Restytucja Zwierząt Ginących i Zagrożonych – Biologia

Prowadzący

Marcin Tobółka (wykłady i ćwiczenia)

Krótki opis

Celem zajęć jest przybliżenie studentom wiedzy dotyczącej sposobu monitoringu, określania statusu zagrożenia i aktywnej ochrony połączonej z działaniami resystucyjnymi. Studenci poznają podstawowe pojęcia związane z biologią konserwatorską i aktywną ochroną gatunkową. Zajęcia oprócz konwersatoriów odbywają się na terenie Zoo i w Stacji Badawczej Polskiego Związku Łowieckiego w Czempiniu. Ponadto studenci mają możliwość uczestniczenia w znakowaniu bocianów białych w ramach programu ochrony tego gatunku.

Uzyskane umiejętności i wiedza

Studenci znają podstawowe procesy związane z metapopulacją, wąskim gardłem (bottleneck), inbreedem. Znają metody monitoringu i śledzenia ginących gatunków zwierząt. Potrafią zaplanować program ochrony i restytucji. Znają podstawowe czynniki zagrażające ginącym populacjom zwierząt.

Sposób zaliczenia

Przygotowanie projektu ochrony i restytucji wybranego gatunku