Mikołaj Kaczmarski, MSc

Assistant


traszka.com@gmail.com, room 340
ORCID ID: 0000-0002-3341-0933
Research Gate
Google Scholar

Scientific interests

herpetology, conservation biology, ecology, biodiversity

Projects

2018 – 2020, grant NCN PRELUDIUM 14 (UMO-2017/27/N/NZ8/01996), Insects attracted by fallen fruits as a food source for amphibians.

2016, Syndactyly and polydactyly in the newt population from the museum collection – the use microtomography in biological research, Young Scholars\’ Research Grant (507.511.61)

2015, Determining the species composition of the victims of collisions among amphibians and reptiles, Young Scholars\’ Research Grant (507.511.34)

2014, Investigate the age structure of the population of the three co-occurring species of newts, Young Scholars\’ Research Grant (507.511.08)

Teaching

Biology and protection of game animals – Animal husbandry (Animal breeding)

Geographic information systems in the natural sciences – Biology

CV

2012 – MSc

Experience and employment

February – March 2018 – Czech University of Life Sciences Prague, Czech Republic, Scholarship – program CEEPUS

January – March 2017 – University of Presov, Department of Ecology, Slovakia, Scholarship – program CEEPUS

January – March 2016 – University of Presov, Department of Ecology, Slovakia, Scholarship – program CEEPUS

February – March 2014 – University of Presov, Department of Ecology, Slovakia, Scholarship – program CEEPUS

January – March 2013 – University of Presov, Department of Ecology, Slovakia, Scholarship – program Erasmus

2011 – 2013 – Institute of Nature Conservation PAS, Active protection of the Aesculapian snake in the Western Bieszczady, field worker

2011 – 2012 – Poznań ZOO, student internships

Awards

2013 – First prize for the best lecture, 2nd Leszek Berger Scientific Conference in Poznań, Poland.

2013 – First prize for the best poster, XXIII edition of Scientific Presentation Techniques Workshop OAK, Obrzycko, Poland

2013 – First prize for the best lecture, II Students’ Herpetological Conference in Wrocław, Poland

2012 – Second prize for the best lecture, I Students’ Herpetological Conference in Wrocław, Poland

2011 and 2013- First prize for the best lecture, VI and VIII International Conference of Young Naturalists ‘From Biotechnology to Environment Protection’ in Zielona Góra, Poland

Publications

2019

Kaczmarski M., Szala K., Kloskowski J. (in press) Early onset of breeding season in the green toad Bufotes viridisHerpetozoa 32 (1/2) (July, August 2019).

Kolenda K., Skawiński T., Kaczmarski M. (in press) Przegląd „nowych” gatunków płazów i gadów występujących w Polsce. Kosmos Seria A, Biologia 68.

Kaczmarski M., Tryjanowski P., Kubicka AM 2019. Urban plums and toads: do fleshy fruits affect the post-metamorphic growth of amphibians? PeerJ DOI 10.7717/peerj.6337.

Kolenda K., Kaczmarski M. Najbar A., Rozenblut-Kościsty B., Chmielewska M., Najbar B. 2019. Road-killed toads as a non-invasive source to study age structure of spring migrating population. European Journal of Wildlife Research 65:5 DOI: 10.1007/s10344-018-1240-8.

2018

Kaczmarski M., Mizera T. 2018. Nowe dane o gniewoszu plamistym Coronella austriaca w Polsce Środkowo-Zachodniej (Wielkopolska). Chrońmy Przyrodę Ojczystą 74:365-373.

Kaczmarski M., Knioła K. 2018. Przyczynek do badań nad zmianami w populacji płazów w Parku Krajobrazowym im. gen. Dezderego Chłapowskiego. Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski 25: 79-86.

Kaczmarski M. 2018. Częściowy albinizm czy wyjątkowo jasno ubarwiony osobnik ropuchy szarej Bufo bufo w Poznaniu? Wszechświat 119: 196–198.

Kaczmarski M., Kolenda K. 2018. Non-native Amphibian Pet Trade via Internet in Poland. European Journal of Ecology 4:30–40. DOI 10.2478/eje-2018-0004.

Kaczmarski M., Kaczmarek JM. 2018. New record of albino clutch in moor frog Rana arvalis – rare observation from Poland. Fragmenta Faunistica 61(1):61-64. DOI 10.3161/00159301FF2018.61.1.061.

Kaczmarek JM., Piasecka M., Kaczmarski M. 2018. Winter activity of the smooth newt Lissotriton vulgaris (Linnaeus, 1758) in Central Europe. Herpetological Bulletin 144: 21–22.

Kaczmarek JM., Kaczmarski M., Mazurkiewicz J., Kloskowski J. 2018. A matter of proportion? Associational effects in larval anuran communities under fish predation. Oecologia 187: 745–753. DOI:10.1007/s00442-018-4141-3.

2017

Zawadzki M., Flesch A., Kaczmarski M. 2017. Nowe stanowisko rozrodcze ropuchy zielonej Bufotes viridis Laurenti, 1768 w śródmieściu Poznania. Przegląd Przyrodniczy XXVIII (3):113-118

Kaczmarski M. 2017. Kolekcja płazów w polskich ogrodach zoologicznych. Przegląd Przyrodniczy XXVIII (3):73-86

Kaczmarski M., Kubicka AM., Hromada M., Tryjanowski P. 2017. Robustness of newt heads in condition of co-existence: a case of the Carpathian newt and the Alpine newt. Zoomorphology 136: 511–521, DOI:10.1007/s00435-017-0366-7,

Kolenda K., Najbar B., Najbar A., Kaczmarek P., Kaczmarski M., Skawiński T. 2017. Rare colour aberrations and anomalies of amphibians and reptiles recorded in Poland. Herpetology Notes 10:103-109

2016

Kaczmarski M., Kaczmarek JM. 2016. Heavy traffic, low mortality – tram tracks as terrestrial habitat of newts. Acta Herpetologica 11:227-231, DOI: 10.13128/Acta_Herpetol-17922

Kaczmarski M., Kolenda K., Rozenblut-Kościsty B., Sośnicka W. 2016. Phalangeal bone anomalies in the European common toad Bufo bufo from polluted environments. Environmental Science and Pollution Research 23:21940–21946, DOI: 10.1007/s11356-016-7297-6

Kaczmarski M. 2016. Obserwacja ponad 110 mm żaby trawnej Rana temporaria Linnaeus, 1758 w Polsce. Wszechświat 117:218-219

Kaczmarski M., Knioła K. 2016. Exceptionally large female Marsh Frog Pelophylax ridibundus – an observation from south-western Wielkopolska. Przegląd Przyrodniczy XXVII (3):116-119

2015… and earlier

Kaczmarski M., Kubicka AM., Tryjanowski P., Hromada M. 2015. Females have larger ratio of second-to-fourth digits than males in four species of Salamandridae, Caudata. Anatomical Record 298:1424-1430, DOI: 10.1002/ar.23123.

Kaczmarski M., Baranová, V. 2015. Carpathian newt collection in Sariske Museum Bardejov, Slovakia – the largest in the world? Folia Oecologica, Acta Universitatis Presoviensis, 7:89-97.

Kaczmarski M., Kolenda K., Pabijan M. 2015. Nowe stanowisko gniewosza plamistego Coronella austriaca na Ziemi Kłodzkiej. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 71:71-76.

Kaczmarek JM., Kaczmarski M., Pędziwiatr K., 2015. Atlas of amphibian distribution in Poznan – a tool for effective conservation. In: Nowak M. (ed) Scientific, Technological and Legal Background of Creating Integrated Biotic Databases. Poznan. Adam Mickiewicz University Press. Seria Biologia nr 80. ISBN 978-83-232-2859-2 ISSN 0554-81x. p. 67-74.

Kolenda K., Kaczmarski M. 2015. Fabulous green frog’s profesor. Alytes: 32: 3-5.

Kolenda K., Świątek Ł., Kaczmarski M., Szary J., Pstrowska K. 2015. Used oils in environment – a potential threat to amphibians. Kosmos Seria A, Biologia 64:165-172.

Kurek K., Bury S., Baś G., Najbarek K., Kaczmarski M., Śnieżko S. 2014. Badania telemetryczne węża Eskulapa w Bieszczadach – wstępne wyniki i ocena zastosowanych metod. Chrońmy Przyrodę Ojczystą. 70:510-522.

Kaczmarski M., Kaczmarek J., Kolenda K., Kubicka M. 2014. Zastosowanie rejestratorów wilgotności i temperatury w badaniach herpetologicznych. Borczyk B. [red.], Studenckie Prace Herpetologiczne t. I, str. 17-24. ISBN 978-83-939167-0-2

Kaczmarek JM., Kaczmarski M., Pędziwiatr K. 2014. Changes in the batrachofauna in the city of Poznań over 20 years. In: URBAN FAUNA Animal, Man, and the City – Interactions and Relationships. Piotr Indykiewicz & Jörg Böhner (eds). Bydgoszcz. p. 169-177. ISBN 978-83-936060-5-4.

Kaczmarski M., Kolenda K. 2014. Handel egzotycznymi płazami w Polsce w dobie ich globalnego wymierania. In: Między Biotechnologią, a Ochroną Środowiska. Tom II. Krystyna Walińska (ed.) p. 253-270. ISBN 978-83-7842-117-7.

Kaczmarek JM., Kaczmarski M., Pędziwiatr K., Konieczna P. 2014. Podsumowanie projektu „Atlas płazów Poznania”. Przegląd Przyrodniczy XXV: 117-123.

Kaczmarski M., Kaczmarek J. 2013. Mortality of the Smooth Newt (Lissotriton vulgaris) during spring migration on the protected area ‘Traszki Ratajskie’ in the city of Poznan, Poland. The Functioning and Protection of Water Ecosystems. Threats, protection and management of water resources, p. 153 – 159. ISBN 978-8362298-37-2.

Popular science and book reviews

Kaczmarski M. 2018. Recenzja książki: Lech i Anna Krzysztofiak. Czynna ochrona płazów. Stowarzyszenie Człowiek i Przyroda. Krzywe 2016. (ISBN 978-83-60115-70-1, 66 str.). Przegląd Przyrodniczy XXIX (3): 125–126

Kaczmarski M., Kaczmarek JM. 2018. Melodyjny tryl ropuch płynący z fontanny miejskiej. Przestrzeń Miejska. Maj 2018:76-80.

Kaczmarski M., Tryjanowski P. 2018. Niebieska infrastruktura – znaczenie dzikiej wody w mieście. Przestrzeń Miejska. Luty 2018:38-42.

Kaczmarski M., Kubicka AM. 2018. W krainie susłów. BOCIEK. Biuletyn Klubu Przyrodników. Świebodzin [ISSN:1426 – 3904], Nr 133/2018 p. 28 – 31.

Kaczmarski M. 2017. Recenzja książki: Gerard Gierliński, Joanna Grabowska, Michał Grabowski, Radomir Jaskuła Ilustrowana encyklopedia płazów i gadów Polski (ISBN: 978-83-7705-872-5; Wydawnictwo Fenix; Wydanie I; data premiery: 2015-09-26; Format 250 x 340 mm; 272 str.). Kosmos 66.

Kaczmarek JM., Kaczmarski M. 2017. Elektropołowy na poznańskiej Cytadeli czyli czynna ochrona płazów „na szybko”. BOCIEK. Biuletyn Klubu Przyrodników. Świebodzin [ISSN:1426 – 3904], Nr 129/2017 p. 14 – 17. [http://www.kp.org.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=15&Itemid=146] [in Polish]

Kaczmarski M., Kaczmarek JM., Pędziwiatr K., Konieczna P. 2017. Atlas Płazów Poznania. In: Płazy w ekosystemie miejskim (cześć II). Zeszyty Komunalne. Cześć II. Piotr Tryjanowski (ed.). Przegląd Komunalny 133:53–58. [in Polish]

Kolenda K., Kaczmarski M. 2017. Miejskie oazy przyrody pod nadzorem. In: Płazy w ekosystemie miejskim (cześć II). Zeszyty Komunalne. Cześć II. Piotr Tryjanowski (ed.). Przegląd Komunalny 133:52–54. [in Polish]

Kaźmierczak M., Kaczmarski M. 2017. Recenzja książki: Borys Kala, Andrzej Kepel, Wojciech Solarz, Marta Więckowska, Program postępowania z inwazyjnymi gatunkami żółwi na terenie Polski, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Poznań 2015. Kosmos 66:139-141 [in Polish]

Kaczmarski M., Kaczmarek JM. 2017. Znów wędrujemy ciepłym krajem …. BOCIEK. Biuletyn Klubu Przyrodników. Świebodzin [ISSN:1426 – 3904], Nr 129/2017 p. 21 – 24. [http://www.kp.org.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=15&Itemid=146] [in Polish]

Kaczmarski M. 2017. Gatunki spotykane w miastach. In: Płazy w ekosystemie miejskim (cześć I). Zeszyty Komunalne. Cześć I. Piotr Tryjanowski (ed.) Przegląd Komunalny 132:48–51. [in Polish]

Kaczmarski M. 2017. Kiedy najłatwiej spotkać płaza w mieście? In: Płazy w ekosystemie miejskim (cześć I). Zeszyty Komunalne. Cześć I. Piotr Tryjanowski (ed.). Przegląd Komunalny 132:53–54. [in Polish]

Baranova V., Kaczmarski M. (in press) Carpathian Newt Collection in Sarisske Museum Bardejov, Slovakia – the Largest in the World? FrogLog [ISSN: 1026-0269, eISSN: 1817-3934], p. 10. [in English]

Kaczmarski M. 2016. Recenzja książki: Mastera Jaromir, Zavadil Vit, Dvorak Jan, Vajíčka a larvy obojživelníků České republiky, Akademia, Praga 2015. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 72:479-480. [in Polish]

Kaczmarski M. 2016. Traszki na torach mają się świetnie – wieści z użytku ekologicznego „Traszki Ratajskie”. BOCIEK. Biuletyn Klubu Przyrodników. Świebodzin [ISSN:1426 – 3904], Nr 128/2016 p. 23 –27. [in Polish]

Kaczmarski M. 2016. Recenzja książki: Bartłomiej Najbar, Ewa Szuszkiewicz, Anna Najbar, Żmija zygzakowata, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2015. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 72, 399-400. [in Polish]

Kaczmarski M., Pałubicki B. 2016. CEEPUS czyli alternatywna forma wspierająca mobilność studentów i nauczycieli akademickich. Wieści akademickie 211-214(5-8):31. [ISSN: 1429-3064] [in Polish]

Kaczmarski M. 2016. “Zwierzęta drugiego sortu”. BOCIEK. Biuletyn Klubu Przyrodników. Świebodzin [ISSN:1426 – 3904], Nr 127/2016 p. 9 – 12. [in Polish]

Kaczmarski M. 2016. Wartością przyrody jest przyroda. BOCIEK. Biuletyn Klubu Przyrodników. Świebodzin [ISSN:1426 – 3904], Nr 126/2016 p. 10 – 13. [in Polish]

Kaczmarski M. 2016. Recenzja książki: Andrzej Życzyński, Podstawy herpetologii dla hodowców i amatorów, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2014. Kosmos 65:142-144. [in Polish]

Kaczmarek JM., Kaczmarski M., Pędziwiatr K., Konieczna P., Jakubowska A. 2014. Płazy w mieście – studencki projekt badawczy. Kalejdoskop GIS. Tom III [ISBN 978-83-927725-3-8], p. 86-87. [in Polish]

Kaczmarski M., Kaczmarek J. 2014. Six years of active conservation of amphibians in the city of Poznań, Poland. FrogLog 109 [ISSN: 1026-0269, eISSN: 1817-3934], p. 17-18. [in English]

Flesch A., Kaczmarski M. 2014. W Poznaniu powstał PARK EDUKACJI PRZYRODNICZEJ im. prof. Leszka Bergera. BOCIEK. Biuletyn Klubu Przyrodników. Świebodzin [ISSN:1426 – 3904], p. 24 – 27. [in Polish]

Kaczmarski M., Kubicka A. 2010. Traszki naukowo podglądane, Życie Uniwersyteckie, 12, p. 16. [in Polish]