Analiza strukturalna kości udowej: rekonstrukcja ludzkiej mobilności od Paleolitu do czasów współczesnych

Kierownik projektu:

dr Anna Maria Kubicka

 

Organizacja grantowa

NCN, w ramach konkursu PRELUDIUM

Czas trwania

08.2016-08.2018

Opiekun projektu

prof. Janusz Piontek

Cel projektu

1) analiza zmian w mobilności ludzi od okresu Paleolitu do czasów obecnych w Europie, ze szczególnym uwzględnieniem ziem polskich; 2) rekonstrukcja poziomu oraz rodzaju obciążeń mechanicznych powodujących zróżnicowanie w przekrojach poprzecznych kości udowej pomiędzy archaicznymi i nowoczesnymi grupami ludzkimi.