dr inż. Mateusz Rawski

Adiunkt

tel. 0-61 848-7224
email: mrawski@jay.up.poznan.pl

ORCID ID: 0000-0001-8734-724X
Google Scholar
Research Gate

Zainteresowania badawcze

– akwakultura, żywienie ryb, technologie wytwarzania pasz dla ryb, wykorzystanie produktów ubocznych przemysłu rolno-spożywczego w paszach dla ryb;

– projektowanie i urządzanie zaplecza doświadczalnego dla akwakultury;

– zarządzanie w systemach akwakultury;

– optymalizacja składu pasz oraz metod ich wytwarzania w skali eksperymentalnej
i półtechnicznej;

– biologia zwierząt nieudomowionych w niewoli;

– żywienie żółwi wodno-lądowych;

– inwazyjne gatunki obce w ekosystemach wodnych.

Prowadzone zajęcia

Akwarystyka
Amatorski chów bezkręgowców
Fermowa produkcja owadów
Fermowa hodowla zwierząt nieudomowionych
Ichtiobiologia
Prawne aspekty obrotu zwierzętami nieudomowionymi
Profilaktyka i bioasekuracja w hodowli zwierząt amatorskich
Repetytorium z zootechniki w języku angielskim
Sustainable fish farming
Zaburzenia metaboliczne u zwierząt nieudomowionych