Dla ambitniejszych

Praktycznie co roku zdarza się, że pod nasze skrzydła trafiają pasjonaci, którzy chcą realizować prace licencjackie, magisterskie, czy też po prostu własne pomysły naukowe. Ich praca jest tak niesamowita, iż niejednokrotnie wyniki badań stanowią ważny element składowy publikacji naukowych, w tym także takich ukazujących się w czasopismach o zasięgu międzynarodowym.

To ciągle dość unikatowa sytuacja w polskiej nauce.

Jeśli zatem masz pasje, własne pomysły to niezależnie czy studiujesz biologię stosowaną, zootechnikę czy weterynarię – zapraszamy do współpracy!

Poniżej badania, w których na różnych etapach – od pomysłu, aż po zbieranie i analizę danych uczestniczyli studenci (ich nazwiska w składzie autorskim podkreślono).

 1. Myczko Ł. Dylewski Ł., Zduniak P., Sparks T.H., Tryjanowski P. (2014) Predation and dispersal of acorns by European Jay (Garrulus glandarius) differs between a native (Pedunculate Oak Quercus robur) and an introduced oak species (Northern Red Oak Quercus rubra) in Europe. Forest Ecology and Management 331: 35–39.
 2. Myczko Ł., Skórka P., Dylewski L., Sparks T.H., Tryjanowski P. (2015) Color mimicry of empty seeds influences the probability of predation by birds. Ecosphere 6(10):177
 3. Skórka P. Sierpowska K., Haidt A., Myczko L., Ekner – Grzyb A, Rosin Z.M., Kwiecinski Z., Suchodolska J., Takacs V., Jankowiak L., Wasielewski O., Graclik A, Krawczyk A.J., Kasprzak A., Szwajkowski P., Wylegala P., Malecha A.W., Mizera T. Tryjanowski P. (2016) Habitat preferences of two sparrow species are modified by abundances of other birds in an urban environment. Current Zoology 62: 357–368.
 4. Dudek K., Michlewicz M., Dudek M., Tryjanowski P. (2016) Invasive Canadian goldenrod (Solidago canadensis L.) as a preferred foraging habitat for spiders. Arthropod-Plant Interactions 10: 377-381.
 5. Dylewski, Ł., Przyborowski, T., & Myczko, Ł. (2016). Winter habitat choice by foraging the red squirrel (Sciurus vulgaris). Annales Zoologici Fennici 53:194-200.
 6. Michlewicz M., Tryjanowski P. (2017) Anthropogenic waste products as preferred nest sites for Myrmica rubra (L.)(Hymenoptera, Formicidae). Journal of Hymenoptera Research 57: 103–114.
 7. Pustkowiak S., Banaszak-Cibicka W., Mielczarek Ł.E., Tryjanowski P., Skórka P. (2018) The association of windmills with conservation of pollinating insects and wild plants in homogeneous farmland of western Poland. Environmental Science and Pollution Research 25: 6273–6284.
 8. Benedetti Y., Slezak K., Møller A.P., Morelli F., Tryjanowski P. (2018) Number of syllables in cuckoo Cuculus canorus calls: A test using a citizen science project. Scientific Reports 8:12872.
 9. Jagiello, Z. A., Dylewski, Ł., Winiarska, D., Zolnierowicz, K. M., & Tobolka, M. (2018). Factors determining the occurrence of anthropogenic materials in nests of the white stork Ciconia ciconiaEnvironmental Science and Pollution Research25(15), 14726-14733.
 10. Hetman M, Kubicka AM, Sparks TH & Tryjanowski P. (2019) Road kills of non-human primates: a global view using a different type of data. Mammal Review 49: 276–283.
 11. Kazimirski, P.P., Kaczmarski, M., Zagalska-Neubauer, M.M., Żolnierowicz, K.M., Tobółka, M. (2019).
  Absence of sex differences in digit ratio in nestlings of the white stork Ciconia ciconia, a
  monomorphic bird species. Bird Study 66(4): 503 – 509.
 12. Kaczmarski M., Szala K., Kloskowski J. 2019. Early onset of breeding season in the green toad
  Bufotes viridis. Herpetozoa 32:109-112.
 13. Tryjanowski, P., Hetman, M., Czechowski, P., Grzywaczewski, G., Sklenicka, P., Ziemblińska, K., Sparks, T.H. (2020) Birds Drinking Alcohol: Species and Relationship with People. A Review of Information from Scientific Literature and Social Media. Animals 10, 270.
 14. Szala, K., Dylewski, Ł., Tobolka, M. (2020). Winter habitat selection of Corvids in an urban ecosystem. Urban Ecosystems.
 15. Szala, K, Kubicka, A.M., Sparks, T.H., & Tryjanowski, P. (2020). Birds using tram tracks in Poznań (Poland): Species, infrastructure use and behaviour. Transportation Research Part D 81: 102282
 16. Frątczak, M., Sparks, T.H., Randler, C., & Tryjanowski, P. (2020). Circadian preferences of birdwatchers in Poland: do “owls” prefer watching night birds, and “larks” prefer daytime ones? PeerJ 8: e8673
 17. Yosef, R., Raz, M., Ben-Baruch, N., Shmueli, L., Kosicki, J. Z., Fratczak, M., & Tryjanowski, P. (2019). Directional preferences of dogs’ changes in the presence of a bar magnet: educational experiments in Israel. Journal of Veterinary Behavior 35: 34e37
 18. Kamieniarz R., Jankowiak Ł., Fratczak M., Panek M., Wojtczak J., Tryjanowski P. (2020) The Relationship between Hunting Methods and the Sex, Age and Body Mass of Wild Boar Sus scrofa. Animals, 10, 2345; doi:10.3390/ani10122345
 19. Frątczak, M., Vargová, B., Tryjanowski, P., Majláth, I., Jerzak, L., Kurimský, J., … & Majláthová, V. (2020). Infected Ixodes ricinus ticks are attracted by electromagnetic radiation of 900 MHz. Ticks and Tick-borne Diseases, 101416.
 20. Lisiecki, M., Dylewski, Ł., Kistowska, B. E., & Tobółka, M. (2020). The Crested Lark Galerida cristata as an example of a bird species that benefits from agricultural management in western Poland. Bird Study67(2), 197-205.

Spośród właśnie takich osób później rekrutują się doktoranci, pracownicy naukowi. Osoby te zmieniają nawet kierunki studiów, ośrodki naukowe, wyjeżdżają za granicę. Wiemy, a przynajmniej mamy nadzieję, że wspólne prace badawcze wykonywane z naszym zespołem bardzo im w tym pomogły.

Jak można zobaczyć zakres tematyczny jest doprawdy szeroki. Jeśli tylko chcesz realizować swoje pasje to gorąco – raz jeszcze – zapraszamy!