodziejski P, Pruszyńska-Oszmałek E, Śliwowska JH; Acta Histochemica, (2020) Effects of short-term exposure to high-fat diet on histology of male and female gonads in rats; Volume 122, Issue 5. https://doi.org/10.1016/j.acthis.2020.151558

Prowadzone zajęcia

  • Neuroanatomia (neurobiologia)
  • Biologiczne mechanizmy zachowania (neurobiologia, biologia, zootechnika)
  • Neuroekologia (neurobiologia, biologia)