dr Viktória Takács

Research gate
ORCID ID: 0000-0001-6340-0253

Zainteresowania badawcze

Ekologia, Ochrona przyrody, Usługi ekosystemowe w ekosystemach rolnych i leśnych, Ochrona ptaków

CV

2002 Doktor nauk rolniczych w zakresie biologii.  (Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)

  1. 1993. Magister Zarządzania Środowiskiem Uniwersytet Amsterdamski, Amsterdam (Holandia)

1991 Magister biologii Uniwersytet im. Loranta Eotvos, Budapeszt (Węgry)

Doświadczenie i zatrudnienie

2021 adiunkt Zakład Zoologii IZ

2013–2017 adiunkt Zakład Zoologii IZ

2012–2015 adiunkt (pół etat) Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań (Polska)

W ramach projektu międzynarodowego ANVIL (6 PR UE)

1998–2006 Specjalista / Starszy specjalista

Instytut Środowiska oraz Ministerstwo Środowiska, Budapeszt (Węgry)

1995–1996 asystent. Instytut Ochrony Roślin Węgierskiej Akademii Nauk, Nagykovacsi K Budapeszt (Węgry).

1992–1994 asystent. Instytut Ekologii oraz Hydrobiologii Węgierskiej Akademii Nauk, Vacratot (Węgry)

Projekty

2020- Usługi świadczone przez główne typy ekosystemów w Polsce – podejście stosowane (ECOSERV-POL) Grant norweski

2017-2020 Bocian i My w lasach. Dobre praktyki ochrony i zarządzania populacją bociana czarnego na terenach leśnych. POIS: 020300-00-0154 (udział w projekcie 2018-2019)

2013-2017 – Linking farmland Biodiversity to Ecosystem seRvices for effective ecofunctional intensification (LIBERATION) – 7 Program Ramowy Unii Europejskiej.

2013-2015. Learning from Landscapes (Grundtvig, 2012-1-HU1-GRU06-07023 4), kierownik projektu: Viktoria Takacs; Komitet Ochrony Orłów był partnerem w konsorcjum

2012-2015 – Analysis of Civil Security Systems in Europe. 7 Program Ramowy Unii Europejskiej

 

Lista publikacji naukowych

Takács, V., Kujawa, D., O’Brien, D., Mizera, T. Can Intensive forest management be compatible with bird conservation? The case of woodlark Lullula arborea in Polish commercial forests, Forest Ecology and Management (major revisions needed)

Banaszak-Cibicka, W., Takács, V., Kęsy, M., Langowska, A., Blecharczyk, A., Sawińska, Z., Sparks, T.H., Tryjanowski, P. (2019). Manure application benefits bumblebees Bombus spp. in intensive farmland, Basic and Applied Ecology 36.26-33. https://doi.org/10.1016/j.baae.2019.03.005

Świtek, S., Takacs, V., Śawinska, Z., Kosiada, T., Tryjanowski, P. (2019). Mineral nitrogen fertilizers remain a crucial factor even in the ecological intensification of agriculture. Acta Agr. Scand. Section B- Soil and Plant Sciences 2019, 69:4, 311-316  DOI: 10.1080/09064710.2018.1564787https://doi.org/10.1080/09064710.2018.1564787.

Matczak, P., Takács, V. Reversal of current. The small retention program in the Polish forests. Hartmann, T., Slavikova, L., McCarthy, S., Schanze, J. (eds.) Nature-Based Flood Risk Management on Private Land. P 23-39. Springer, ISBN 978-3-030-23841 https://doi.org/10.1007/978-3-030-23842-1

Garratt, M. P. D., Bommarco, R., Kleijn, D., Martin, E., Mortimer, S. R., Takács, V., Redlich, S., Senapathi, D., Van Gils, S. , Van Der Putten, W. H., Potts, S. G. (2018). Enhancing Soil Organic Matter as a Route to the Ecological Intensification of European Arable Systems. Ecosystems. http://doi.org/10.1007/s10021-018-0228-2.

Gagic, V., Kleijn, D., Báldi, A., Boros, G., Jørgensen, H. B., Elek, Z., Garratt, M. P. D., de Groot, A., Hedlund, K., Kovács-Hostyánszki, A., Marini, L., Martin, E., Pevere, I., Potts, S. G., Redlich, S., Senapathi, D., Steffan-Dewenter, I., Świtek, S., Smith, H. G., Takács, V., Tryjanowski, P., van der Putten, W.H., van Gils, S., Bommarco, R. (2017). Combined effects of agrochemicals and ecosystem services on crop yield across Europe. Ecology Letters 20(11). DOI 10.1111/ele.12850.

Świtek, S., Jankowiak, L., Rosin, Z. M., Sawinska, Z., Steppa, R., Takács,V., Zbyryt, A., Tryjanowski, P. 2017. Jak zachować wysoki poziom bioróżnorodności na obszarach rolniczych w Polsce? Identyfikacja najważniejszych problemów badawczych. Wieś i Rolnictwo. 177(4). doi: 10.7366/wir042017/06.

Tryjanowski, P., Møller, A. P., Morelli, F., Biaduń, W., Brauze, T., Ciach, M., Czechowski, P., Czyż, S., Dulisz, B., Golawski, A., Hetmański, T., Indykiewicz, P., Mitrus, C., Myczko, L., Nowakowski, J., Polakowski, M., Takács, V., Wysocki, D., Zduniak, P. (2016). Urbanization affects neophilia and risk-taking at bird-feeders. Scientific Reports, 6. http://doi.org/10.1038/srep28575.

Skórka, P., Sierpowska, K., Haidt, A., Myczko, L., Ekner-Grzyb, A., Rosin, Z. M., Kwieciński, Z., Suchodolska, J., Takács, V., Jankowiak, L., Wasielewski, O., Graclik, A., Krawczyk, A. J., Kasprzak, A., Szwajkowski, P.,Wylegała, P., Malecha, A., W. Mizera, T., Tryjanowski, P. (2016). Habitat preferences of two sparrow species are modified by abundances of other birds in an urban environment. Current Zoology, 62, 357–368. http://doi.org/10.1093/cz/zow069.

Jankowiak, L., Polakowski, M., Kułakowski, T., Świętochowski, P., Tumiel, T., Broniszewska, M., Takács, V. (2015). Habitat and weather requirements of diurnal raptors wintering in river valleys. Biologia (Poland), 70(8), 1136–1142. http://doi.org/10.1515/biolog-2015-0117.

Brazova, V.K., Matczak, P., Takács, V. (2014). Evolution of civil security systems: the case of three Central European countries. Journal of Risk Research. 18(6). 789-806. DOI: 10.1080/13669877.2014.913659.

Wylegała, P., Radziszewski, M., Iciek, T., Mielczarek, S., Krąkowski, B. Maciej, S., Cierplikowski, D., Kaczorowski, S., Kiszka, A., Plata, V., Kaczmarek, S. Nowak, B., Przystański, M., Ilków, M., Wyrwał, J., Bagiński, W., Takács, V. Rosiński, T. Pietrzak, T., (2014). Liczebność i rozmieszczenie lęgowej populacji śmieszki Chroicocephalus ridibundus oraz zausznika Podiceps nigricollis w Wielkopolsce w roku 2013. Ptaki Wielkopolski 3. 18-20.

Przybylska, K., Haidt, A., Myczko, L., Ekner-Grzyb, A., Rosin, Z. M., Kwieciński, Z., Tryjanowski, P., Suchodolska, J., Takács, V., Jankowiak, Ł., Tobółka, M., Wasielewski, O., Graclik, A., Krawczyk, A., Kasprzak, A., Szwajkowski, P., Wylegała, P., Malecha, A. W., Mizera, T., Skórka, P. (2012). Local and Landscape-Level Factors Affecting the Density and Distribution of the Feral Pigeon Columba livia var. domestica in an Urban Environment. Acta Ornithologica, 47(1), 37–45. http://doi.org/10.3161/000164512X653908.

Rosin, Z. M., Takács, V., Baldi, A., Banaszak-Cibicka, W., Dajdok, Z., Dolata, P. T., Kwieciński, Z., Łangowska, A., Moroń, D., Skórka, P., Tobółka, M., Tryjanowski, P., Wuczyński, A. (2011). Koncepcja świadczeń ekosystemowych i jej znaczenie w ochronie przyrody polskiego krajobrazu rolniczego. Chrońmy Przyrodę Ojczystą, 67(1), 3–20.

Mizera, T., Kujawa, D., Cierplikowska, K., Krajewska, A., Kraśkiewicz, A., Takács, V., Skórka, P. (2010). Próba oceny liczebności lerki Lullula arborea w ostoi Natura 2000 Puszcza Notecka w roku 2010. Studium i Materiały CEPL W Rogowie, 2(27), 77–88.

Takács V., Kuźniak, S. Tryjanowski, P. (2004). Predictions of changes in population size of the Red Backed Shrike (Lanius collurio) in Poland: Population Viability Analysis. Biological Letters 41. 103-111.

Takács, V. (2001). Comparison of some characteristics of Polish and Hungarian arable fields (vertical structure and weed cover), as possible factors contributing to the population decline of the great bustard (Otis tarda). Animal Science 4. 203-207.

Takács, V. (2001). Arthropod food supply as a factor contributing the regress of the Great Bustard (Otis tarda). Animal Science. 4. 209-217.

Takács, V. (1997). Lasy na Węgrzech. Przegląd Leśniczy. 6. 32-36.