Main page

Facebook Social Icon Twitter Social Icon

Director of the Institute Piotr Tryjanowski, Professor

Secretary Elżbieta Jędrzychowska, MSc.

e-mail: whibz.iz@up.poznan.pl, phone: +48 61 848 76 49

Instytut Zoologii – film promocyjny

Film promocyjny naszego Instytutu, zapraszamy do oglądania i udostępniania!

Opublikowany przez Instytut Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Wtorek, 4 grudnia 2018