Choroby owadów użytkowych – Weterynaria


Prowadzący

Andrzej Jędruszuk

Wykłady

Karol Giejdasz

Ćwiczenia

Krótki opis

Treści przedmiotu obejmują wiadomości z zakresu etiologii, diagnostyki, postępowania terapeutycznego i zapobiegania najczęściej występujących chorób pszczoły miodnej. Choroby wirusowe (CBPV, ABPV, SBV, DWV) i bakteryjne (AFB, EFB). Choroby wywoływane przez roztocza i grzyby (warroza, grzybica wapienna i kamienna, choroba zarodnikowcowa i roztoczowa). Zespół masowego ginięcia rodzin pszczelich i zatrucia. Szkodniki pszczół i produktów pszczelich. Tematyka zajęć ćwiczeniowych obejmuje: wywiad lekarsko-weterynaryjny; oględziny i badanie pasieki; odkażanie i zabiegi hodowlano-sanitarne w pasiece.

Uzyskane umiejętności i wiedza

Znajomość zasad postępowania lekarsko- weterynaryjnego celem rozpoznania chorób czerwia i pszczół. Student potrafi rozpoznać objawy występujące w chorobach pszczół, zinterpretować przyczyny i zastosować zasady leczenia i zapobiegania Zna tryb postępowania w przypadku stwierdzenia choroby podlegającej obowiązkowi zgłaszania lub zwalczania z urzędu. Trafnie ocenia warunki sanitarno-higieniczne w pasiece i rodzinie pszczelej

Sposób zaliczenia

Zaliczenie przedmiotu w formie pisemnej

Zaliczenie ćwiczeń – kolokwium