dr hab. Janusz Kloskowski

Adiunkt


janusz6kl@gmail.com,
tel. 61/8487609, p. 337
ORCID ID: 0000-0002-0525-2421
Google Scholar
Research Gate

Zainteresowania badawcze

– interakcje troficzne i nietroficzne w ekosystemach wodnych
– opieka rodzicielska i konflikty dostosowania rodzice-potomstwo u ptaków
– ekologia ptaków wodnych i płazów
– ochrona płazów w ekosystemach naturalnych i antropogenicznych
– okres larwalny u płazów: rola troficzna, interakcje międzygatunkowe, adaptacje antydrapieżnicze
– pułapki ekologiczne
– konflikty między ochroną przyrody a gospodarką rybacką człowieka
– ekologia siedlisk i ochrona ptaków torfowisk niskich

CV

2012 – dr hab. (nauki biologiczne): rozprawa „Interakcje w ekosystemach stawowych z udziałem populacji o strukturze wielkościowej” na Wydziale Biologii i i Biotechnologii UMCS w Lublinie

2001 – dr (nauki biologiczne): rozprawa „Behavioural ecology of the parent-young stage in the Red-necked Grebe (Podiceps grisegena)” na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie

Doświadczenie i zatrudnienie

1993-2014 Zakład Ochrony Przyrody, Instytut Biologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

2014- Instytut Zoologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Stypendia, staże, projekty zagraniczne: m. in. Uniwersytet Ludwika Maksymiliana w Monachium, Uniwersytet Bielefeld, Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) Sevilla, Park Narodowy Oiseaux du Djoudj (Senegal).

Nagrody i wyróżnienia

2001, 2013 – nagroda indywidualna Rektora UMCS za osiągnięcia naukowe

Prowadzone zajęcia

Ewolucjonizm – dla studentów biologii

Ochrona Środowiska – dla studentów weterynarii

Ochrona Przyrody¸ Biologia Zwierząt Łownych, Fauna Obszarów Natura 2000 – dla studentów zootechniki

Projekty

2006-2011 projekt LIFE Nature “Conserving Acrocephalus paludicola in Poland and Germany” – LIFE05 NAT/PL/000101 (główny doradca naukowy)

2006-2008: „Pułapki siedliskowe na stawach rybnych: wpływ struktury wiekowej ryb hodowlanych na makrobezkręgowce i larwy płazów – konsekwencje dla sukcesu lęgowego perkoza dwuczubego Podiceps cristatus i perkoza rdzawoszyjego Podiceps grisegena” – MNiSW 2 P04G 050 30

2006: „Analiza izotopów stabilnych jako metoda określania składu pokarmu i charakteru siedliska u perkozów (Podiceps sp.)” – grant interdyscyplinarny Prorektora UMCS d/s Nauki i Badań

listopad 2003—luty 2004: „Habitat selection in wintering grebes in Donana National Park” – grant Komisji Europejskiej: European Community’s Improving Human Potential (IHP) Access to Research Infrastructures Programme

2002-2004: „Podział zasobów rodzicielskich w lęgach perkoza rdzawoszyjego Podiceps grisegena: role rodziców i potomstwa” – KBN, 3 PO4F 036 23

2001-2002: „Interakcje troficzne między perkozem rdzawoszyim (Podiceps grisegena) i karpiem (Cyprinus carpio): od drapieżnictwa do konkurencji” – KBN, 6 PO4F 066 20

2000-2001: „Behavioral ecology of the parent-young stage in the Red-necked Grebe (Podiceps grisegena)” [Ekologia behawioralna okresu opieki rodzicielskiej u perkoza rdzawoszyjego (Podiceps grisegena)] – grant promotorski KBN, 6 PO4F 006 18

Publikacje

2018

Kaczmarek J. M., Kaczmarski M., Mazurkiewicz J., Kloskowski J. 2018. A matter of proportion? Associational effects in larval anuran communities under fish predation. Oecologia 187, 745–753.

Bellebaum, J., Szostek, K. L., & Kloskowski, J. 2018. Population dynamics and survival of the Red-necked Grebe Podiceps grisegena: results from a long-term study in eastern Poland. Journal of Ornithology, 159, 631-641.

Nieoczym M., Kloskowski J. 2018. Habitat selection and reproductive success of coot Fulica atra on ponds under different fish size and density conditions. Hydrobiologia, 820, 267-279.

Kloskowski J. 2018. Total non-consumptive effects of fish on Pelobates fuscus and Hyla orientalis tadpoles in pond enclosure experiments. Zoological Science, 35, 528-534.

Tanneberger F., Kloskowski J., Knöfler V., Kozulin A., Marczakiewicz P., Morkvėnas Ž., Poluda A., Végvári Z., Vergeichik L., Flade M. 2018. Breeding habitat requirements. W: Tanneberger F., Kubacka J. The Aquatic Warbler Conservation Handbook. Brandenburg State Office for Environment, Potsdam, ss. 34-45.

Bellebaum J., Kloskowski J., Flade M. 2018. Recommended research and monitoring in breeding sites. W: Tanneberger F., Kubacka J. The Aquatic Warbler Conservation Handbook. Brandenburg State Office for Environment, Potsdam, ss. 216-223.

2017

Kloskowski J., Kaczanowska E., Krogulec J., Grela P. Hematological indicators of habitat quality: erythrocyte parameters reflect greater parental effort of Red-necked Grebes under ecological trap conditions. Condor (w druku).

Kloskowski J., Frączek, K. A novel strategy to escape a poor habitat: red-necked grebes transfer flightless young to other ponds. Acta Ethologica (w druku).

2016

Kloskowski J., Filipiuk M., Polak M., & Fryderyk S. Low prevalence but high intensity of infestation by amblyceran lice in red-necked grebes (Podiceps grisegena) in Eastern Poland. Waterbirds 39, 408-412.

2015

Kloskowski J., Tanneberger F., Marczakiewicz P., Wiśniewska A. & Choynowska A. Optimal habitat conditions for the globally threatened Aquatic Warbler Acrocephalus paludicola in eastern Poland and their implications for fen management. Ibis 157, 406-412.

Nieoczym M., Kloskowski J. Responses of epibenthic and nektonic macroinvertebrate communities to a gradient of fish size in ponds. Journal of Limnology 74, 50-62.

Kloskowski J., Trembaczowski A. Fish reduce habitat coupling by a waterbird: evidence from combined stable isotope and conventional dietary approaches. Aquatic Ecology 49, 21-31.

2014

Nieoczym M., Kloskowski J. The role of body size in the impact of common carp Cyprinus carpio on water quality,zooplankton, and macrobenthos in ponds. International Review of Hydrobiology 19, 212–221.

2013

Kloskowski J., Rechulicz J., Jarzynowa, B. Resource availability and use by Eurasian otters Lutra lutra in a heavily modified river-canal system. Wildlife Biology 19, 439-451.

2012

Kloskowski J. Fish stocking creates an ecological trap for an avian predator via effects on prey availability. Oikos 121, 1567–1576.

Kloskowski J., Grela P., Gąska M. The role of male nest building in post-mating sexual selection in the monogamous red-necked grebe. Behaviour 149, 81-88.

2011

Kloskowski J. Human–wildlife conflicts at pond fisheries in eastern Poland: perceptions and management of wildlife damage. European Journal of Wildlife Research 57, 295–304.

Kloskowski J. Impact of common carp Cyprinus carpio on aquatic communities: direct trophic effects versus habitat deterioration. Fundamental and Applied Limnology 178, 245–255.

Kloskowski J. Consequences of the size structure of fish populations for their effects on a generalist avian predator. Oecologia 166, 517-530.

Kloskowski J. Differential effects of age-structured common carp (Cyprinus carpio) stocks on pond invertebrate communities: implications for recreational and wildlife use of farm ponds, Aquaculture International 6, 1151-1164.

2010

Kloskowski J., Nieoczym M., Polak M., Pitucha P. Habitat selection by breeding waterbirds at ponds with size-structured fish populations. Naturwissenschaften 97, 673–682.

Kloskowski J. Fish farms as amphibian habitats: factors affecting amphibian species richness and community structure at carp ponds in Poland. Environmental Conservation 37, 187-194.

2009

Kloskowski J., Green A., Polak M., Bustamante J., Krogulec J. Complementary use of natural and artificial wetlands by waterbirds wintering in Doñana, south-west Spain. Aquatic Conservation-Marine and Freshwater Ecosystems 19, 815-826.

Kloskowski J. Size-structured effects of common carp on reproduction of pond-breeding amphibians. Hydrobiologia 635, 205–213.