Prof. dr Tim Sparks – visiting professor

Stronę w języku polskim przygotowali moi koledzy. Jestem Anglikiem, więc korespondencje – e-maile – proszę pisać w języku angielskim. Bardzo dziękuje – Tim

ORCID ID 0000-0003-4382-7051
Google Scholar
Research Gate

Zainteresowania badawcze

Interesują mnie szeroko pojęte nauki o środowisku (environmental sciences).  Największa przyjemność sprawia mi analiza danych długoterminowych i poszukiwania pewnych wzorców dotyczących zmian liczebności, rozmieszczenia czy też terminów przestępowania do rozrodu różnych gatunków zwierząt, roślin i grzybów.
Obecnie najintensywniej rozwijam zainteresowania badawcze związane z następującymi zagadnieniami:

 • zmiany klimatyczne
 • ekologia krajobrazu
 • fenologia
 • wykorzystanie statystyki w biologii

Aktualnie realizowane projekty

 • zmiany fenologiczne
 • ekologia migracji ptaków
 • zmiany rozmieszczenia zwierząt i roślin

Wykłady

 • Jak skutecznie publikować wyniki badań? – zajęcia dla doktorantów

Zainteresowania

 • kolejki wąskotorowe (http://www.ffestiniograilway.co.uk/)
 • pływanie
 • obserwacje przyrodnicze
 •  … the occasional pint (568 ml) of beer

Publikacje

Poniżej wklejam tylko listę nowszych publikacji. W większości z nich widnieje jeszcze moja stara afiliacja, ale się to będzie zmieniało!
Jeśli poszukujesz efektów mojej starszej działalności proszę zajrzyj poszperaj w bazie SCOPUS lub Web of Science.

2009

 • Tryjanowski P., Kosicki J.Z., Kuzniak S. & Sparks T.H. (2009): Long-term changes in, and breeding success in relation to, nesting structures used by the white stork Ciconia ciconia. Ann. Zool. Fennic. 46: 34 – 38. (PDF)
 • Askeyev O.V., Sparks T.H., Askeyev I.V. & Tryjanowski P. (2009): Spring migration timing of Sylvia warblers in Tatarstan (Russia) 1957-2008. Cent. Eur. J. Biol. 4: in press.
 • Sparks, T. &  Smithers, R. (2009). The blurring of the seasons: a focus on autumn phenology. British Wildlife, 20, 247-9.
 • Mozny, M., Tolasz, R., Nekovar, J., Sparks, T., Trnka, M. & Zalud, Z. (2009). The impact of climate change on the yield and quality of Saaz hops in the Czech Republic. Agricultural and Forest Meteorology, 149, 913-919.
 • Carroll, E.A., Sparks, T.H, Collinson, N. & Beebee, T.J.C (2009). The influence of temperature on the spatial distribution of first spawning dates of the common frog (Rana temporaria) in the UK. Global Change Biology, 15, 467-473.
 • Askeyev, O.V., Sparks, T.H. & Askeyev, I.V. (2009). Earliest recorded Tatarstan skylark in 2008: non-linear response to temperature suggests advances in arrival dates may accelerate. Climate Research, 38, 189-192

Koch E. Dittmann E. Lipa W. Menzel A. Nekovar J. Sparks T. H. van Vliet A. J. H. 2009. COST725 – establishing a European phenological data platform for climatological applications – major results. Adv. Sci. Res. 3 119-122.pdf