mgr Michał Michlewicz

michlewiczmichal@gmail.com
tel. +48 61 848 7651
nr pokoju 224
ORCID ID: 0000-0002-9749-8524
Research Gate
Google Scholar

Zainteresowania badawcze
Biologia i ekologia mrówek, różnorodność i ochrona owadów, entomofauna koron drzew, wpływ
antropopresji na entomofaunę

Dydaktyka
Zoologia systematyczna (biologia)
Zwierzęta amatorskie – hodowla i dobrostan (weterynaria)
Zoologia z ekologią (zootechnika)