Zakład Hodowli Owadów Użytkowych

Kierownik: dr hab. Monika Fliszkiewicz

tel: + 48 61 848 7633

fax: + 48 61 848 7632

e-mail: wmwz.zhou@up.poznan.pl

Obiektem naszych zainteresowań jest pszczoła miodna oraz pszczoły określane mianem dziko żyjących. Zakres naszych badań obejmuje bionomię i ekologię, a także zachowania społeczne pszczół.

W ramach badań aplikacyjnych zajmujemy się gospodarką pasieczną, a także kontrolowaną reprodukcją i wykorzystaniem pszczół dziko żyjących. Opracowujemy techniki wychowu wybranych gatunków pszczół dziko żyjących oraz sposoby i rekomendacje ich wykorzystania do zapylania upraw sadowniczych i nasiennych.

W ramach zagadnień związanych z bioróżnorodnością i ochroną gatunkową prowadzimy badania nad zgrupowaniami pszczół Apoidea w różnych środowiskach.

W naszym Zakładzie opracowano metody reprodukcji ginącego gatunku pszczoły porobnicy murówki Anthophora plagiata, metody chowu pszczoły murarki ogrodowej Osmia rufa i jej introdukcji do wielkotowarowych gospodarstw rolnych oraz opatentowano technologię wytwarzania odżywek dla pszczół.

Zapraszamy do wspólnego poznawania fascynującego świata pszczół!