mgr inż. Stanisław Świtek

Doktorant
switek.stan@gmail.com, 61 846 7651,
nr pokoju 223 IZ

Zainteresowania badawcze

Zrównoważona produkcja rolnicza
Ochrona krajobrazu rolniczego
Polityka rolna
Research Gate

Projekty

2014-2017, LIBERATION – Powiązanie bioróżnorodności i usług ekosystemowych w celu zrównoważonej intensyfikacji rolnictwa. Finansowanie w ramach 7 PR Unii Europejskiej

Prowadzone zajęcia

Ochrona środowiska- Weterynaria

CV

2014- mgr inż. Rolnictwa, specjalność Agronomia

2013- inż. Gospodarki Przestrzennej

Doświadczenie i zatrudnienie

2014- 2017 starszy referent techniczny, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

2013-14 Program Erasmus, Uniwersytet Humboldta w Berlinie

2012-2014 vice przewodniczący samorządu studenckiego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

2008 Program Leonardo da Vinci , Praktyka zawodowa w Niemczech, DEULA