dr hab. Karol Giejdasz

Adiunkt
kagiede@up.poznan.pl
tel. 61 848 7636,
pokój 325

Zainteresowania badawcze

reprodukcja dziko żyjących gatunków pszczół w warunkach kontrolowanych
cykl życiowy i sterowanie rozwojem pszczoły murarki ogrodowej Osmia rufa
znaczenie i wykorzystanie pszczół w zapylaniu entomofilnych roślin uprawnych
biologia i ekologia gatunków pszczół samotnie żyjących wykorzystywanych w zapylaniu

Research Gate

ORCID iD 0000-0001-8964-0466

Prowadzone zajęcia

Hodowla Owadów Użytkowych – Zootechnika
Interakcje zwierzęta rośliny – Zootechnika
Entomologia – Biologia
Interakcje zwierzęta rośliny – Biologia
Bioindykacja środowiska (Owady jako bioindykatory) – Biologia
Apidologia – Biologia
System form ochrony przyrody – Agroturystyka
Apiturystyka – turystyka i rekreacja
Choroby owadów – Weterynaria

CV

2002 – doktor

2017 – doktor habilitowany

Doświadczenie i zatrudnienie

1996 – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Nagrody i wyróżnienia

2016 – Nagroda Zespołowa Rektora drugiego stopnia za osiągnięcia naukowe w zakresie zoologii i fizjologii zwierząt

2012 – Nagroda Zespołowa Rektora drugiego stopnia za publikacje z zakresu biologii i hodowli zwierząt

Projekty

01.09.2013 -28.02.2016 ,,Modyfikacja cyklu życiowego murarki ogrodowej Osmia rufa L. celem pozyskania pszczół do zapylania upraw pod osłonami w okresie zimowym”, nr wniosku 209456, ID 209456 umowa nr PBS2/A8/17/2013 Projekt Badań Stosowanych NCBiR

11.09.2008 – 10.09. 2010. – „Hormonalna regulacja diapauzy u murarki ogrodowej Osmia rufa L. (Apoidea: Megachilidae)” N N311 298935 (nr 989/B/P01/2008/35), MNiSW

2009-2010 „Ocena zasobów naturalnych apidofauny na terenie Parku Cytadela”, ZZM.ZP/3420-78/09, Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu,

2002-2003, „Zwiększenie efektywności zapylania pszczoły murarki ogrodowej (Osmia rufa L., Megachilidae) wskutek zmian niektórych cech populacji oraz masy samic”, nr 279/z/56/w AR Poznań.

1999-2001 “Bionomia i reprodukcja pszczoły murarki ogrodowej (Osmia rufa L., Megachilidae)” nr 0569/PO6/99/17, KBN

Publikacje

Banaszak-Cibicka W., Twerd L., Fliszkiewicz M., Giejdasz K., Langowska A. 2018.  City parks vs natural areas – is it possible to preserve a natural level of bee richness and abundance in a city park? Urban Ecosystems 21,4: 599–613. DOI: 10.1007/s11252-018-0756-8

Giejdasz, K., Fliszkiewicz, M., Bednárová, A., & Krishnan, N. (2016). Reproductive potential and nesting effects of Osmia rufa (syn. bicornis) female (Hymenoptera: Megachilidae). Journal of Apicultural Science, 60(1), 75-86.

Giejdasz, K., Fliszkiewicz, M. (2016) Effect of temperature treatment during development of Osmia rufa L. on mortality, emergence and longevity of adults. Journal of Apicultural Science 60(2), 221–232.

Wasielewski O., Wojciechowicz T., Giejdasz K., Krishnan N. (2015) Enhanced UV-B radiation during pupal stage reduce body mass and fat content, while increasing deformities, mortality and cell death in female adults of solitary bee Osmia bicornis. Insect Science 22(4), 512-520. DOI 10.1111/1744-7917.12124

Dmochowska K. , Giejdasz K., Fliszkiewicz M., Żółtowska K. (2015) Variations in antioxidant defense during the development of the solitary bee Osmia bicornis. Apidologie, 46(4), 432-444. DOI: 10.1007/s13592-014-0333-y

Dmochowska-Ślęzak K. , Fliszkiewicz M., Giejdasz K., Żółtowska K. (2015) The antioxidant system in diapausing and active red mason bee Osmia bicornis. Physiological Entomology, 40(1), 82-89. DOI: 10.1111/phen.12090

Wasielewski O., Szczepankiewicz D., Giejdasz K., Wojciechowicz T., Bednarova A., Krishnan N (2014) The potential role of adiponectin- and resistin-like peptides in the regulation of lipid levels in the hemolymph of over-wintering adult females of Osmia bicornis. Apidologie 45:491–503, DOI: 10.1007/s13592-013-0264-z

Dmochowska K. , Giejdasz K., Fliszkiewicz M., Żółtowska K. (2013) Prolonged postdiapause: Influence on some indicators of carbohydrate and lipid metabolism of red mason bee, Osmia rufa. J. of Insect Science 13(77)

Wasielewski O., Wojciechowicz T., Giejdasz K., Krishnan N. (2013) Overwintering strategies in the red mason solitary bee—physiological correlates of midgut metabolic activity and turnover of nutrient reserves in females of Osmia bicornis. Apidologie 44(6): 642-656. DOI:10.1007/s13592-013-0213-x

Dmochowska K. , Giejdasz K., Fliszkiewicz M., Żółtowska K. (2012) Changes in antioxidative system of red mason bee (Osmia rufa) (Hymenoptera: Megachilidae) induced by artificially elongated postdiapause. J. Apicultural Science 56(1): 99-106.

Fliszkiewicz M., Giejdasz K., Wasielewski O., Krishnan N. (2012) Influence of winter temperature and simulated climate change on body mass and fat body depletion during diapause in adults of the solitary bee, Osmia rufa L (Hymenoptera: Megachilidae). Environmental Entomology. 41(6): 1621-1630.

Wasielewski O., Giejdasz K., Wojciechowicz T., Skrzypski M. (2011) Ovary growth and protein levels in ovary and fat body during adult-wintering period in the red mason bee, Osmia rufa. Apidologie. DOI: 10.1007/s13592-011-0084-y.

Fliszkiewicz M., Giejdasz K., Wilkaniec Z. (2011) The importance of male red mason bee (Osmia rufa L.) and male bufftailed bumblebee (Bombus terrestris L.) pollination in blackcurrant (Ribes nigrum L. Osmia rufa). J. Horticultural Science and Biotechnology 86 (5): 457-460.

Wasielewski O., Giejdasz K., Wojciechowicz T. Krishnan N. (2011) The influence of methoprene, temperature on diapause termination in adult female of the over-wintering solitary bee Osmia rufa L. J. of Insect Physiology . 57 (12), 1682-1688.

Fliszkiewicz M., Giejdasz K., Wilkaniec Z. (2011) The effect of diapause termination time on the successful insemination in Osmia rufa L. J. Apicultural Science 55 (2): 73:78.