Parazytologia z inwazjologią – weterynaria

Prowadzący

prof. dr hab. Piotr Tryjanowski

dr Weronika Banaszak-Cibicka

dr Grzegorz Kotomski

Wykłady, ćwiczenia

Krótki opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z morfologią, anatomią, cyklami rozwojowymi oraz epidemiologią charakteryzującą główne grupy organizmów pasożytniczych takich jak pierwotniaki, robaki płaskie, robaki obłe czy stawonogi. Student zyskuje również wiadomości na temat zwalczania lub leczenia oraz zapobiegania chorobie. Finalnym efektem jest nabycie umiejętności przez studenta w kierunku właściwej diagnozy i klasyfikacji pasożyta.

Uzyskane umiejętności i wiedza

Student umie zdefiniować pasożytnictwo, rozpoznać ważniejsze pasożyty wewnętrzne i zewnętrzne poszczególnych gatunków zwierząt oraz określić przebieg cyklu rozwojowego, opisać sposoby rozprzestrzeniania pasożytów oraz wskazać żywicieli pośrednich i paratenicznych.

Student potrafi rozpoznać jednostki chorobowe na podstawie objawów, wykrywać poznanymi metodami rodzaj inwazji pasożytniczej. Decyduje o dalszym postępowaniu w przypadku wykrycia pasożyta. Dobiera dawki leku w zależności od rozpoznanej inwazji, stosuje zasady leczenia i zapobiegania w poszczególnych jednostkach chorobowych.

Sposób zaliczenia

Kolokwium (minimum 51% prawidłowych odpowiedzi)

Egzamin pisemny (minimum 51% prawidłowych odpowiedzi)