Zakład Anatomii Zwierząt

  • Kierownik dr hab. Hieronim Frąckowiak
  • tel. + 48 61 848 7631
  • fax + 48 61 848 7623

Obszar badawczy

Nasze zainteresowania badawcze skupiają się wokół zagadnień angiologii porównawczej naczyń krwionośnych ssaków, a obiektem badań są zwierzęta domowe i dziko żyjące krajowe, a także egzotyczne. Oprócz struktur o charakterze makroskopowym interesuje nas anatomia mikroskopowa oraz histologia narządów badanych zwierząt, morfologia rozwojowa oraz ich mikrounaczynienie. Kolejnym nurtem badawczym jest analiza eksterieru czyli pokroju zwierząt w kontekście konformacji kośćca i zmian osteologicznych u zwierząt domowych.

Używane techniki i metody badawcze

Badania angiologiczne opieramy na analizie i opisie preparatów sporządzonych metodą wypełniania naczyń krwionośnych masami iniekcyjnymi (lateks syntetyczny, Dracryl, Biodur, Technovit). Struktury mikroskopowe śledzimy na preparatach przygotowanych technikami histologicznymi korzystając z mikroskopów stereoskopowych, świetlnych i elektronowych. Wykonujemy pomiary żywych zwierząt i pomiary osteometryczne. Planujemy zająć się analizą zmian osteologicznych ze szczególnym uwzględnieniem syndromu trzeszczkowego u koni. Zgromadzone wyniki pomiarów poddawane są wnikliwej analizie statystycznej.