mgr Łukasz Dylewski

Doktorant
dylewski91@gmail.com,
nr pokoju 339

Zainteresowania badawcze

Ekologia inwazji biologicznych, ochrona przyrody, ekologia krajobrazu rolniczego, interakcje roślin i zwierząt
Research Gate
Google Scholar

Projekty

2016-2018 NCN 2016/21/N/NZ8/01289 Nieczynne linie kolejowe jako ważne siedlisko dla ptaków i owadów zapylających w krajobrazie rolniczym

CV

2015 – magister
2013 – 2015 studia magisterskie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
2010 – 2013 studia licencjackie Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Doświadczenie i zatrudnienie

2011-2015 – staż Instytut Zoologii Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Nagrody i wyróżnienia

2017 – Stypendium Ministra Nauk i Szkolnictwa Wyższego

2014 – Stypendium Ministra Nauk i Szkolnictwa Wyższego
2013 – Stypendium Ministra Nauk i Szkolnictwa Wyższego
2012 – Stypendium Ministra Nauk i Szkolnictwa Wyższego

Prowadzone zajęcia

Zoologia – biologia
Interakcje roślin i zwierząt – zootechnika

Publikacje

Kwieciński Z, Rosin ZM, Dylewski Ł, Skórka P. (2017) Sexual differences in food preferences in the white stork: an experimental study. Naturwissenschaften 104: 39.

Dylewski Ł, Kurek P, Wiatrowska B, Jerzak L, Tryjanowski P. (2017) Man-made perching sites—electricity pylons accelerate fleshy-fruited plants succession in farmlands. Flora 231, 51-56.

Dylewski Ł, Reuven Y, Myczko Ł. (2017) Difference on cone size preferences between two coniferous species by Great Spotted Woodpecker (Dendrocopos major). PeerJ e3288.

Dylewski Ł, Mikula P, Tryjanowski P, Morelli F, Yosef R. (2017) Social media and scientific research are complementary – YouTube and shrikes as a case study. Naturwissenschaften 104:48.

Myczko Ł, Dylewski Ł, Chrzanowski A, Sparks T.H. (2017) Acorns of invasive Northern Red Oak (Quercus rubra) in Europe are larval hosts for moths and beetles. Biological Invasions 19, 2419–2425.

Myczko Ł, Dylewski Ł, Sparks TH, Łochyński M, Tryjanowski P. (2017) Co‐occurrence of birds and bats in natural nest‐holes. Ibis 159: 235–237.

Dylewski Ł, Przyborowski T, Myczko Ł. (2016) Winter habitat choice by foraging the red squirrel (Sciurus vulgaris). Annales Zoologici Fennici 53: 194–200.

Banaszak-Cibicka W, Ratyńska H, Dylewski Ł. (2016) Features of urban green space favourable for large and diverse bee populations (Hymenoptera: Apoidea: Apiformes). Urban Forestry & Urban Greening 20: 448–452.

Myczko Ł, Skórka P, Dylewski Ł, Sparks T, Tryjanowski P. (2015) Color mimicry of empty seeds influences the probability of predation by birds. Ecosphere 6.

Myczko Ł, Dylewski Ł, Zduniak P, Sparks TH, Tryjanowski P. (2014) Predation and dispersal of acorns by European Jay (Garrulus glandarius) differs between a native (Pedunculate Oak Quercus robur) and an introduced oak species (Northern Red Oak Quercus rubra) in Europe. Forest Ecology and Management 331: 35–39.