Reorganizacja pasieczyska i pasieki edukacyjnej w Ogrodzie Dendrologicznym UP w Poznaniu

30.03. 2017 – 31.10.2017

Zakład Hodowli Owadów Użytkowych

Reorganizacja pasieczyska i pasieki edukacyjnej w Ogrodzie Dendrologicznym UP w Poznaniu

Projekt dofinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Kwota dotacji 16.700,00 zł