Oxytocin as a potential anti-obesity hormone: Towards a better understaning the mechanism of its action in the brain

2018 – 2021  – Grant mobility w ramach współpracy pomiędzy Akademią Umiejętności i Węgierską Akademia Nauk

kierownik strony polskiej: prof. dr hab. Joanna H. Śliwowska