mgr Joanna T. Białas (Woźna)

jtwozna@gmail.com, pokój: 339
ORCID: 0000-0002-0683-4001
Research Gate
Google Scholar

Zainteresowania badawcze

Ekologia populacji, ekologia behawioralna, wybiórczość siedliskowa

Projekty

2018 – 2020 – Zdolności kognitywne a wielkość mózgu u gąsiorka Lanius collurio – grant NCN (2017/25/N/NZ8/00822)

2017 – Wpływ wykorzystania dodatkowych źródeł pokarmu na sukces lęgowy bociana białego Ciconia ciconia – zadanie badawcze z dotacji służącej rozwojowi młodego naukowca (507.511.7)

Prowadzone zajęcia

Ochrona środowiska – Weterynaria

Zoologia z ekologią – Zootechnika

Zoologia ogólna – Biologia

CV

2015 – magister, Zakład Ekologii Behawioralnej, Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Praca magisterska: Charakterystyka śpiew w duetach u chwastówki ubogiej (Cisticola chubbi).

2013 – licencjat, Zakład Ekologii Behawioralnej, Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Praca licencjacka: Osobowość u ptaków – założenia teoretyczne, kierunki i metody badań.