dr Weronika Banaszak-Cibicka

Adiunkt
banaszak@up.poznan.pl,
tel: 61 848 7637, pokój: 324

Zainteresowania badawcze

Biologia i ekologia pszczół (Apoidea)

Bioróżnorodność i ochrona owadów zapylających

Wpływ antropopresji na zgrupowania pszczół
Research Gate
Google Scholar

ORCID iD 0000-0003-3465-2712

Prowadzone zajęcia

Interakcje roślin i zwierząt

Entomologia

Hodowla owadów użytkowych

CV

2009 doktor nauk biologicznych w zakresie biologii – zoologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

2005 magister biologii, specjalność biologia środowiska, Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu

2003 licencjat, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Doświadczenie i zatrudnienie

od 2010 adiunkt – Zakład Hodowli Owadów Użytkowych, Instytut Zoologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

2009 – 2010 asystent – Zakład Hodowli Owadów Użytkowych, Instytut Zoologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

The Pollinator 101 Training course (UK, Reading, 2014 r.)

Nagrody i wyróżnienia

2020 Nagroda Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu za oryginalne osiągnięcia naukowe (zespołowa II stopnia)

2019 Nagroda Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu za oryginalne osiągnięcia naukowe (zespołowa II stopnia)

2011 Wyróżnienie pracy doktorskiej pt.: „Specyfika fauny pszczół (Hymenoptera: Apoidea: Apiformes) miasta na przykładzie Poznania” w konkursie „Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę doktorską”

2009 Wyróżnienie pracy doktorskiej pt.: „Specyfika fauny pszczół (Hymenoptera: Apoidea: Apiformes) miasta na przykładzie Poznania” przez Radę Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Projekty

02.2017-02.2019 – Nieczynne linie kolejowe jako ważne siedlisko dla ptaków i owadów zapylających w krajobrazie rolniczym.

05.2014-01.2017 – Linking farmland Biodiversity to Ecosystem seRvices for effective ecofunctional intensification (LIBERATION) – 7 Program Ramowy Unii Europejskiej.

07.2012-12.2014 – Wpływ urbanizacji na jakość pszczół (Hymenoptera: Apoidea: Apiformes): zmienność wielkości i asymetria ciała w gradiencie urbanizacyjnym – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

2009 – Modele przestrzennego i czasowego zróżnicowania fauny owadów błonkoskrzydłych: wykorzystanie informacji o warunkach klimatycznych i parametrów zieleni miejskiej jako czynników głównych w tworzeniu modeli optymalizacyjnych – Miasto Poznań.

Publikacje

2021

Banaszak-Cibicka W., Dylewski Ł. 2021. Species and functional diversity – a better understanding of the impact of urbanization on bee communities, Science of the Total Environment, 774, 145729. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.145729

Twerd L., Banaszak-Cibicka W. Sobieraj-Betlińska A., Waldon-Rudzionek B., Hoffmann R. 2021. Contributions of phenological groups of wild bees as an indicator of food availability in urban wastelands. Ecological Indicators, 126, 107616. https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2021.107616

Kęsy M., Fliszkiewicz M., Banaszak-Cibicka W. 2021. Problematyka uprawy lipy drobnolistnej Tilia cordata Mill. na wybranych plantacjach nasiennych. Leśne Prace Badawcze, 82(1): 30–36.

2020

Banaszak-Cibicka W., Żmihorski M. 2020. Are cities hot spots for bees? Local and regional diversity patterns lead to different conclusions. Urban Ecosystems,  23,4: 713-722. https://doi.org/10.1007/s11252-020-00972-w

Dylewski Ł., Maćkowiak Ł., Banaszak-Cibicka W. 2020. Linking pollinators and city flora: How vegetation composition and environmental features shapes pollinators composition in urban environment. Urban Forestry & Urban Greening, 56, https://doi.org/10.1016/j.ufug.2020.126795

2019

Dylewski  Ł., Maćkowiak Ł., Banaszak‐Cibicka W. 2019. Are all urban green spaces a favourable habitat for pollinator communities? Bees, butterflies and hoverflies in different urban green areas. Ecological Entomology 44,5: 678-689. https://doi.org/10.1111/een.12744

Twerd L., Banaszak‐Cibicka W. 2019. Wastelands: their attractiveness and importance for preserving the diversity of wild bees in urban areas. Journal of Insect Conservation 23,3: 573–588. https://doi.org/10.1007/s10841-019-00148-8

Banaszak-Cibicka W., Takacs V., Kesy M., Langowska A., Blecharczyk A., Sawinska Z., Sparks T.H., Tryjanowski P. 2019. Manure application improves both bumblebee flower visitation and crop yield in intensive farmland. Basic and Applied Ecology 36, 26-33. https://doi.org/10.1016/j.baae.2019.03.005

Twerd L., Banaszak-Cibicka W., Sandurska E. 2019. What features of sand quarries affect their attractiveness for bees? Acta Oecologica 96: 56-64. https://doi.org/10.1016/j.actao.2019.03.005

Banaszak J., Banaszak-Cibicka W., Twerd L. 2019. Possible expansion of the range of Xylocopa violacea L. (Hymenoptera, Apiformes, Apidae) in Europe. Turkish Journal of Zoology 43. doi:10.3906/zoo-1812-6

2018

Banaszak-Cibicka W., Twerd L., Fliszkiewicz M., Giejdasz K., Langowska A. 2018. City parks vs natural areas – is it possible to preserve a natural level of bee richness and abundance in a city park? Urban Ecosystems 21,4: 599–613. DOI: 10.1007/s11252-018-0756-8

Pustkowiak S., Banaszak-Cibicka W., Mielczarek Ł. E., Tryjanowski P., Skórka P. 2018. The association of windmills with conservation of pollinating insects and wild plants in homogeneous farmland of western Poland. Environmental Science and Pollution Research, 25(7): 6273–6284 DOI: 0.1007/s11356-017-0864-7

Banaszak-Cibicka W., Fliszkiewicz M., Langowska A., Żmihorski M. 2018. Body size and wing asymmetry in bees along an urbanization gradient. Apidologie 49,3: 297–306. DOI: 10.1007/s13592-017-0554-y

Banaszak J., Twerd L., Ratyńska H., Banaszak-Cibicka W., Zyś T. 2018. Andrena florea (Hymenoptera, Apoidea, Apiformes): a rare bee species in Poland, related to the expansion of the alien plant Bryonia dioica (Cucurbitaceae), Polish Journal of Entomology 87,3: 199-215. https://doi.org/10.2478/pjen2018-0015

2016

Banaszak-Cibicka W., Ratyńska H., Dylewski Ł. 2016. Features of urban green space favourable for large and diverse bee populations (Hymenoptera: Apoidea: Apiformes). Urban Forestry & Urban Greening, 20C: 448-452.

2015

Banaszak-Cibicka W. 2015. Pszczoły w mieście. Przegląd Komunalny, Poznań, 7: 46-47.

Myczko Ł., Banszak-Cibicka W., Sparks T.H., Tryjanowski P. 2015. Do queens of bumblebee species differ in their choice of flower colour morphs of Corydalis cava (Fumariaceae). Apidologie, 46(3): 337-345.

2014

Banaszak J., Banaszak-Cibicka W., Szefer P. 2014. Guidelines on sampling intensity of bees (Hymnoptera: Apoidea: Apiformes), J. Insect Conserv., 18:651–656

Banaszak-Cibicka W. 2014. Are urban areas suitable for thermophilic and xerothermic bee species (Hymenoptera: Apoidea: Apiformes)? Apidologie, 45:145–155.

2012

Banaszak-Cibicka W., Żmihorski M. 2012. Wild bees along an urban gradient: winners & losers. J. Insect Conserv., 16: 331–343.

Banaszak-Cibicka W. 2012. Wyspy środowiskowe w krajobrazie rolniczym a owady zapylające. [w:] Rola zbiorników wodnych w krajobrazie rolniczym. R. Gołdyn, N. Kuczyńska-Kippen (red.), Poznań, 122-130.

Banaszak-Cibicka W. 2012. Znaczenie wysp środowiskowych w krajobrazie rolniczym dla owadów zapylających. [w:] Potrzeba ochrony zbiorników śródpolnych. R. Gołdyn, A. Kędziora (red.), Poznań, 53-57.

2011

Banaszak-Cibicka W., Banaszak J., 2011. Pollinating insects of cities (Hymenoptera: Apoidea: Apiformes). Part I. Fauna of Poznań in comparison with bees of other polish cities. [in:] Urban fauna. Studies of animal biology, ecology and conservation in European cities P. Indykiewicz, L. Jerzak, J. Böhner, B. Kavanagh (eds.), 227-236.

Banaszak-Cibicka W., Banaszak J., 2011. Pollinating insects of cities (Hymenoptera: Apoidea: Apiformes). Part II. Fauna of cities in comparison with bees in natural habitats. [in:] Urban fauna. Studies of animal biology, ecology and conservation in European cities P. Indykiewicz, L. Jerzak, J. Böhner, B. Kavanagh (eds.), 237-250.

Rosin Z.M., Takacs V., Báldi A., Banaszak-Cibicka W., Dajdok Z., Dolata P.T., Kwieciński Z., Łangowska A., Moroń D., Skórka P., Tobółka M., Tryjanowski P., Wuczyński A. 2011. Koncepcja świadczeń ekosystemowych i jej znaczenie w ochronie przyrody polskiego krajobrazu rolniczego. Chrońmy Przyrodę Ojczystą, 67(1):3-21.

2010

Tryjanowski P., Pawlikowski T., Pawlikowski K., Banaszak-Cibicka W., Sparks T.H. 2010. Does climate influence phenological trends in social wasps (Hymenoptera: Vespinae) in Poland?. Eur. J. Entomol., 107(2): 203–208.

2008

Banaszak-Cibicka W.A. 2008. Wstępne informacje o zróżnicowaniu fauny pszczół Poznania (Hymenoptera: Apoidea: Apiformes). [w:] Fauna miast. Ochronić różnorodność biotyczną w miastach, P. Indykiewicz, L. Jerzak, T. Barczak (red.), Bydgoszcz, s: 260-26.

Banaszak-Cibicka W.A. 2008. Porobnica murarka Anthophora plagiata (Illiger, 1806), gatunek zagrożony w Polsce – historia badań. [w:] Krajobraz i bioróżnorodność, S. Kaczmarek (red.), Bydgoszcz, s: 276-283.

2007

Banaszak-Cibicka W.A. 2007. Bombikultura. Poradnik Gospodarski, Poznań, 4: 50-51.

Banaszak-Cibicka W.A. 2007. Hodowla dziko żyjących pszczół. Poradnik Gospodarski, Poznań, 7-8: 58-59.

2006

Banaszak-Cibicka W.A., Wilkaniec Z. 2006. Pszczoła porobnica murarka Anthophora plagiata (Illiger, 1806) – ginący gatunek w Polsce? Chrońmy Przyrodę Ojczystą, Kraków, 62 (4): 3-10.

Banaszak-Cibicka W.A. 2006. Zagrożenia i ochrona prawna wybranych gatunków dziko żyjących pszczół (Hymenoptera: Apoidea: Apiformes). Wiadomości Entomologiczne, Poznań, 25 (2): 17-20.

2005

Banaszak W.A. 2005. What has caused the decline of the solitary bee Anthophora plagiata (Illiger, 1806) (Hymenoptera: Apoidea) in the Wielkopolska-Kujawy Lowland in west Poland? Pol. Pismo Ent., Bydgoszcz, 74: 157-185.

2004

Banaszak J., Ratyńska H., Banaszak W.A. 2004. Proponowany rezerwat „Folusz” pod Szubinem jako ostoja termofilnej szaty roślinnej i fauny żądłówek (Hymenoptera: Aculeata: Apoidea, Scolioidea). Bad. Fizjogr. Pol. Zach., C, 50: 101-132.

Banaszak W.A. 2004. Przegląd badań nad owadami zapylającymi Poznania (Hymenoptera: Apoidea). [w:] P. Indykiewicz, T. Barczak (red.), Fauna miast Europy Środkowej 21. wieku. Bydgoszcz, 155 – 166.

2003

Banaszak W.A. 2003. Rozmieszczenie i ocena zagrożeń występowania w Polsce Anthophora plagiata (Illiger, 1806) (Hymenoptera: Apoidea). Nowy Pam. Fizjogr., Warszawa, 2 (1-2): 53-68.