Dr Aleksandra Wróbel

e-mail: alekswrobel22@gmail.com oraz wrobel_a1@wp.pl

ORCID ID: 0000-0002-0307-4035
Research gate
Google Scholar

Zainteresowania badawcze: diplochoria, dyspersja inwazyjnych gatunków drzew, interakcje drzewa-zwierzęta, roznoszenie nasion przez zwierzęta w różnych kontekstach ekologicznych, wpływ roznosicieli nasion na regenerację lasu

Kierownik projektu NCN Sonatina 4 nr 2020/36/C/NZ8/00013 „Rola wtórnego roznoszenia nasion w rekrutacji górskiego gatunku drzewa wzdłuż gradientu wysokości: rozpatrywanie scenariusza zmian klimatu”, 2020-2023, streszczenie projektu: https://ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2019-12-16/streszczenia/475115-pl.pdf

Kierownik projektu NCN Preludium 9 nr 2015/17/N/NZ9/00946 „Efekt Janzena-Connella u rodzimych i inwazyjnych gatunków drzew: czy imigranci mają przewagę?”, 2016-2019, streszczenie projektu:  https://ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2015-03-15/streszczenia/293774-pl.pdf