Byli pracownicy Instytutu Zoologii

Prof. dr hab. Andrzej Bereszyński

Prof. dr hab. Szymon Godynicki

Prof. dr hab. Jerzy Mastyński

Prof. dr hab. Antoni Przybył

Prof. dr hab. Bożena Szymaś

Prof. dr hab. Zdzisław Wilkaniec

Prof. dr hab. Ferdynand Wójtowski

dr Krzysztof Dudek

dr inż. Mirosława Kulawik

dr Rafał Martyka

dr Hieronim Martyniak

dr Dawid Moroń

dr Piotr Skórka

dr Ewa Śliwińska

dr inż. Agata Kiełtyka-Kurc

dr Joanna Trzcielińska-Lorych

mgr Szymon Fritzrikowski

mgr Hubert Jakubowski

mgr Anna W. Malecha

mgr Mateusz K. Wójcik