dr hab. inż. Tadeusz Mizera

tel. 0-61 848-7650
email: tmizera@up.poznan.pl

ORCID ID: 0000-0003-4781-889X
Research Gate
Google Scholar

Zainteresowania

Zajmuję się problemami drapieżnictwa na przykładzie ptaków szponiastych (dawniej nazywanych drapieżnymi), w szczególności biologią rozrodu, pokarmem, metodami polowań. Ta grupa zwierząt wymaga szczególnej ochrony w tym wielu działań z zakresu „czynnej ochrony” jak reintrodukcje, budowę sztucznych gniazd, dokarmianie.Druga grupa zainteresowań badawczych to problemy urbanizacji i synantropizacji ptaków. Od wielu lat monitoruję awifaunę różnych terenów w Poznaniu.Ostatnio zajmuję się problemami ochrony zwierząt ex situ w ogrodach zoologicznych.Aktualnie realizowane projekty

 • Biologia rozrodu bielika Haliaeetus albicilla;
 • Ekologia i ochrona orlika grubodziobego Aquila clanga (wspólnie z dr. Grzegorzem Maciorowskim) [z zastosowaniem nadajników telemetrii satelitarnej];
 • Długoterminowe zmiany liczebności ptaków w Poznaniu (np. pustułki Falco tinnunculus, dzierlatki Galerida cristata, gawrona Corvus frugilegus;

Wykłady i fakultety

 • Zoologia z ekologią
 • Hodowla zwierząt nieudomowionych
 • Hodowla zwierząt w ogrodach zoologicznych
 • Hodowla i restytucja zwierząt ginących i zagrożonych
 • Hodowla i restytucja zwierząt wolno żyjących
 • Kompleksowe zajęcia terenowe z zoologii
 • Ornitologia
 • Zwierzęta dzikożyjące

Dydaktyka

Zapraszam chętnych do współpracy w ramach prac magisterskich oraz działalności w sekcji ornitologicznej, Komitecie Ochrony Orłów.HobbyAkwarystykaFilatelistykaInneSprawuję opiekę nad Sekcją Ornitologiczną Koła Leśników. Otwarte dla wszystkich spotkania miłośników ptaków odbywają się w każdy (prawie) wtorek o godzinie 19 00 w sali Zakładu Zoologii. Jestem członkiem założycielem, a od 2009 roku prezesem pozarządowej organizacji Komitetu Ochrony Orłów.PublikacjeW ostatnich 3 latach ukazały się prace:

 • Mizera T. & Sielicki J. (eds.) 2009. Peregrine Falcon Population. Status and perspectives in the 21st Century. Turul & Poznań University of Life Sciences Press, 800 pp. Warszawa – Poznań.
 • Mizera T. 2009. Bielik Haliaeetus albicilla. W: Chylarecki P., Sikora A., Cenian Z. (red.) Monitoring ptaków lęgowych. Poradnik metodyczny dotyczący gatunków chronionych Dyrektywą Ptasią. Biblioteka Monitoringu Środowiska, s. 192-202.
 • Maciorowski G., Mizera T. 2009. Orlik grubodzioby Aquila clanga. W: Chylarecki P., Sikora A., Cenian Z. (red.) Monitoring ptaków lęgowych. Poradnik metodyczny dotyczący gatunków chronionych Dyrektywą Ptasią. Biblioteka Monitoringu Środowiska, s. 244-253.
 • Mizera T. 2009. Rybołów Pandion haliaetus. W: Chylarecki P., Sikora A., Cenian Z. (red.) Monitoring ptaków lęgowych. Poradnik metodyczny dotyczący gatunków chronionych Dyrektywą Ptasią. Biblioteka Monitoringu Środowiska, s. 269-278.

2008

 • Dravecký M., Sellis U., Bergmanis U., Dombrovski V., Lontkowski J., Maciorowski G., Maderič B., Meyburg B.-U., Mizera T., Stój M., Treinys R., Wójciak J. 2008: Colour ringing of the Spotted Eagles (Aquila pomarina, Aquila clanga and their hybrids) in Europe – a review. Slovak Raptor Journal J 2: 37–52.
 • Mizera T. 2008. Orły Aquila sp. na znaczkach pocztowych. Studia i Materiały Ośrodka Kultury Leśnej 7: 57-66.

2007

 • Müller K., Altenkamp R., Brunnberg L., Fašungová L., Freymann H., Frölich K., Kollmann R., Krone O., Literák I., Mizera T., Sömmer P., Schettler E. 2007. Pinching off Syndrome in Free-living White-tailed Sea Eagles (Haliaeetus albicilla) from Europe – Frequency and Distribution of a Generalized Feather Abnormality. The Journal of Avian Medicine and Surgery 21(2):103–109.
 • Hauff P., Mizera T., Chavko J., Danko S., Ehmsen E., Hudec K., Probst R., Vera F. 2007. Verbreitung und Dichte des Seeadlers Haliaeetus albicilla in sieben Ländern Mitteleuropas. Vogelwarte 45, 4: 376-377.
 • Jerzak L., Mizera T., Bocheński M., Czechowski P., Kalisiński M., Szara A. 2007. Kolonie kormorana Phalacrocorax carbo sinensis na środkowym Nadodrzu. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 63, 5: 51-65.
 • Mizera T., Rodziewicz M., Kalisiński M., Cenian Z. 2007. Bielik Haliaeetus albicilla. W: Sikora A., Rohde Z., Gromadzki M., Neubauer G., Chylarecki P. (red.) Atlas rozmieszczenia ptaków lęgowych w Polski 1985-2004. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 136-137.
 • Maciorowski G., Mizera T. 2007. Orlik grubodzioby Aquila clanga. W: Sikora A., Rohde Z., Gromadzki M., Neubauer G., Chylarecki P. (red.) Atlas rozmieszczenia ptaków lęgowych w Polski 1985-2004. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 154-155.
 • Mizera T., Rodziewicz M., Szymkiewicz M. 2007. Rybołów Pandion haliaetus. W: Sikora A., Rohde Z., Gromadzki M., Neubauer G., Chylarecki P. (red.) Atlas rozmieszczenia ptaków lęgowych w Polski 1985-2004. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 158-159.
 • Meyburg B-U., Meyburg C., Mizera T., Maciorowski G., Kowalski j. 2005. Family break up, departure, and autumn migration in Europe a family of Greater Spotted Eagles (Aquila clanga) as reported by satellite telemetry. Journal Raptor Research 39 (4): 462-466.

Książki popularno-naukowe

 • Józefowicz A , Mizera T., Ratajszczak R., Trzęsowska E. 2008.100 najwspanialszych zwierząt w Polsce. Publicat S.A. Poznań, s. 111.
 • Mizera T., Wieland P. 2007. Ochrona ptaków szponiastych. W: Ochrona przyrody w lasach. D.J. Gwiazdowicz (red.) wydanie III, Polskie Towarzystwo Leśne: 43-60.
 • Mizera T., Gwiazdowicz D.J. 2007. Ochrona dziuplaków. W: Ochrona przyrody w lasach. D.J. Gwiazdowicz (red.) wydanie III, Polskie Towarzystwo Leśne:
 • Śliwa P. Wylegała P., Mizera T., Winiecki A. 2004. O Wielkopolskich ptakach. Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”, 184 ss.

Wywiad dla National Geographic

 • Walka o orła cień – O bielikach, rybołowach, godle Polski i wolontariuszach: