dr hab. Oskar Wasielewski

Adiunkt


oskarw@up.poznan.pl;
tel. 618486754; pokój 226

ORCID ID: 0000-0002-6497-2402
Research Gate

Zainteresowania badawcze

fizjologia owadów; regulacja diapauzy

Projekty

2003-2005 (3 P04C 037 24) „Neurohormonalne regulatory rozwoju oocytów i funkcji kurczliwych jajowodu u samic Tenebrio molitor L.” (grant promotorski); Komitet Badań Naukowych; główny wykonawca

2006-2007 (6/31/WI/06) „Formuła hemocytarna w różnych populacjach fauny bezkręgowców jako miernik odkształcenia środowiska” (projekt międzyuczelniany AR-UAM); kierownik projektu

2008-2009 (DWM/1712/MSE/08) „Insect neuropeptides – can they be used as biorationale insecticides?”; Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Departament Współpracy Międzynarodowej; projekt międzynarodowy polsko-czeski); główny wykonawca

2008-2011 (N N311 298935) „Hormonalna regulacja diapauzy u murarki ogrodowej Osmia rufa L. (Apoidea: Megachilidae)”; Komitet Badań Naukowych; kierownik projektu

2010 (RoM.III/3420) „Zróżnicowanie zagrożenia higienicznego Poznania powodowanego przez gołębie miejskie Columba livia for. urbana: analizy przestrzenne, patogeny i sposoby zapobiegania”; grant zamawiany Miasto Poznań; główny wykonawca

2011-2013 (N N304 294240) „Mechanizmy ewolucji społecznej mrówek: analiza wpływu potencjalnej płodności na zachowanie i podział pracy”; Narodowe Centrum Nauki; kierownik projektu

2011-2012 (507.511.14) „Mobilizacja rezerw energetycznych u samic murarki ogrodowej, Osmia rufa podczas procesu zimowania”; Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (grant WHiBZ dla młodych badaczy); kierownik projektu

2012-2013 (507.511.29) „Wpływ zmian klimatu na rozwój murarki ogrodowej, Osmia rufa L.”; Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (grant WHiBZ dla młodych badaczy); kierownik projektu

2013-2016 (PBS2/A8/17/2013) „Modyfikacja cyklu życiowego murarki ogrodowej Osmia rufa L. celem pozyskania pszczół do zapylania upraw pod osłonami w okresie zimowym”; Narodowe Centrum Badań i Rozwoju; Program Badań Stosowanych; kierownik projektu

2015-2018 (2014/13/B/NZ9/02442) „Enzymatyczna hydroliza celulozy – poszukiwanie nowych kompleksów celulaz”; Narodowe Centrum Nauki; główny wykonawca

Dydaktyka

Zoologia ogólna – Biologia (część bezkręgowce)

Zoologia systematyczna – Biologia (część bezkręgowce)

Parazytologia – Dietetyka; Zootechnika

CV

2001 – mgr

2005 – dr

2012- dr hab.

Doświadczenie i zatrudnienie

2001 – 2005 UAM Poznań

2005 – UP Poznań

2004–2005 Department of Biochemistry and Physiology, Institute of Entomology, Czech Academy of Science, Republika Czeska (6 miesięcy, stypendium MENiS; prof. D. Kodrik), staż naukowy

2010 Pracownia Biologii i Ekologii Pasożytów, Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt, ZUT Szczecin (prof. K. Kavetska); staż naukowy

2010 – kurs z zakresu hodowli i pozyskiwania stadiów larwalnych przywr digenicznych Pracownia Biologii i Ekologii Pasożytów, ZUT Szczecin

08.2012–10.2012 – staż w firmie Novazym Polska s.c. w ramach projektu stażowego organizowanego przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu („Wsparcie współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw”) „Staże i szkolenia praktyczne dla pracowników naukowych w przedsiębiorstwach”; cel stażu: przygotowanie do komercjalizacji projektu: Przygotowanie wysoce specyficznego testu immunoenzymatycznego ELISA służącego do oznaczania poziomu hormonu juwenilnego u owadów.

2012 – uczestnictwo w cyklu staży i szkoleń z zakresu komercjalizacji przedsięwzięć biotechnologicznych organizowanych przez INNO-GENE S.A.

Nagrody i wyróżnienia

Nagroda zespołowa II-go stopnia Rektora za osiągnięcia naukowe w zakresie fizjologii zwierząt; rok 2008; Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Nagroda zespołowa I-go stopnia Rektora za osiągnięcia naukowe; rok 2013; Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Publikacje

Skórka P., Sierpowska K., Haidt A., Myczko Ł., Ekner-Grzyb A., Rosin Z., Kwieciński Z., Suchodolska J., Takacs V., Jankowiak Ł., Wasielewski O., Graclik A., Krawczyk A.J., Kasprzak A., Szwajkowski P., Wylegała P., Malecha A., Mizera T., Trojanowski P. (2016) Habitat preferences of two sparrow species are modified by abundances of other birds inan urban environment. Curr Zool 62: 357-368

Wasielewski O., Wojciechowicz T., Giejdasz K., Krishnan N. (2015) Enhanced UV-B radiation during pupal stage reduce body mass and fat content, while increasing deformities, mortality and cell death in female adults of solitary bee Osmia bicornis L. Insect Sci 22: 512–520

Wasielewski O., Szczepankiewicz D., Giejdasz K., Wojciechowicz T., Bednarova A., Krishnan N. (2014) The potential role of adiponectin- and resistin-like peptides in the regulation of lipid levels in the hemolymph of over-wintering adult females of Osmia bicornis. Apidologie 45: 491–503

Wasielewski O., Wojciechowicz T., Giejdasz K., Krishnan N. (2013) Overwintering strategies in the red mason solitary bee – Physiological correlates of midgut metabolic activity and turnover of nutrient reserves in females of Osmia bicornis. Apidologie 44: 642-656

Fliszkiewicz M, Giejdasz K., Wasielewski O., Krishnan N. (2012) Influence of winter temperature and simulated climate change on body mass and fat body depletion during diapause in adults of the solitary bee, Osmia rufa L (Hymenoptera: Megachilidae). Environ Entomol 41: 1621-1630. (IF 1.561; 30 pkt.)

Przybylska K., Haidt A., Myczko Ł., Ekner A., Rosin Z., Kwieciński Z., Tryjanowski P., Suchodolska J., Takacs V., Jankowiak Ł., Tobółka M., Wasielewski O., Gracik A., Krawczyk A., Kasprzak A., Szwajkowski P., Wylegała P., Malecha A., Mizera T., Skórka P. (2012) Local and landscape-level factors affecting the density and distribution of the Feral Pigeon Columba livia var. domestica in an urban environment. Acta Ornitol 47: 37–45

Graclik A. Wasielewski O. (2012) Diet composition of Myotis myotis (Chiroptera, Vespertilionidae) in western Poland: results of fecal analyses. Turk. J. Zool. 36: 1-5

Wasielewski O., Wojciechowicz T., Giejdasz K., Krishnan N. (2011) Influence of methoprene and temperature on diapause termination in adult females of the over-wintering solitary bee, Osmia rufa L. J. Insect Physiol. 57: 1682–1688

Wasielewski O., Giejdasz K., Wojciechowicz T., Skrzypski M. (2011) Ovary growth and protein levels in ovary and fat body during adult-wintering period in the red mason bee, Osmia rufa. Apidologie 42: 749-758

Szafrańska E., Wasielewski O., Bereszyński A. (2010) A faecal analysis of helminth infections in wild and captive wolves, Canis lupus L. in Poland. J Helminthol 84: 415-419

Wasielewski O., Skonieczna M., Kodrík D. (2009) Role of allatostatin-like factors from the brain of Tenebrio molitor females. Arch. Insect Biochem. Physiol. 71: 223-235

Wasielewski O., Skonieczna M. (2008) Pleiotropic efects of the neuropeptides CCAP and myosuppressin in the beetle, Tenebrio molitor L. J Comp Physiol B 178: 877-885

Wasielewski O., Rosiński G. (2007) Gonadoinhibitory effects of Neb-colloostatin and Neb-TMOF on ovarian development in the mealworm, Tenebrio molitor L. Arch. Insect Biochem. Physiol. 64: 131-141