Prof. dr hab. Hanna Jackowiak – kierownik

Zainteresowania naukowe

 • Anatomia i histologia porównawcza narządów układu pokarmowego i układu naczyniowego kręgowców
 • Angioarchitektura narządów
 • Morfogeneza tkanki nabłonkowej i tkanki łącznej

Aktualnie realizowane tematy

 • Badania nad rozwojem pre- i postnatalnym narządów jamy ustnej u kręgowców (m.in. rozwój struktur języka i podniebienia u gadów, ptaków i ssaków)
 • Badania nad zróżnicowaniem histologicznym struktur narządów aparatu trawiennego u ssaków i ptaków w aspekcie przystosowania do diety i środowiska (badania mikrostruktur żołądka, jelit i dróg żółciowych)
 • Badania nad mikrounaczynieniem narządów prawidłowych i patologicznych z wykorzystaniem metody trójwymiarowej analizy mikrokorozyjnych preparatów naczyniowych (microcorrosion casting)
 • Zastosowanie technik mikroskopii świetlnej i elektronowej transmisyjnej i skaningowej w badaniach nad mikrostrukturą próbek biologicznych i niebiologicznych.

Dydaktyka  – wykłady i ćwiczenia

 • Histologia zwierząt (dla kierunku Biologia stosowana)
 • Embriologia zwierząt (dla kierunku Biologia stosowana i Hodowla zwierząt i Biotechnologia)
 • Anatomia i histologia układu pokarmowego zwierząt (dla kierunku Hodowla zwierząt)
 • Techniki mikroskopowe (dla kierunku Biologia)

Współpraca naukowa

Department  of Organismic Biology , University of Salzburg (Austria)
Nippon Dental University, Niigata, (Japonia)

Publikacje

publikacje dostępne na www.researchgate.net