dr inż. Maria Urbańska

tel. 0-61 848-7653
email: urbanska@up.poznan.pl
ORCID ID: 0000-0003-1239-8231
Research Gate

Zainteresowania badawcze:

Biologia i ekologia mięczaków, w tym rozmieszczenie i rola małży w środowisku, aktywność i wrażliwość małży, rozprzestrzenianie się i wpływ inwazyjnych gatunków mięczaków ze szczególnym uwzględnieniem Sinanodonta woodiana i Corbicula fluminea.

Badania populacyjne i monitoringi gatunków naturowych – Unio crassus, Vertigo angustior, Vertigo moulinsiana, Anisus vorticulus

Zajęcia:

Ekologia, Ochrona przyrody, Zoologia, Edukacja przyrodnicza