mgr Katarzyna Żołnierowicz

Doktorantka – obecnie na urlopie wychowawczym

kzolnierowicz@gmail.com

Zainteresowania badawcze

Ekologia behawioralna, ekologia płazów, biologia i ekologia ptaków, wybiórczość pokarmowa ptaków
Research Gate
Google Scholar

Projekty

Długoterminowe badania populacyjne na bocianie białym w zachodniej Polsce, 2004 – obecnie.

Ekologia dzierzb Lanidae, 2008 – obecnie.

Prowadzone zajęcia

„Biologia Zwierząt Łownych” – dla kierunku Turystyka i Rekreacja

„Ichtiobiologia” – dla Biologów/Zootechników

CV

2012 – doktorantka w Instytucie Zoologii, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach

2010 – 2012 – magister – biologia, specjalność Ekologia i zarządzanie zasobami przyrody, Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

2007 – 2010 – licencjat – biologia, specjalność Ekologia i zarządzanie zasobami przyrody, Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Doświadczenie i zatrudnienie

Zakład Ekologii Behawioralnej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicz a w Poznaniu, wolontariat, 2007-2010

Zakład Zoologii, Instytut Zoologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, wolontariat, 2010-2012

Publikacje

Wozna, J.T., Hromada, M., Reeve, N.F., Szymański, P., Zolnierowicz, K.M. & Tobolka, M. 2017. Patchy versus linear non-cropped habitats in farmland: which is better for nesting success of the Red-backed Shrike Lanius collurio? Bird Study 64: 98-103.

Zolnierowicz K.M., Nyklova-Ondrova M., Tobolka M. 2016. Sex differences in preening behaviour in the White Stork Ciconia ciconia. Polish Journal of Ecology 64: 431–435.

Tobolka M., Zolnierowicz K.M., Reeve N.F. 2015.The effect of extreme weather events on breeding parameters of the White Stork Ciconia ciconia. Bird Study 62: 377-385.

Ekner-Grzyb A., Zolnierowicz K.M., Lisicki D. & Tobolka M. 2015. Habitat selection taking nest-box age into account: a field experiment in secondary hole-nesting birds. Folia Zoologica 63: 251-255.

Tobółka M., Bocheński M., Grabowski T., Jakubiec Z., Jerzak L., Kaługa I., Kania W., Kronenberg J., Poniński P., Siekiera A., Siekiera J., Stępień., Tryjanowski P., Zagalska-Neubauer M., Zawodniak J.J. & Żołnierowicz K.M. 2013. Studies on the white stork Ciconia ciconia in Poland in 2012. The 2nd Meeting of the White Stork Research Group (Kłopot 21-23.11.2012). Chrońmy Przyr. Ojcz. 69(5): 452-462 (in Polish).

Tobolka M., Kuźniak S., Żołnierowicz K.M., Sparks T.H. & Tryjanowski P. 2013. New is not always better: low breeding success and different occupancy pattern in newly built nests of a long-lived species, the white stork Ciconia ciconia. Bird Study 60: 399-403.

Kronenberg, J., Bocheński, M., Dolata, P.T., Jerzak, L., Profus, P., Tobółka, M., Tryjanowski, P., Wuczyński A., Żołnierowicz K.M. (2013) Znaczenie bociana białego Ciconia ciconia dla społeczeństwa : analiza z perspektywy koncepcji usług ekosystemów The importance of White Stork Ciconia ciconia for society : an analysis from the perspective of ecosystem services. Chrońmy Przyr. Ojcz., 69, 179–203. (in Polish)

Żołnierowicz, K.M., Tobółka, M. & Kania, W. 2012. Zjazd założycielski Grupy Badawczej Bociana Białego. The founding meeting of the White Stork Research Group (Poznań , 27 – 28 . 01 . 2012). Chrońmy Przyr. Ojcz., 68, 323–331. (in Polish)

Tobółka M., Kuźniak S., Żołnierowicz K.M., Jankowiak Ł., Gabryelczyk M., Pyrc M., Szymański P., Sieracki P. 2011. Increase of White Stork Ciconia ciconia population in Leszno District in 2010. Chrońmy Przyr. Ojcz. 67(6): 559–567. (in Polish)