dr Marcin Tobółka

Adiunkt
e-mail: tobolkamarcin@gmail.com
pokój: 339
telefon: +48 665633663

Zainteresowania badawcze

Koszty reprodukcji ptaków, wybiórczość siedliskowa, migratory connectivity, stosunek płci, ekologia krajobrazu rolniczego, behawior zwierząt
Research Gate
Google Scholar
ORCID

Projekty

Wpływ doświadczenia rodzicielskiego oraz warunków w okresie rozrodczym i pozarozrodczym na sukces reprodukcyjny długowiecznych ptaków, na przykładzie bociana białego.Kierownik grantu, 2017-2021, NCN, SONATA, 2016/23/D/NZ8/01902

Długoterminowe badania populacyjne na bocianie białym w zachodniej Polsce, 2004 – obecnie.

Ekologia dzierzb Lanidae, 2008 – obecnie.

Inwestycja w płeć potomstwa u bociana białego Ciconia ciconia w zróżnicowanych warunkach środowiskowych – Kierownik Projektu, 2013-2015, NCN, PRELUDIUM, 2012/05/N/NZ8/01186

Prowadzone zajęcia

„Zoologia z Ekologią”, „Zoologia Systematyczna”

„Restytucja zwierząt ginących i zagrożonych”

„Ekologia wędrówek zwierząt”

CV

2009 – 2015 – doktor nauk biologicznych, Instytut Zoologii, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach

2007 – 2009 – magister – biologia środowiskowa, Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

2004 – 2007 – licencjat – biologia środowiskowa, Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Doświadczenie i zatrudnienie

Od 2016 – przewodniczący Grupy Badawczej Bociana Białego

Od 2015 – adiunkt w Instytucie Zoologii

Complutense University of Madrid, Hiszpania, staż – badania pilotażowe – porównawcze badania nad populacjami bociana białego, 10.03.-30.03.2016

Institute of Avian Research „Vogelwarte Helgoland”, Wilhelmshaven, Niemcy, Staż naukowy, 11.2013 – 03.2014

Grupa Badawcza Bociana Białego – sekretarz, 2012-2016.

NTNU, Lovund, workshops „Stochatic Demography in fluctuating environments: Theory and empirical patterns”, 23-25.04.2012

Ayn Sokhna, Red Sea, Egypt, Tom Coles Memorial Raptor Survey, 7-14.03.2012

Zakład Ekologii Behawioralnej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicz a w Poznaniu, wolontariat, 2004-2009

Nagrody i wyróżnienia

2013-2014 – stypendium ETIUDA, NCN -Biologia i ekologia bociana białego Ciconia ciconia w zróżnicowanych warunkach krajobrazu rolniczego

2013/2014 – stypendium dla doktorantów z Europejskiego Funduszu Społecznego

2010/2011 – stypendium dla doktorantów z Europejskiego Funduszu Społecznego