dr Łukasz Dylewski

Adiunkt

nr pokoju 339
dylewski91@gmail.com,
lukasz.dylewski@up.poznan.pl

ORCID ID: 0000-0002-1370-7625
Edytor pomocniczy w czasopiśmie Dendrobiology

Zainteresowania badawcze

Ekologia inwazji biologicznych,
Ekologia krajobrazu rolniczego,
Interakcje roślin i zwierząt,
Research Gate
Google Scholar

Projekty

2016-2018 NCN 2016/21/N/NZ8/01289 Nieczynne linie kolejowe jako ważne siedlisko dla ptaków i owadów zapylających w krajobrazie rolniczym
2018-2019 Etiuda NCN
Konsumenci nasion jako ważny element hipotezy biotycznej odporności w ograniczaniu rozprzestrzeniania się obcych i inwazyjnych gatunków roślin.

CV

2021 – doktor
2015 – magister
2013 – 2015 studia magisterskie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
2010 – 2013 studia licencjackie Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Doświadczenie i zatrudnienie

2021 – adiunkt, Katedra Zoologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
2020 – staż naukowy, Rocky Mountain Research Station, MT, USA
2019-2021 – asystent, Instytut Dendrologii, PAN
2018 – 2019 staż naukowy, Division of Biological Sciences University of Montana, MT, USA
2011-2015 – staż, Instytut Zoologii Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Nagrody i wyróżnienia

2021 – Stypendia naukowe START – Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
2021 – Stypendium Ministra Nauk i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców
2021 – wyróżnienie Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu w konkursie na oryginalną pracę twórczą doktoranta, obszar nauki biologiczne i rolnicze
2017 – Stypendium Naukowe Miasta Poznania
2017 – Stypendium Ministra Nauk i Szkolnictwa Wyższego
2014 – Stypendium Ministra Nauk i Szkolnictwa Wyższego
2013 – Stypendium Ministra Nauk i Szkolnictwa Wyższego
2012 – Stypendium Ministra Nauk i Szkolnictwa Wyższego

Prowadzone zajęcia

Zoologia – biologia
Zoologia z ekologią – zootechnika
Interakcje roślin i zwierząt – zootechnika
Metody znakowania i śledzenia zwierząt – biologia