dr Emilia Grzęda

emilia.grzeda@up.poznan.pl

tel. +48 61 848 7651
nr pokoju 224

ORCID ID: 0000-0002-8798-991X
Research Gate

 

Zainteresowania badawcze

Zaburzenia funkcji poznawczych w chorobach metabolicznych, szczególnie w cukrzycy.

Ośrodkowa regulacja funkcji układu krążenia (udział receptorów kannabinergicznych zlokalizowanych w jądrze przykomorowym podwzgórza (PVN).

Wpływ diety kafeteryjnej na procesy poznawcze, stan zapalny, status metaboliczny i hormonalny (różnice płciowe, wpływ diety matki na potomstwo).

CV

2007 – doktorat, Zakład Farmakologii, Wydział Lekarski z Odziałem Stomatologii, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Rozprawa doktorska pod tytułem „Działanie agonisty jonotropowego receptora glutaminergicznego NMDA na procesy uczenia się i pamięci w eksperymentalnej cukrzycy 4 i 12 tygodniowej”; promotor – prof. dr hab. Róża Julia Wiśniewska

2001 – magister biologii środowiskowej, Wydział Biologiczno-Chemiczny,  Uniwersytet w Białymstoku, Praca magisterska pt. „Wpływ warunków atmosferycznych i konkurencyjności na tempo wzrostu piskląt jaskółki brzegówki Riparia riparia”; promotor – prof. dr hab. Marek Konarzewski

Projekty badawcze

2012-2016 Udział w realizacji grantu badawczego -Rola endokannabinoidów w regulacji układu krążenia, stresu oksydacyjnego i metabolizmu serca w modelu nadciśnienia pierwotnego i wtórnego. Grant OPUS (NCN), kierownik projektu: prof. dr hab. Barbara Malinowska, Zakład Fizjologii i Patofizjologii Doświadczalnej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.

Publikacje

Grzęda E., Schlicker E., Toczek M., Zalewska I., Baranowska-Kuczko M., Malinowska B.: CB1 receptor activation in the rat paraventricular nucleus induces bi-directional cardiovascular effects via modification of glutamatergic and GABAergic neurotransmission. Naunyn-Schmiedeberg’s Archives of Pharmacology 2017; 390, 1: 25-35.

Toczek M., Baranowska-Kuczko M., Grzęda E., Pędzińska-Betiuk A., Weresa J., Malinowska B.: Age-specific influences of chronic administration of the fatty acid amide hydrolase inhibitor URB597 on cardiovascular parameters and organ hypertrophy in DOCA-salt hypertensive rats: Pharmacological Reports 2016; 68, 2: 363-369.

Grzęda E., Schlicker E., Łuczaj W., Harasim E., Baranowska-Kuczko M., Malinowska B.: Bi-directional CB1 receptor-mediated cardiovascular effects of cannabinoids in anaesthetized rats: role of the paraventricular nucleus. Journal of Physiology and Pharmacology 2015; 66, 3: 343-35.

Toczek M., Schlicker E., Grzęda E., Malinowska B.: Enhanced function of inhibitory presynaptic cannabinoid CB1 receptors on sympathetic nerves of DOCA-salt hypertensive rats. Life Sciences 2015: 138: 78-85.

Baranowska-Kuczko M., Kozłowska H., Kozłowski M., Schlicker E., Kloza M., Surażyński A., Grzęda E., Malinowska B.: Mechanisms of endothelium-dependent relaxation evoked by anandamide in isolated human pulmonary arteries. Naunyn-Schmiedeberg’s Archives of Pharmacology 2014; 387, 5: 477-486

Karabowicz P., Grzęda E., Baranowska-Kuczko M., Malinowska B.: Znaczenie endokannabinoidu 2-arachidonyloglicerolu w fizjologii i patofizjologii układu krążenia. Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej 2014;  68: 814-827

Malinowska B., Grzeda E., Schlicker E.: Triphasic cardiovascular response to cannabinoids – Focus on underlying mechanisms. Pharmacol Rep 2014; 66 (2):332-333

Kozłowska H., Baranowska-Kuczko M., Schlicker E., Kozłowski M., Zakrzeska A., Grzęda E., Malinowska B.: EP3 receptor-mediated contraction of human pulmonary arteries and inhibition of neurogenic tachycardia in pithed rats. Pharmacological Reports 2012; 64, 6: 1526-1536.

Grzęda E., Wiśniewska R.J.: Effect of the class I metabotropic glutamate receptor antagonist AIDA on certain behaviours in rats with experimental chronic hyperammonemia. Advances in Medical Sciences 2009; 54,2:269-276.

Grzęda E., Wiśniewska R.J.: Differentiations of the effect of NMDA on the spatial learning of rats with 4 and 12 week diabetes mellitus. Acta Neurobiologiae Experimentalis 2008; 68: 398-406.

Grzęda E., Wiśniewska R. J., Wiśniewski K.: Effect of an NMDA receptor agonist on T-maze and passive avoidance test in 12-week streptozotocin-induced diabetic rats. Pharmacological Reports 2007; 59,6: 656-663.

Wiśniewski K., Fedosiewicz-Wasiluk M., Hoły Z.Z., Car H., Grzęda E.: Influence of NMDA, a potent agonist of glutamate receptors, on behavioral activity in 4-week streptozotocin-induced diabetic rats. Polish Journal of Pharmacology 2003; 55: 345-351.

Tłumaczenie

Farmakologia ogólna i kliniczna. Bertram G. Katzung, Susan B. Masters, Anthony J. Trevor. Redakcja naukowa wydania polskiego Włodzimierz Buczko, Wydawnictwo Czelej Sp. z o.o, Lublin 2012

Rozdziały: Chemioterapia nowotworów.

Najważniejsze interakcje leków oraz ich mechanizmy.

Różnorodne środki przeciwbakteryjne, dezynfekujące, antyseptyczne i sterylizujące.

Staże po doktoracie

2012 – Instytut Farmakologii PAN w Krakowie

2013 – Institute of Molecular Psychiatry, University of Bonn

Institute of Pharmacology and Toxicology, University of Bonn

Prowadzone zajęcia

Podstawy neurobiologii dla studentów medycyny weterynaryjnej (weterynaria)

Psychologia zwierząt (weterynaria)

Biologiczne mechanizmy zachowania (neurobiologia, biologia, zootechnika)

Neuroekologia (neurobiologia, biologia)