Zakład Histologii i Embriologii Zwierząt

  • Kierownik: prof. dr hab. Hanna Jackowiak
  • Tel. +48 61 848 7624
  • Fax +48 61 848 7623
  • email

Profil badawczy Zakładu Histologii i Embriologii Zwierząt

I. Anatomia, histologia, embriologia narządów aparatu trawiennego kręgowców (gady, ptaki i ssaki) w aspekcie porównawczym, funkcjonalnym i środowiskowym.
II. Angioarchitektura  narządów aparatu trawiennego i powłoki wspólnej kręgowców.
III. Aplikacja metod mikroskopii elektronowej skaningowej w badaniach strukturalnych próbek biologicznych i niebiologicznych

Stosowane techniki i metody

Nasze prace badawcze prowadzimy w pracowni histologicznej oraz pracowni mikroskopii  i elektronowej skaningowej, gdzie wykonywane są preparaty następującymi technikami:

  • Mikroskopia świetlna (LM): Metody topograficzne i histochemiczne oraz immuno-histochemiczne. Analiza morfometryczna preparatów histologicznych.
  • Mikroskopii elektronowej skaningowej (SEM): Techniki przygotowania prób uwodnionych i  techniki maceracji.
  • Microcorrosion casting czyli techniki wykonywania mikroodlewów sieci naczyń krwionośnych do sporządzania trójwymiarowych rekonstrukcji angioarchitektury w badanych narządach do obserwacji w skaningowym mikroskopie elektronowym.

W naszym Zakładzie działa Sekcja Histologiczna Koła Naukowego Zootechników, w której studenci wolontariusze mogą zapoznać się z procedurami prowadzenia badań mikroskopowych i samodzielnie uczestniczyć w badania badaniach tkanek i ich rozwoju (patrz zakładka na stronach UP: Studenci -> Koła Naukowe).

 

Godziny konsultacyjne pracowników Zakładu Histologii i Embriologii Zwierząt, Instytut Zoologii UP