Pracownia Turystyki Wiejskiej

  • Kierownik dr hab. inż. Ryszard Steppa
  • Witosa 45
  • 60-693 Poznań
  • Telefon +48 61 846 62 21
  • email ktw@up.poznan.pl

  

Pracownia Turystyki Wiejskiej utworzona została w marcu 2013 r., zaś jej początki sięgają roku 1996, kiedy to wraz z Akademią Wychowania Fizycznego powołano interdyscyplinarną specjalność agroturystyka. W jednostce zatrudnionych jest  sześcioro pracowników prowadzących zajęcia dotyczące tematyki turystycznej na dwóch Wydziałach naszej Uczelni: Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach oraz Ekonomicznym.

Pracownicy jednostki współpracują z innymi uczelniami wyższymi, szkołami średnimi a także stowarzyszeniami naukowymi i branżowymi, m.in. prowadząc szkolenia i warsztaty.

Nasze prace badawcze dotyczą przede wszystkim następujących zagadnień:

  • dziedzictwo kulturowe wsi i jego znaczenie dla turystyki,
  • rozwój turystyki na obszarach przyrodniczo cennych,
  • produkty turystyczne,
  • turystyka w gospodarstwach ekologicznych,
  • zwierzęta w gospodarstwach agroturystycznych.