mgr Kamil Ziarniak

Doktorant


kamil.ziarniak@up.poznan.pl,
tel. +48 61 848 7866
ORCID ID: 0000-0002-0559-0973
Research gate
Google Scholar

Zainteresowania badawcze

 • Wpływ otyłości i cukrzycy na funkcjonowanie osi podwzgórze – przysadka mózgowa – gonady
 • Neurony z koekspresją kisspeptyny, neurokininy B i dynorfiny (KNDy) oraz ich wpływ na funkcje rozrodcze
 • Interakcje między oksytocyną i kisspeptyną
 • Rola oksytocyny w regulacji gospodarki lipidowo-węglowodanowej organizmu
 • Rola dynorfin w regulacji pobierania pokarmu

CV

2016 – obecnie Studium doktoranckie przy Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach w Poznaniu. Promotor: prof. dr hab. Joanna Śliwowska.

2014 – 2016    Studia magisterskie na kierunku Biologia stosowana, specjalizacja: Biologia eksperymentalna, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Temat pracy magisterskiej – „Efekt gonadektomii i podania testosteronu na liczbę dynorfino-immunoreaktywnych neuronów w podwzgórzu szczurów z eksperymentalnie indukowaną otyłością i cukrzycą”; opiekun pracy:
prof. dr hab. Joanna Śliwowska

2011 – 2014    Studia licencjackie na kierunku Biologia stosowana, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

 

Projekty badawcze

2019 – obecnie            Kierownik grantu badawczego NCN Preludium 2018/31/N/NZ4/00518 „Interakcje i funkcje oksytocyny i kisspeptyny u szczurzyc z indukowaną cukrzycą typu 2”.

2016 – 2020   Udział w realizacji grantu badawczego NCN OPUS 2015/17/B/NZ4/02021 „Neurony KNDy a dysfunkcje układu rozrodczego u szczurzyc z indukowaną eksperymentalnie otyłością i cukrzycą typu 2”. Kierownik projektu: dr hab. Joanna Śliwowska

2012 – 2015  Udział w realizacji grantu badawczego NCN OPUS 2011/01/B/NZ4/04992 „Charakterystyka układu Kiss-1/GPR54 jako kluczowego regulatora procesów reprodukcji u szczurów z eksperymentalnie indukowaną otyłością i cukrzycą typu 1 i 2”. Kierownik projektu: dr hab. Joanna Śliwowska

2014 – 2016  Działalność w Sekcji Neurobiologicznej Koła Naukowego Zootechników i Biologów. Opiekun naukowy sekcji: dr hab. Joanna Śliwowska

Prowadzone zajęcia

 • Biologiczne mechanizmy zachowania (neurobiologia)
 • Neuroekologia (neurobiologia, biologia)
 • Neurobiologia zaburzeń psychicznych i uzależnień (neurobiologia)
 • Podstawy neurobiologii dla studentów medycyny weterynaryjnej (weterynaria)
 • Repetytorium z biologii po angielsku (biologia)
 • Zwierzęta laboratoryjne (neurobiologia, biologia)