Hodowla Owadów Użytkowych – Zootechnika

Prowadzący

Monika Fliszkiewicz

Aleksandra Łangowska

Karol Giejdasz

Krótki opis

Nadrodzina pszczoły (Apoidea) – systematyka. Hodowla pszczoły miodnej. Biologia i znaczenie gospodarcze pszczoły miodnej i pszczół dziko żyjących. Historia pszczelarstwa. Wykorzystanie pszczół w zapylaniu roślin. Biologia i wychów jedwabnika morwowego.

Morfologia i anatomia pszczoły miodnej. Budowa gniazda i rozwój. Technologie pasieczne. Choroby i szkodniki pszczół. Produkty pszczele – technika pozyskiwania. Metody chowu gatunków pszczół samotnie żyjących i trzmieli.

Uzyskane umiejętności i wiedza

Ma ogólną wiedzę o funkcjonowaniu i budowie owadów użytkowych i rozpoznaje podstawowe gatunki. Zna interakcje owad –środowisko. Posiada wiedzę dotyczącą metod chowu i hodowli owadów użytkowych. Rozpoznaje produkty pszczele i miody odmianowe. Potrafi ocenić ich jakość.

Sposób zaliczenia

Egzamin pisemny, Zaliczenie ćwiczeń: kolokwia. Wykonanie projektu.