mgr Jan Kaczmarek

kaczmarq@gmail.com,
tel. +48 61 848 7724, pok. 340A

ORCID ID: 0000-0002-4152-6928
Google Scholar
Research Gate

Zainteresowania badawcze

ekologia płazów, ekologia ptaków krajobrazu rolniczego – użytkowanie nowych typów upraw, ekologia obszarów miejskich, ochrona przyrody

Projekty

2016: Konkurencja i drapieżnictwo: interakcje pomiędzy kijankami płazów bezogonowych a rybami. Projekt finansowany z dotacji celowej na rozwój młodych naukowców, nr zadania badawczego 507.511.60

2015: Użytkowanie przez ptaki upraw miskantu olbrzymiego Miscanthus x giganteus. [Realizowane w ramach zadania badawczego: Zebranie i analiza wypluwek i resztek pokarmowych ptaków i ssaków drapieżnych: Poznanie układu drapieżca-ofiara i jego kluczowe znaczenie dla funkcjonowania różnego typu ekosystemów lądowych.] Projekt finansowany z dotacji celowej na rozwój młodych naukowców, nr zadania badawczego 507.511.32

CV

2013 – magister Biologii specjalność Ekologia i Zarządzanie Zasobami Przyrody, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Doświadczenie i zatrudnienie

Czerwiec-wrzesień 2013 – URS Polska sp. z o.o., stażysta w Dziale Ochrony Środowiska

Od 2014 – doktorant w Instytucie Zoologii

Nagrody i wyróżnienia

2016: Wyróżniona prezentacja na V Studenckiej Konferencji Herpetologicznej, Uniwersytet Wrocławski. Tytuł prezentacji: Jadalni czy niejadalni? Obecność kijanek ropuchy szarej może chronić kijanki innych płazów przed zagrożeniem ze strony ryb.

2014: Wyróżniona prezentacja na III Studenckiej Konferencji Herpetologicznej, Uniwersytet Wrocławski. Tytuł prezentacji: Tory tramwajowe jako siedlisko lądowe traszki zwyczajnej Lissotriton vulgaris – wykorzystanie struktur antropogenicznych w izolowanej, miejskiej populacji.

Prowadzone zajęcia

Geograficzne Systemy Informacyjne w badaniach przyrodniczych – kierunek Biologia

Zoologia Systematyczna – kierunek Biologia

Publikacje

2016

Kaczmarek J. M., Tryjanowski P. Second generation energy crops and farmland birds? Central and East European perspective. Journal of Plant Protection Research 56(3), DOI: 10.1515/jppr-2016-0042

Kaczmarski M., Kaczmarek J.M. Heavy traffic, low mortality – tram tracks as terrestrial habitat of newts. Acta Herpetologica 11(2), 227-231

2014

Kaczmarski M., Kaczmarek J.M. Changes in the batrachofauna in the city of Poznań over 20 years. In: URBAN FAUNA Animal, Man, and the City – Interactions and Relationships. Ed.: Piotr Indykiewicz & Jörg Böhner, pp.169-177

Kaczmarski M., Kaczmarek J. M. Six years of active conservation of amphibians in the city of Poznań, Poland. FrogLog 109

Kaczmarek J.M., Kaczmarski M., Pędziwiatr K., Konieczna P. Podsumowanie projektu „Atlas Płazów Poznania”. Przegląd Przyrodniczy XXV (2)