Byli pracownicy Katedry Zoologii

Prof. dr hab. Andrzej Bereszyński

Prof. dr hab. Jerzy Mastyński

Prof. dr hab. Antoni Przybył

Prof. dr hab. Bożena Szymaś

Prof. dr hab. Zdzisław Wilkaniec

Prof. dr hab. Ferdynand Wójtowski

dr Krzysztof Dudek

dr Monika Dudek

dr Rafał Martyka

dr Dawid Moroń

dr Piotr Skórka

dr Ewa Śliwińska

dr Stanisław Świtek

dr Łukasz Dylewski

mgr inż. Elżbieta Jędrzychowska

mgr Szymon Fritzrikowski

mgr Hubert Jakubowski

mgr Anna W. Malecha

mgr Mateusz K. Wójcik

mgr Błażej Nowak