mgr Zuzanna A. Jagiełło

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jagiello.zuzanna@gmail.com, pokój: 339
ORCID ID: 0000-0003-1606-2612
Research gate
Google Scholar

Zainteresowania badawcze

Ekologia behawioralna, ekologia krajobrazu rolniczego, ochrona przyrody

Prowadzone zajęcia

Fauna obszarów Natura 2000 – zootechnika
Zoologia z ekologią – zootechnika

CV

2015-2016 – Podyplomowe Studia Przygotowania Pedagogicznego Nauczycieli, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

2014-2016 – magister – Biologia stosowana, biologia zwierząt. Praca magisterska pod kierunkiem dr. Marcina Tobółki, w Instytucie Zoologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Temat: Anthropogenic elements in White Stork Ciconia
ciconia nests.

2008-2011 – licencjat – Biologia stosowana, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Doświadczenie i zatrudnienie

01-03.2017, Department of Zoology and Physical Anthropology Faculty of Biology,
Complutense University of Madrid, Materiały gniazdowe u bociana białego.

04.2017, Pracownik terenowy w projekcie “Influence of interaction between social
information and landscape structure on behavior and distribution of animals”, Instytut
Ochrony Przyrody PAN w Krakowie

2017, Staż w Instytucie Zoologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

2016-2017 Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, edukator przyrodniczy

09.2015 – 06.2016 Wydział Rolnictwa i Biologii, Szkoła Główna Gospodarstwa
Wiejskiego – program MostAR na kierunku Biologia Zwierząt

2014-2015 Wolontariuszka w Ośrodku Rehabilitacji Ptaków Dzikich w Bukwałdzie,
Olsztyn

07-10.2011, Department of Integrated Environmental Science, University of
Namibia, Badania bioróżnorodności ptaków oraz diety springboków