dr Kinga Skieresz-Szewczyk

Zainteresowania naukowe

 • Mikrostruktura błony śluzowej układu pokarmowego u kręgowców w odniesieniu do różnych grup pokarmowych oraz warunków środowiska.
 • Anatomia i histologia porównawcza narządów  jamy ustnej u kręgowców:
  • morfogeneza  błony śluzowej jamy ustnej u ptaków i ssaków
  • przebieg i zróżnicowanie procesów rogowacenia nabłonka narządów  jamy ustnej
 • Technika mikroskopowa
  • mikroskopia świetlna  (badania histochemiczne i immunohistochemiczne)
  • skaningowa i transmisyjna mikroskopia elektronowa
  • trójwymiarowa rekonstrukcja obrazów mikroskopowych

Aktualnie realizowane projekty

  • Mikrostruktura funkcjonalna języka ptaków i ssaków
  • Budowa makro- i mikroskopowa podniebienia u kaczkowatych
  • Cytoróżnicowanie nabłonka jamy ustnej ptaków domowych podczas rozwoju embrionalnego oraz po wykluciu
  • Procesy modulujące transformację nabłonka wielowarstwowego jamy ustnej ptaków podczas rozwoju embrionalnego

Dydaktyka

 • „Histologia” dla kierunku Biologia
 • „Embriologia zwierząt” dla kierunku Biologia
 • „Histologia i embriologia” dla kierunku Weterynaria
 • „Anatomia i histologia układu pokarmowego” dla kierunku Zootechnika
 • „Techniki mikroskopowe” dla kierunku Biologia
 • „Komputerowa analiza obrazów mikroskopowych” – dla kierunku Weterynaria

Hobby

 • Film
 • Muzyka
 • Akwarystyka

Publikacje

publikacje dostępne na www.researchgate.net

 

Staże zagraniczne: Ghent Univeristy – 1 miesiąc 2012 r.