Zakład Zoologii

  • Kierownik prof. dr hab. Piotr Tryjanowski
  • tel. + 48 61 848 7656
  • fax + 48 61 848 7650
  • email whibz.kz@up.poznan.pl

Nasze prace badawcze koncentrują się na ekologii, zachowaniu, ewolucji i biologii konserwatorskiej. Używając zwierząt jako modeli, próbujemy odpowiadać na pytania o znaczeniu ogólnobiologicznym. Zajmujemy się głównie ptakami i ssakami, a zatem chcemy poznawać specyficzne cechy biologiczne, charakterystyczne właśnie dla tych grup zwierząt.

Zatem prowadzimy obserwacje terenowe, ale nie stronimy od eksperymentów, a także doceniamy znaczenie prostych prac opisowych. Badamy relacje pomiędzy różnymi grupami organizmów; interesują nas kwestie wykorzystywania zasobów pokarmowych, konkurencji, drapieżnictwa i pasożytnictwa. Uzyskaną wiedzę wykorzystujemy dla działań na rzecz ochrony ptaków i ich siedlisk.

Kształcimy studentów biologii, zootechniki i ochrony środowiska w zakresie ekologii, behawioru i biologii konserwatorskiej. Zapraszamy!

 

Jeśli naprawdę interesujesz się zoologią to nasz zakład jest miejscem dla Ciebie!

 

Konsultacje dla studentów:

prof. dr hab. Piotr Tryjanowski* poniedziałek - 7.30-9.00

środa - 12.00-13.30

dr hab. Janusz Kloskowski wtorek - 15.00 - 16.30

środa - 11.00-13.00

dr hab. Tadeusz Mizera wtorek - 14.00 - 15.00

dr Grzegorz Maciorowski poniedziałek -  11.30 - 12.30

dr Łukasz Myczko wtorek - 8:30 - 9:30

środa - 8:30 - 10:30

dr Marcin Tobółka poniedziałek - 13.00 - 15.00

dr Maria Urbańska czwartek - 13.15 - 14.45


mgr Łukasz Dylewski środa - 10.00 - 11.00 

mgr Agnieszka Graclik poniedziałek - 11.00-13.00 

mgr Jan Kaczmarek wtorek 13.00 - 14.40

mgr Mikołaj Kaczmarski wtorek 13.00 - 14.40

mgr inż. Stanisław Świtek wtorek 9.00- 12.00

mgr Joanna T. Woźna wtorek - 10.00 - 12.00


*najlepiej po wcześniejszym uzgodnieniu e-mailowym