dr inż. Aleksandra Łangowska

Adiunkt
alango@up.poznan.pl; alango.bee@gmail.com
telefon: 61 848 7637, pokój: 324
Aleksandra Łangowska

Zainteresowania badawcze

Owady społeczne, podział pracy, starzenie, komunikacja, pszczoła miodna – behawior i ekologia
Research Gate
Google Scholar

ORCID iD 0000-0003-3827-2282

CV

Doktor nauk rolniczych z zakresu zootechniki – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; listopad 2005; Wpływ obecności trutni na pracę i kondycję robotnic pszczoły miodnej Apis mellifera L.

Doświadczenie i zatrudnienie

Październik 2006 – adiunkt w Zakładzie Hodowli Owadów Użytkowych UP w Poznaniu

Prowadzone zajęcia

Hodowla owadów użytkowych
Apidologia
Entomologia
Proekologiczne metody chowu zwierząt gospodarskich i wolno żyjących (owady użytkowe)
Repetytorium z zootechniki/biologii po angielsku
Etologia (eusocjalność)

Inne

Opiekun Sekcji Apidologicznej Studenckiego Koła Naukowego Zootechników i Biologów
SERDECZNIE ZAPRASZAM DO UCZESTNICTWA W DZIAŁANIACH SEKCJI! –
– poprowadzisz pasiekę, zaplanujesz i poprowadzisz badania naukowe

Projekty

Kierownik grantu NCN
MINIATURA 2019–2020: 2019/03/X/NZ8/01461 Znaczenie zapylaczy aktywnych nocą w zapylaniu rzepaku

Wykonawca projektu w programie międzynarodowym
UE FP7-Project no 311781
LInking farmland Biodiversity to Ecosystem seRvices for effective ecofunctional intensificATION (LIBERATION) 2013/2017
(udział w 2014)

Wykonawca grantu NCN
NCN: 2011 – 2013 N N304 294240 UP Poznań Mechanizmy ewolucji społecznej mrówek: analiza wpływu potencjalnej płodności na zachowanie i podział pracy. 2010/2013

Kierownik interdyscyplinarnego projektu badawczego o charakterze międzyuczelnianym UM – UP
3/556/WI/10 Ocena przydatności cytometrii przepływowej w badaniach wybranych parametrów seminologicznych nasienia pszczół Apis mellifera L. i Osmia rufa L. maj-list 2010

Publikacje

Osterman J., Landaverde-González P., Garratt M.P.D., Gee M., Mandelik Y., Langowska A., Miñarro M., Cole L. J., Eeraerts M., Bevk D., Avrech O., Koltowski Z., Trujillo-Elisea F.I., Paxton R.J., Boreux V., Seymour C. L., Howlett B.G. 2021. On-farm experiences shape farmer knowledge, perceptions of pollinators, and management practices. Global Ecology and Conservation 32, e01949. https://doi.org/10.1016/j.gecco.2021.e01949

Smoliński S., Langowska A., Glazaczow A. 2021. Raised seasonal temperatures reinforce autumn Varroa destructor infestation in honey bee colonies. Scientific Reports 11:22256 https://doi.org/10.1038/s41598-021-01369-1

Langowska A., Zduniak P. 2020. No direct contact needed for drones to shorten workers lifespan in honey bee. Journal of Apicultural Research 59:1, 88-94. DOI: 10.1080/00218839.2019.1644939

Banaszak-Cibicka W., Takacs V., Kesy M., Langowska A., Blecharczyk A., Sawinska Z., Sparks T.H., Tryjanowski P. 2019. Manure application improves both bumblebee flower visitation and crop yield in intensive farmland. Basic and Applied Ecology 36, 26-33. https://doi.org/10.1016/j.baae.2019.03.005

Langowska A.,  Yosef R., Skórka P.,  Tryjanowski P. 2018. Mist-netting of migrating bee-eaters positively influences honey bee colony performance. Journal of Apicultural Science 62,1: 67–78. https://doi.org/10.2478/jas-2018-0008

Banaszak-Cibicka W., Twerd L., Fliszkiewicz M., Giejdasz K., Langowska A. 2018. City parks vs natural areas – is it possible to preserve a natural level of bee richness and abundance in a city park? Urban Ecosystems 21,4: 599–613. DOI: 10.1007/s11252-018-0756-8

Banaszak-Cibicka W., Fliszkiewicz M., Langowska A., Żmihorski M. 2018. Body size and wing asymmetry in bees along an urbanization gradient. Apidologie 49,3: 297–306. DOI: 10.1007/s13592-017-0554-y

Langowska A., Zawilak M., Sparks T.H., Glazaczow A., Tomkins P. W., Tryjanowski P. 2017. Long-term effect of temperature on honey yield and honeybee phenology. Int. J. Biometeorol. 61,6: 1125-1132. DOI: 10.1007/s00484-016-1293-x

Fliszkiewicz M., Langowska A., Tryjanowski P. 2013. Effect of manipulated sex ratio on insemination of the red mason bee Osmia bicornis L. under net cage conditions. J. Apic. Sci. 57,2: 73–79, DOI: 10.2478/jas-2013-0018

Rzymski P., Langowska A., Fliszkiewicz M., Poniedziałek B., Karczewski J., Wiktorowicz K. 2012. Flow cytometry as an estimation tool for honey bee sperm viability. Theriogenology 77,8: 1642-1647. https://doi.org/10.1016/j.theriogenology.2011.12.009

Szymaś B., Łangowska A., Kazimierczak-Baryczko M. 2012. Histological structure of the midgut of honey bees (Apis mellifera L.) fed pollen substitutes fortified with probiotics. J. Apic. Sci. 56,1: 5-12. https://doi.org/10.2478/v10289-012-0001-2

Rosin Z.M., Takacs V., Báldi A., Banaszak-Cibicka W., Dajdok Z., Dolata P.T., Kwieciński Z., Łangowska A., Moroń D., Skórka P., Tobółka M., Tryjanowski P., Wuczyński A. 2011. Ecosystem services as an efficient tool of nature conservation: a view from the Polish farm land. Chrońmy Przyrodę Ojczystą, 67,1:3-21. [in Polish]

Langowska A., Ekner A., Skórka P., Tobolka M., Tryjanowski P. 2010. Nest-site tenacity and dispersal patterns of Vespa crabro colonies located in bird nest-boxesSociobiology 56,2: 375-382.

Sparks T. H., Langowska A., Głazaczow A., Wilkaniec Z., Bieńkowska M., Tryjanowski P. 2010. Advances in the timing of spring cleaning by the Honeybee Apis mellifera in Poland. Ecological Entomology 35, 6: 788–791. https://doi.org/10.1111/j.1365-2311.2010.01226.x

Szymaś B., Łangowska A., Giejdasz K. 2007. Condition of worker honeybees fed various carbohydrate syrups in laboratory conditions. Nauka Przyr. Technol. 1,2,#40.

Szymaś B., Socha M., Łangowska A. 2007. Honey production in queen-breeding apiary. Nauka Przyr. Technol. 1,4,#49.

Szymaś B., Rogala R., Łangowska A. 2003. Level of aminoacids in the body of honey bee (Apis mellifera L.) fed on candy. Sci. Pap. Agric. Univ. Pozn. Anim. Sci. 5: 105-109.

Szymaś B., Rogala R., Łangowska A. 2003. Computer application to biometrical evaluation of the pharyngeal glands of honey bee (Apis mellifera). J. Apic. Res. 42,4: 83–84.

(+ Erratum: Szymaś B., Rogala R., Łangowska A. 2004. Computer application to biometrical evaluation of the pharyngeal glands of honey bee (Apis mellifera). Journal of Apicultural Research (2003) 42:4 (83-84)) J. Apic. Res. 43,1: 31.)

Łangowska A., Szymaś B., Baryczko M. 2003. Laboratory evaluation of proteinaceous feeds for bees containing lactic acid bacteria. Sci. Pap. Agric. Univ. Pozn. Anim. Sci. 5: 53-61.

Szymaś B., Łangowska A. 2002. Effect of abiotic factors on the consumption of carbohydrate and protein nutrient by a bee colony in the summer period. Sci. Pap. Agric. Univ. Pozn. Anim. Sci. 4: 195-201.

Łangowska A., Szymaś B., Przybył A. 2002. Utilisation of the seeds of milk thistle (Silybum marianum (L.), Gaertn.) in the nutrition of honey beeJ. Apic. Sci. 46,2: 49-54.

Łangowska A., Szymaś B. 2002. Teleeducation for beekeeping. Biuletyn Naukowy. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 19. [in Polish]

Łangowska A., Szymaś B. 2000. Improvement of composition and production technology of pollen substitute for honey bee (Apis mellifera L.). Rocz. Nauk. Zootech. 27 (supp/9): 113-118.

Szymaś B., Woźniak A. 2000. Effect of abiotic factors on the consumption of carbohydrate-and-protein nutrient by a bee colony in the spring period. Scientific Papers of Agricultural University of Poznań, Animal Science 2: 145-150.

Szymaś B., Woźniak A., Poprawiak S. 2000. Bee forage plants in Swadzim/near Poznań. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu. Zootechnika 52, 223-229 [in Polish]

Łangowska A., Szymaś B. 2000. Improvement of composition and production technology of pollen substitutes for honeybee (Apis mellifera L.). Roczniki Naukowe Zootechniki. Suplement 9, 113-118. [in Polish]